Τα… έσκασαν χοντρά οι Αγγελόπουλοι για την «εκτόξευση» του Ολυμπιακού!

ΑΘΛΗΤΙΚΑ /A1 MΠΑΣΚΕΤ

Οι διοικητικοί ηγέτες των Πειραιωτών με αυτόν τον τρόπο ενίσχυσαν για μία ακόμα φορά την ομάδα τους, όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι...

Σε μία ακόμα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, βάζοντας από την τσέπη τους 11,8 εκατομμύρια ευρώ, προχώρησαν οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος.
 
Οι διοικητικοί ηγέτες των Πειραιωτών με αυτόν τον τρόπο ενίσχυσαν για μία ακόμα φορά την ομάδα τους, όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, δείχνοντας εμπράκτως πως θέλουν να την διατηρήσουν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.
 
Στο έγγραφο που ανάρτησε το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) αναφέρεται: «Πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά 11.820.000,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών, που αποτελεί μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 15.000.000,00 Ευρώ που είχε αποφασισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2017» ενώ συνεχίζει πως «το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 63.909.300 διαιρούμενο σε 63.909.300 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 εκάστης».
 

Επιστροφή
στην αρχή