«The Gallery»: μια πύλη προς την πόλη

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ
Το όραμά τους για το έργο «The Gallery»,το οποίο φιλοδοξούν να αλλάξει τα δεδομένα της Λεμεσού, ανέπτυξαν στον «Π» οι Κτωρίδης και Αρμεύτης

Το όραμά τους για το έργο «The Gallery», το οποίο φιλοδοξούν να αποτελέσει το έναυσμα για τον επιθυμητό μετασχηματισμό του παραλιακού μετώπου της Λεμεσού, ανέπτυξαν στον «Π» ο πολεοδόμος Χρίστος Κτωρίδης και ο αρχιτέκτονας Γιάννης Αρμεύτης

Η ανάπτυξη εντάσσεται σε 10 τεμάχια συνολικού εμβαδού 2.291 τ.μ. και θα αφορά την ανέγερση πύργου 23 ορόφων -χωρίς να υπολογίζονται οι απαιτούμενοι μηχανολογικοί όροφοι- για οικιστική, γραφειακή και εμπορική ανάπτυξη. Θα πρόκειται, όπως τονίζει η σχεδιαστική ομάδα, για ένα πολυώροφο κτήριο υψηλής αισθητικής στάθμης, που θα συμβάλει στην αναβάθμιση της όψης της πόλης από τη θάλασσα και της γύρω περιοχής, η αισθητική κατάσταση της οποίας είναι κατά γενική ομολογία υποβαθμισμένη. Τα τεμάχια βρίσκονται επί του παραλιακού μετώπου και εφάπτονται της οδού Χριστόδουλου Χατζηπαύλου στα νότια, της οδού Αγίου Ανδρέου στα βόρεια και ανατολικά της οδού Σαλαμίνος, όπου βρίσκεται το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού - Αποθήκες Παπαδάκη. Τα τεμάχια 570 και 709 επί του παραλιακού μετώπου εντάσσονται στην πολεοδομική ζώνη Πα2α που προβλέπει ανώτατό αριθμό έξι ορόφων. Τα υπόλοιπα τεμάχια εντάσσονται στην πολεοδομική ζώνη Πα4, που προβλέπει ανώτατό αριθμό τεσσάρων ορόφων. Και στις δύο πολεοδομικές ζώνες επικρατεί το σύστημα συνεχούς δόμησης, ενώ ο βασικός μέσος συντελεστής δόμησης ανέρχεται σε 5.976 τ.μ. Τα τεμάχια βρίσκονται στην περιοχή ποιοτικής και αισθητικής αναβάθμισης και εμπίπτουν εντός της Περιοχής Ειδικού Χαρακτήρα (ΠΕΧ) με χρήση γης τοπικό εμπόριο – διευκολύνσεις κ.λπ.

 

Τα βήματα προς την υλοποίηση

«Για να καταστεί βιώσιμη», όπως υποδεικνύουν οι σχεδιαστές του έργου Χρίστος Κτωρίδης και Γιάννης Αρμεύτης, «και να μπορεί να καλύψει το τεράστιο κόστος των αναγκαίων υποδομών, η καθ’ ύψος οικιστική και γραφειακή ανάπτυξη, αλλά και τα κενά, επιβάλλεται η πλήρης αξιοποίηση του παρεχόμενου από το τοπικό σχέδιο μεγίστου συντελεστή δόμησης και η παράλληλη μείωση του ποσοστού κάλυψης». Επί της οδού Αγίου Ανδρέου, εντός των τεμαχίων, όπως εξηγούν, υπάρχουν κτήρια για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση στον Δήμο Λεμεσού για κατεδάφιση Λεμεσού, από τον Μάιο του 2017. Για τη νέα ανάπτυξη που προτείνεται, απαιτείται η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για το πολυώροφο κτήριο, έγκριση για αύξηση ύψους και αριθμού ορόφων και εφαρμογή κινήτρων για δημιουργία χώρων στάθμευσης για δημόσια χρήση και για αύξηση του συντελεστή δόμησης στην παραλιακή ζώνη, καθώς και των προνοιών για υπολογισμό του συντελεστή δόμησης.

