Στόχος της ΕΚΚ,η παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Κύπρο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πρόεδρος και λειτουργοί της Επιτροπής ανέλυσαν τις σημαντικότερες αλλαγές που θα επέλθουν στην κεφαλαιαγορά και τις προτεραιότητες της ΕΚΚ

Η ΕΚΚ θα στοχεύσει το 2018 στη διατήρηση της δυναμικής της Κύπρου στην παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Πρόεδρος και λειτουργοί της Επιτροπής ανέλυσαν τις  σημαντικότερες αλλαγές που θα επέλθουν στην κεφαλαιαγορά και τις προτεραιότητες της ΕΚΚ:

 

  • Εδραίωση της καλής εταιρικής διακυβέρνησης και της κουλτούρας δεοντολογίας στους εποπτευόμενους
  • Αξιοποίηση της καινοτομίας και της εφαρμογής της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, γνωστής ως FinTech

 

Η Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα επικεντρωθεί στην εδραίωση της καλής εταιρικής διακυβέρνησης και της κουλτούρας δεοντολογίας στις εποπτευόμενες οντότητες, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις βασικές αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, τόνισε σε ενημερωτική συνάντηση με οικονομικούς συντάκτες η Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δήμητρα Καλογήρου. Επισήμανε, ταυτόχρονα, πως βασική επιδίωξη της ΕΚΚ είναι να διατηρήσει τη δυναμική της χώρας μας στην παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, μέσω της αξιοποίησης της καινοτομίας και της εφαρμογής της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, γνωστής ως FinTech.

Οι οικονομικοί συντάκτες ενημερώθηκαν από την Πρόεδρο και λειτουργούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την κεφαλαιαγορά, καθώς επίσης και για τις νομοθετικές αλλαγές που αναμένονται το 2018. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν οι κύριες αλλαγές της πολυαναμένομενης νομοθεσίας MIFID II, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις συλλογικές επενδύσεις και οι νόμοι περί διαφάνειας και κατάχρησης της αγοράς. 

Οι νομοθεσίες αυτές, όπως ανέφερε η κ. Καλογήρου, στοχεύουν σε μεγαλύτερη διαφάνεια και περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών.

Σημείωσε, εξάλλου, πως η ΕΚΚ θα δώσει βαρύτητα στην αξιοποίηση της τεχνολογίας blockchain, που βρίσκεται πίσω από την ανάπτυξη και τη λειτουργία εικονικών νομισμάτων και υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και συναλλάγματος, καθώς επίσης και στην περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνολογίας RegTech, η οποία παρέχει τη δυνατότητα καλύτερης εποπτείας και παρακολούθησης της συμμόρφωσης  των εποπτευόμενων και της υποβολής των διαφόρων εκθέσεων που απαιτούνται με βάση τη σχετική νομοθεσία. «Με στόχο την αυτοματοποίηση των διαδικασιών της, η ΕΚΚ αξιοποιεί ήδη τις ψηφιακές υπογραφές και με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πύλης υπάρχει άμεση και ασφαλής υποβολή δεδομένων και εγγράφων από όλους τους εποπτευόμενους», δήλωσε η κ. Καλογήρου, προσθέτοντας πως, οι εγγραφές για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης της ΕΚΚ των προσώπων που θέλουν να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και η ίδια η εξέταση γίνονται πλέον ηλεκτρονικά. Η ίδια πρακτική ακολουθείται για την εγγραφή και ετήσια ανανέωση στο Δημόσιο Μητρώο, καθώς και για την επανεγγραφή σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποιο πρόσωπο έχει διαγραφεί από αυτό. Επίσης, από τον περασμένο Σεπτέμβριο έχει αυτοματοποιηθεί η διαδικασία εγγραφής στα σεμινάρια της ΕΚΚ και όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν την πληροφόρηση και να εγγραφούν μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΚ. 

Αναφερόμενη στην υποβολή αιτήσεων προς την ΕΚΚ, τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό, για αδειοδότηση νέων εποπτευόμενων οντοτήτων, η κ. Καλογήρου τόνισε ότι συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Στο παρόν στάδιο, όπως είπε, βρίσκονται υπό διαδικασία εξέτασης συνολικά 122 αιτήσεις, ενώ οι εποπτευόμενες οντότητες έφθασαν στις 630. «Το ενδιαφέρον αυτό αδιαμφισβήτητα καταδεικνύει ότι η Κύπρος εξακολουθεί να συγκεντρώνει ουσιαστικά πλεονεκτήματα και να αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό προορισμό», συμπλήρωσε.

