Τοποτηρητής από Βρυξέλλες-Αυστηρή η Κομισιόν για τη διαδικασία στη ΣΚΤ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η Επιτροπή τονίζει ότι η Κύπρος έχει αναλάβει σοβαρές δεσμεύσεις για τη αλλαγές στο νομικό και δικαστικό πλαίσιο (βλέπε εκποιήσεις).

Ηεπόμενη ημέρα της συμφωνίας Ελληνικής - Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας βρίσκει το σύστημα σε κατάσταση αφομοίωσης της νέας κατάστασης. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέτει το πλαίσιο των επόμενων βημάτων, αλλά τροφοδοτεί και την πολιτική αντιπαράθεση δίνοντας επιχειρήματα τόσο στην αντιπολίτευση, όσο και στην κυβέρνηση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει, τελικά, ως κρατική ενίσχυση τα 3,5 δισ. ευρώ της κρατικής κατάθεσης στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, την οποία και εγκρίνει προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή έξοδος της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας από την τραπεζική. Η νέα κρατική στήριξη δίνεται χωρίς να ενεργοποιηθεί η διαδικασία του bail in, με βάση τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς θεωρείται συνέχεια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης της ΣΚΤ, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2014.

Η διαδικασία αυτή περιγράφεται ως αποτυχημένη.

«Αντίθετα με τις τότε προσδοκίες, η ΣΚΤ δεν μπόρεσε να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητά της: δεν κατόρθωσε να ανακτήσει κάποιο μεγάλο χρηματικό ποσό από το πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιό της των μη εξυπηρετούμενων δανείων, εν μέρει εξαιτίας κακής διακυβέρνησης της ίδιας της ΣΚΤ και εν μέρει εξαιτίας εμποδίων που δημιουργήθηκαν από το κυπριακό νομικό πλαίσιο για τη ρύθμιση μη εξυπηρετούμενων δανείων. Λόγω αυτών των δυσκολιών, η ΣΚΤ κίνησε διαδικασία πώλησης στις 19 Μαρτίου 2018, η οποία ωστόσο δεν προσέλκυσε προσφορές σε θετική τιμή. Όλες οι προσφορές πρότειναν αρνητική τιμή πώλησης, δηλαδή πώληση για την οποία απαιτείται πρόσθετη κρατική ενίσχυση«, αναφέρει η Επιτροπή, δίνοντας, όπως αναφέραμε, επιχειρήματα σε κάθε πλευρά. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρεται ότι η ΣΚΤ αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω πολύ υψηλού ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων (57% σύμφωνα με στοιχεία του Φεβρουαρίου του 2018), υψηλού κόστους λειτουργίας και χαμηλή ικανότητα δημιουργίας εσόδων.

Πηγές του Συνεργατισμού σχολιάζοντας τα περί «κακής διακυβέρνησης» ανέφεραν στον «Π» ότι δεν απεκρύβη ότι ο Συνεργατισμός είχε θέματα διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα της δομής. Η απόφαση για εισαγωγή στο ΧΑΚ ελήφθη ώστε ο οργανισμός να υποχρεωθεί να αλλάξει.

Η συμμόρφωση

Η έγκριση της κρατικής στήριξης στηρίζεται στο ότι «θα χρηματοδοτήσει την ομαλή έξοδο της τράπεζας από την αγορά, μέσω της πώλησης και της πλήρους ενσωμάτωσης ορισμένων δραστηριοτήτων σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα και την παύση των υπολοίπων δραστηριοτήτων της τράπεζας. Η εναπομένουσα οντότητα της ΣΚΤ θα επικεντρωθεί εξ ολοκλήρου στη διευθέτηση των υπολοίπων περιουσιακών της στοιχείων. Ως εκ τούτου, δεν θα ασκεί νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, οπότε θα περιοριστούν πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που απορρέουν από την ενίσχυση».

Η παραπάνω διαπίστωση έχει όρους, οι οποίοι συνδέονται με τις αλλαγές στις νομοθεσίες για τις τράπεζες (εκποιήσεις, αφερεγγυότητα, τιτλοποιήσεις, έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας) τις οποίες η κυβέρνηση παρουσίασε στα κόμματα. Ατύπως η Κύπρος τίθεται υπό ενισχυμένη παρακολούθηση από την Επιτροπή.