Για την επίτευξη των κινήτρων αυτών θα πρέπει να αυξηθεί το ύψος και οι όροφοι από 6 σε 23. Ως αντιστάθμισμα της αύξησης των ορόφων, η κάλυψη του κτηρίου θα περιοριστεί σε ποσοστό 28% και θα δημιουργηθεί στο ισόγειο πλατεία δημόσιας χρήσης που θα συνδέει μέσω άνετης και ψηλής στοάς την παραλιακή οδό με την οδό Αγίου Ανδρέου. Με την ετοιμασία μιας αρχικής, ολοκληρωμένης πρότασης για το νέο κτήριο θα γίνει παρουσίαση, τόσο στον Δήμο Λεμεσού όσο και στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, για να δοθούν οι πρώτες απόψεις σε σχέση με την ανάπτυξη. Στη συνέχεια θα ετοιμαστεί η πολεοδομική αίτηση που θα κατατεθεί στον Δήμο Λεμεσού. Για το θέμα της αύξησης του ύψους και του αριθμού ορόφων θα δοθεί έγκριση με απόκλιση από τη διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Ανταπόδοση

Πέραν των εσόδων που θα έχει ο Δήμος Λεμεσού από τη λειτουργία των δημόσιων χώρων στάθμευσης στο πρώτο υπόγειο του κτηρίου (45 θέσεις), θα δημιουργηθούν σημαντικά έργα υποδομής, προς τον σκοπό τής όσο το δυνατόν καλύτερης εξυπηρέτησης των πεζών στην ανάπτυξη, αλλά και την ευρύτερη περιοχή (κέντρο πόλης και παραλιακό μέτωπο).

  • Διαμόρφωση πλατείας για δημόσια χρήση στο ισόγειο, σε ποσοστό πέραν του 35% της ιδιοκτησίας, που θα συνδέει τον παραλιακό δρόμο με την οδό Αγίου Ανδρέου. Ο κύριος όγκος της πλατείας θα βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών, αναβαθμίζοντας τη λειτουργία του.
  • Λιθόστρωση με κυβόλιθους και υπογειοποίηση δικτύων υποδομών στις οδούς Αγίου Ανδρέου μπροστά από την ανάπτυξη και στο αδιεξόδο της οδού Σαλαμίνος, μπροστά από το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών.
  • Προτείνεται επιπρόσθετα η δημιουργία γέφυρας στο ύψος του 1ου ορόφου, η οποία θα ξεκινά από την οδό Αγίου Ανδρέου με κυλιόμενες σκάλες και ανελκυστήρα και θα καταλήγει στον χώρο στάθμευσης του Μόλου, αφού θα διασχίζει τον παραλιακό δρόμο, βελτιώνοντας την προσπέλαση των πεζών από την παραλία προς το κέντρο και αντίστροφα. Στην κατάληξη της γέφυρας προτείνεται η δημιουργία ενός περιπτέρου για δημόσια χρήση.
  • Ανισόπεδη γέφυρα που θα συνδέει την οδό Αγίου Ανδρέου με τον Μόλο, μέσω της ανάπτυξης και υπεράνω του παραλιακού, στο τέρμα της οποίας θα λειτουργεί κιόσκι προς χρήση από τον Δήμο Λεμεσού.