Σχετικά με τους εποπτικούς ελέγχους που διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της ΕΚΚ, η κ. Καλογήρου δήλωσε ότι από το 2015 έγιναν συνολικά 65 επιτόπιοι έλεγχοι και σειρά ελέγχων επί εγγράφων και έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα πέραν των €6 εκατ., τόσο για θέματα συμμόρφωσης στη βάση της νομοθεσίας MIFID, όσο και για θέματα συμμόρφωσης με το νόμο AML. Το σύνολο των προστίμων που επιβλήθηκαν την τελευταία πενταετία ξεπερνά τα €17 εκατ., εκ των οποίων πέραν των €10 εκατ. αφορούν τον τραπεζικό τομέα.   

Η λειτουργός της ΕΚΚ, Έλενα Θεοδώρου, ανέλυσε τις βασικές αλλαγές της νέας νομοθεσίας MiFID II, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρόκειται για τη σημαντικότερη και πολυαναμενόμενη νομοθετική ρύθμιση η οποία αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον χρηματοοικονομικό τομέα. Ειδικότερα, θα οδηγήσει σε αλλαγές στη δομή της αγοράς, το καθεστώς διαφάνειας για τη διαπραγμάτευση των χρηματοπιστωτικών μέσων, των αγορών παραγώγων επί εμπορευμάτων, την αναφορά των συναλλαγών στις ρυθμιστικές Αρχές, την προστασία των επενδυτών και των εποπτικών πρακτικών και εξουσιών.

Από πλευράς της η ανώτερη λειτουργός της ΕΚΚ και επικεφαλής του Τμήματος Αδειοδοτήσεων, Ειρήνη Πηδιά Σπύρου, ανέλυσε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις συλλογικές επενδύσεις. Οι συλλογικές επενδύσεις, όπως είπε, αποτελούν μίαν εναλλακτική επενδυτική επιλογή τόσο για επαγγελματίες όσο και για ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι επιδιώκουν ν’ αυξήσουν την απόδοση των επενδύσεών τους μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου που λαμβάνει υπόψη την αρχή της διασποράς των κινδύνων. Περαιτέρω, ανάλογα και με την επενδυτική τους πολιτική, οι συλλογικές επενδύσεις μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας με επενδύσεις σε έργα υποδομών, νεοφανείς επιχειρήσεις καθώς και σε έργα κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Στις νέες τροποποιήσεις που έγιναν στις νομοθεσίες που αφορούν τη διαφάνεια και την κατάχρηση της αγοράς, επικεντρώθηκε η παρουσίαση του λειτουργού της ΕΚΚ, Παναγιώτη Σταύρου. Μέσω των δύο αυτών νομοθεσιών μειώνεται ο όγκος των πληροφοριών που απαιτούνται να δημοσιοποιούνται, ενώ ταυτόχρονα δίνεται βαρύτητα στην ποιότητα των πληροφοριών και αυξάνονται σημαντικά οι μέγιστες διοικητικές ποινές φθάνοντας μέχρι και τα €10 εκατ.

Ο κ. Σταύρου αναφέρθηκε, επίσης, στη νέα νομοθεσία που διέπει το ελεγκτικό επάγγελμα και συγκεκριμένα στα άρθρα που αφορούν τις απαιτήσεις για τις εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες θα πρέπει να προχωρήσουν στη σύσταση ειδικής Επιτροπής Ελέγχου προκειμένου να ασκείται αποτελεσματικότερος εξωτερικός έλεγχος.  

 

 

Oι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευσή τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.

Διαβάστε επίσης:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συντελεστές δόμησης για στέγη - Ενιαία εκτοπισθέντες,χαμηλά εισοδήματα

Πολίτης News, 02:25 (τελευταία ενημέρωση 02:25)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αγριεύει το σκηνικό στην Υγεία

Πολίτης News, 02:25 (τελευταία ενημέρωση 02:25)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Brexit: Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης της Τερέζα Μέι από Κόρμπιν

Πολίτης News, 15.01.2019

Επιστροφή
στην αρχή