Τα smartphones κυρίαρχο μέσο πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους Κυπρίους

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα της Ελληνικής Τράπεζας για τη διείσδυση της τεχνολογίας του διαδικτύου και των social media στην κυπριακή κοινωνία.

Τα smartphones φαίνεται να εδραιώνονται στην Κύπρο ως το κυρίαρχο μέσο πρόσβασης στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα, όπως αποκαλύπτει έρευνα της Ελληνικής Τράπεζας η οποία έγινε τον Δεκέμβριο του 2017.

Με μικρή αύξηση από το 1ο εξάμηνο του 2017, περισσότεροι από τους μισούς (54%) αναφέρουν σαν 1η επιλογή για περιήγηση στο διαδίκτυο το smartphone.

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής βρίσκεται στη 2η θέση και το tablet χαρακτηρίζεται ως η συσκευή που χρησιμοποιούν πέραν του ενός ατόμου σε οικογένειες.

Με βάση την ανάλυση των δεδομένων της δημοσκόπησης, το 70% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι έχει smartphone, το 61% ότι έχει laptop ή computer και ένα 46% ότι έχει tablet. Περισσότερα από 8 στα 10 νοικοκυριά αναφέρουν ότι έχουν smartphone και laptop / computer, περισσότερα από 6 στα 10 αναφέρουν ότι έχουν κάποιο tablet και σχεδόν τα μισά αναφέρουν ότι έχουν smart τηλεόραση.

Τι κάνουμε στο διαδίκτυο;

Από το 70% των ατόμων που έχουν smartphone χρησιμοποιούν επιλεγμένες εφαρμογές ως εξής: 91% για να μπαίνει στο ίντερνετ (γενικά), 75% για τα Social media, 73% για να έχει πρόσβαση ηλεκτρονική του αλληλογραφία, 71% για online επικοινωνία (π.χ. Vaiber), 65% ακούει ραδιόφωνο ή συνδέεται στο youtube κατά τις ελεύθερες του ώρες, 60% παρακολουθεί ειδήσεις, 56% για πρόσβαση στο ημερολόγιο και στις επαφές του, 41% παίζει παιγνίδια, 40% μπαίνει στον τραπεζικό του λογαριασμό (mobile banking), 39% κάνει online αγορές και 33% χρησιμοποιεί ταξιδιωτικές εφαρμογές.  

Πρόθεση αγοράς 

Οι άνδρες και οι μικρότερες ηλικίες παρουσιάζουν ψηλότερη πρόθεση αγοράς smartphone, Η/Υ, smart τηλεόραση και tablet μέσα στον επόμενο χρόνο. Στο σύνολο του δείγματος ένα 21% δηλώνει ότι έχει πρόθεση να αγοράσει νέο smartsphone μέσα στον επόμενο χρόνο, ένα 15% laptop ή επιτραπέζιο υπολογιστή, ένα 10% smart τηλεόραση και ένα 8% tablet. 

Πρώτο με διαφορά το Facebook  

Το Facebook παραμένει με διαφορά το 1ο κοινωνικό δίκτυο για τους Κυπρίους με 2ο το Instagram. Twitter και LinkedIn ακολουθούν. Μεταξύ ιστοσελίδων και εφαρμογών (applications) των εταιρειών, οι ιστοσελίδες φαίνεται να προτιμούνται για αγορά, ενημέρωση / πληροφόρηση και διασκέδαση στο διαδίκτυο.

Το 82% του δείγματος δηλώνουν χρήστες διαδικτύου με το 61% του δείγματος να δηλώνουν χρήστες του Facebook και 30% χρήστες Instagram ποσοστό που παρουσιάζεται αυξημένο σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2017 (24%). Χρήστες Twitter δηλώνει το 13% και LinkedIn 12%. 

Banking

Σύμφωνα με την έρευνα της Ελληνικής Τράπεζας, από τα 2 self service διαδικτυακά κανάλια, Web και Mobile banking, ψηλότερη χρήση παρουσιάζει το
Web banking με 36% σε σχέση με 30% το Mobile banking.

Η γλώσσα

Περισσότεροι από τους μισούς χρήστες διαδικτύου (54% αναφέρουν ότι όταν είναι στο διαδίκτυο συνηθίζουν να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα.


Επιστροφή
στην αρχή