Ο πύργος θα περιλαμβάνει:

  • Χώρο υποδοχής στο ισόγειο, επτά ορόφους με γραφεία, μηχανολογικό όροφο, 12 ορόφους με διαμερίσματα, 3 ορόφους που θα περιλαμβάνουν ένα περιστρεφόμενο εστιατόριο, κουζίνα και μπαρ. Στους χώρους αυτούς θα παρέχεται ξεχωριστή πρόσβαση με ανελκυστήρες για δημόσια χρήση που θα συνδέονται με τη δημόσια πλατεία στο ισόγειο. Στην ανάπτυξη προτείνεται επίσης ελικοδρόμιο στον ψηλότερο όροφο του κτηρίου.
  • Στο ισόγειο και πέριξ της πλατείας, δυο εστιατόρια και ένας χώρος εκθέσεων, προς ενίσχυση της χρήσης του πολιτιστικού κέντρου.
  • Στους δύο ορόφους πάνω από τα εστιατόρια, σπα, γυμναστήριο, κολυμβητική δεξαμενή, χώρος διοργάνωσης εκδηλώσεων, κήπος, χώροι υγιεινής.

Το «άνοιγμα»

Η πολεοδομική μελέτη εισηγείται ένα άνοιγμα του «οικοδομικού τείχους» από την παραλία προς το αστικό κέντρο, που αντιστοιχεί σε 20 μέτρα πρόσοψης της οικοδομής και ύψους 15 τουλάχιστον μέτρων από το επίπεδο του δρόμου. Το άνοιγμα αυτό αναμένεται ότι θα δημιουργήσει το πρώτο σημαντικό πολεοδομικό προηγούμενο (για τεμάχια που θα έχουν αντίστοιχα δεδομένα), το οποίο θα στοχεύει στην άμεση λειτουργική σύνδεση του παραλιακού μετώπου με την οδόι Αγίου Ανδρέου και κατά συνέπεια με το ιστορικό κέντρο της πόλης, με τη δημιουργία σημαντικής βιοκλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον του κέντρου της πόλης, δεδομένου ότι θα δημιουργηθεί ένα σημαντικό άνοιγμα για το πέρασμα και ρεύματος της θαλάσσιας αύρας και οξυγόνου προς την πυκνοκατοικημένη περιοχή.

«Αποτελεί πολεοδομικό όραμά μας», σημειώνει το σχεδιαστικό δίδυμο Κτωρίδη – Αρμεύτη, «το οποίο πηγάζει μέσα από στρατηγικές επιδιώξεις του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, όπως αυτό το άνοιγμα της παραλιακής οικοδομικής «κουρτίνας» επαναληφθεί όσες φορές ελεύθερα επιζητηθεί από τον ιδιωτικό τομέα στην προσπάθεια να αποτελέσει ένα πολεοδομικό προηγούμενο, με τα ίδια βεβαίως πολεοδομικά δεδομένα και αντισταθμίσματα».

«Θεωρούμε επίσης», συμπληρώνουν, «ότι στα πλαίσια της επικείμενης αναθεώρησης του Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λεμεσού και της ένταξης του παραλιακού δρόμου σε Ειδικό Πολεοδομικό Καθεστώς, θα πρέπει να ενταχθούν κίνητρα απόσυρσης παλαιών κτηρίων που παρουσιάζουν τόσο λειτουργικά όσο και στατικά προβλήματα, ούτως ώστε στα πλαίσια οργανωμένης ανάπτυξης σε ικανοποιητικού μεγέθους οικόπεδα (της τάξης των 2.000 τ.μ.) που θα προκύπτουν από ενοποίηση μικρότερων τεμαχίων, να επιτευχθεί ο επιθυμητός μετασχηματισμός του».

 

 

Oι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευσή τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.

Διαβάστε επίσης:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δεν πετά κανένα από τα ελικόπτερα ΜΙ35

Πολίτης News, 02:55 (τελευταία ενημέρωση 02:55)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αγώνας δρόμου έστω με καθυστέρηση για MIG

Πολίτης News, 02:45 (τελευταία ενημέρωση 02:45)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υπό κράτηση δυο 47χρονες για υπόθεση εμπορίας προσώπων

Πολίτης News, 22.10.2018

Επιστροφή
στην αρχή