«Η Επιτροπή μπόρεσε να λάβει αυτήν την απόφαση με βάση τις σημαντικές δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κύπρος να μεταρρυθμίσει το εσωτερικό της νομικό και δικαστικό πλαίσιο. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα στηρίξουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Ελληνικής Τράπεζας (καθώς και ολόκληρου του κυπριακού τραπεζικού συστήματος) και παρέχουν στο κυπριακό κράτος τη δυνατότητα να εισπράξει, σε βάθος χρόνου, χρήματα από τη ρύθμιση μη εξυπηρετούμενων δανείων της ΣΚΤ, μειώνοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, το καθαρό κόστος των μέτρων στήριξης για τον φορολογούμενο. Η συμμόρφωση της Κύπρου με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την απόφαση της Επιτροπής περί κρατικής ενίσχυσης θα παρακολουθείται στενά από ανεξάρτητο εντολοδόχο παρακολούθησης, ο οποίος θα υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή».

Πώς φτάσαμε από τα fund στη Δήμητρα

Το ενδιαφέρον ξένων επενδυτικών ταμείων να εισέλθουν στην Ελληνική ήταν πράγματι έντονο, με την Atlas Merchant Capital και την Pimco να κινητοποιούνται για να εισφέρουν 150 εκατ. ευρώ. Χθεσινό ρεπορτάζ του Inbusinessnews.com αναφέρει ότι η Atlas θα επένδυε 77 εκατ. ευρώ, η Pimco 57 εκατ. ευρώ και η Εlements Capital Management 15 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι αυτή η πρόταση έπασχε σε νομικό, τεχνικό και οικονομικό επίπεδο, με αποτέλεσμα τελικά να δοθεί χώρος στη «Δήμητρα Επενδυτική» για να υλοποιήσει τον στρατηγικό της στόχο που είναι η ενίσχυση της θέσης της στην Ελληνική Τράπεζα. Τα προβλήματα, που έφεραν την ανατροπή, είναι τα εξής:

  • Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντιμετώπιζε ως ενιαία την πρόταση της Atlas και της Pimco (είχαν πράγματι συνάψει συμφωνία) με αποτέλεσμα να θεωρεί ότι θα ελέγχουν το 51% της Ελληνικής Τράπεζας, γεγονός που ενεργοποιεί διατάξεις της νομοθεσίας περί εξαγορών και συγχωνεύσεων, η οποία απαιτεί την υποβολή δημόσιας προσφοράς εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών. Η νομοθεσία προβλέπει εξαιρέσεις, αλλά δεν είναι μια απλή διαδικασία.
  • Η Atlas φέρεται να μην είχε τα χρήματα. Θα τα αναζητούσε στη συνέχεια. Ωστόσο η μη επιβεβαίωση της ύπαρξης των κεφαλαίων (proof of fund) δεν λειτουργούσε υπέρ της προσφοράς των δύο ταμείων.
  • Ζητούσαν εκ των πραγμάτων, για να αποκτήσουν την πλειοψηφία, οι υφιστάμενοι μέτοχοι να μην ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην αύξηση κεφαλαίου. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν το δέχονταν.

Όπως ανακοινώθηκε χθες η έκδοση κεφαλαίου της Ελληνικής θα γίνει με την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης. Το κάθε δικαίωμα είναι μεταβιβάσιμο (θα εισαχθούν στο χρηματιστήριο) και αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής. Ουδείς εμποδίζει την Atlas, την Pimco ή όποιον άλλον ενδιαφερόμενο να προσπαθήσει να αγοράσει αυτά τα δικαιώματα και να μπει στην αύξηση. Η εκτίμηση στελεχών της αγοράς είναι ότι τα δικαιώματα θα έχουν καλή τιμή, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρομετόχους, που δεν επιθυμούν να επενδύσουν στην τράπεζα, να τα πουλήσουν.

Σύμφωνα με το χθεσινό ρεπορτάζ του Inbusinessnews.com, οι ξένοι επενδυτές εμφανίζονται έντονα ενοχλημένοι από την τροπή που έλαβε η διαδικασία.

Χρηματιστήριο

Σε ό,τι αφορά την επιστροφή στο ταμπλό των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας, της Δήμητρας Επενδυτική και της Logicom (η τελευταία ανακοίνωσε ότι θα δανειοδοτήσει τη Δήμητρα μέχρι το ποσό των 20 εκατ. ευρώ για να μπορέσει να μετάσχει στην αύξηση της Ελληνικής) το θέμα θα εξεταστεί σήμερα από το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το συμβούλιο θα εξετάσει αν οι ανακοινώσεις που έγιναν είναι επαρκείς ή απαιτείται πρόσθετη πληροφόρηση.

Πυρά από  τα κόμματα

Η αντιπολίτευση συνέχισε και χθες να πυροβολεί την κυβέρνηση για τα τεκταινόμενα στον Συνεργατισμό. Το ΑΚΕΛ υλοποίησε την απόφασή του να ζητήσει την παρέμβαση του γενικού εισαγγελέα, ενώ ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος κάλεσε την κυβέρνηση να ενημερώσει τη Βουλή.

«Η κυβέρνηση Αναστασιάδη - Συναγερμού έχει ξεπουλήσει με επιδότηση τον Συνεργατισμό σε ιδιωτική τράπεζα», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, σχολιάζοντας την αποστολή επιστολής από το γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ Άντρο Κυπριανού στον γενικό εισαγγελέα με την οποία τον παρακαλεί να προχωρήσει σε διερεύνηση για πιθανά αδικήματα που αφορούν τη διαχείριση της διαπραγμάτευσης και κατάληξης στη συμφωνία πώλησης του Συνεργατισμού σε συγκεκριμένη ιδιωτική τράπεζα, καθώς κι άλλα ζητήματα που αφορούν τη μέχρι σήμερα διαχείριση του οργανισμού.

Ο γενικός εισαγγελέας παρακολουθεί τα γεγονότα σε σχέση με τον Συνεργατισμό «και γνωρίζει καλά τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του και δεν χρειάζεται ούτε υποκίνηση, ούτε προτροπή από κανέναν ως προς το εάν και πότε θα τις ασκήσει αυτόβουλα ή άλλως πώς», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κώστας Κληρίδης, σε σχέση με τις προτροπές για διερεύνηση του θέματος.

Έντονες ανησυχίες και επιφυλάξεις για τις εξελίξεις στον Συνεργατισμό, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος.

Φαίνεται, είπε, πως θα έχουμε μια σημαντική αύξηση του δημόσιου χρέους και μίλησε για ετεροβαρή για τον φορολογούμενο συμφωνία, καθώς όλο το ρίσκο της εξαγοράς μεταφέρεται στους ώμους του Κύπριου φορολογούμενου
Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως θα πρέπει η Βουλή άμεσα να ενημερωθεί για τη συμφωνία και τις λεπτομέρειες της ενώ θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον Φορέα Διαχείρισης που προτίθεται να συστήσει και να λειτουργήσει η κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργος Λιλλήκας απέστειλε χθες επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής με την οποία εισηγείται όπως ανατεθεί σε ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων να μελετήσουν κατά πόσον οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας πώλησης είναι δίκαιοι ή δυσμενείς για το κράτος.

Oι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευσή τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.

Διαβάστε επίσης:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σπάνιο αεροπορικό δυστύχημα: Αεροπλάνο πάτησε άνθρωπο

Πολίτης News, 20:07 (τελευταία ενημέρωση 20:07)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γκάφα Ελληνικής Αστυνομίας: Κυκλοφόρησε χάρτη με την...«Βόρεια Κύπρο»

Πολίτης News, 19:13 (τελευταία ενημέρωση 19:13)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέα πρωτοβουλία Υπουργού Υγείας για άρση του αδιεξόδου

Πολίτης News, 18:47 (τελευταία ενημέρωση 18:47)

Επιστροφή
στην αρχή