Στο 2,5% η ανάπτυξη του ΑΕΠ στην Κύπρο το 2017 σύμφωνα με ΕΤΑΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύμφωνα με την έκθεση, η ανάκαμψη της οικονομίας στην Κύπρο αναμένεται να συνεχιστεί φέτος, ενώ η ανάπτυξη 2,8% το 2016 ήταν υψηλότερη.

Η αύξηση του ΑΕΠ στην Κύπρο θα είναι 2,5% το 2017 και 2,2% το 2018, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ( ΕΤΑΑ) που εκδόθηκε κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας που φιλοξενεί η Κύπρος. Η Τράπεζα αναβάθμισε τις προβλέψεις της για την Κύπρο από το Νοέμβριο του 2016, όταν προέβλεπε αύξηση 2,2% το 2017.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ανάκαμψη της οικονομίας στην Κύπρο αναμένεται να συνεχιστεί φέτος, ενώ η ανάπτυξη 2,8% το 2016 ήταν υψηλότερη από αυτή που είχε αρχικά προβλεφθεί.

Όπως αναφέρεται, ο τουρισμός είναι ένας από τους βασικούς κινητήριους μοχλούς της οικονομίας και άλλοι τομείς όπως οι κατασκευές και οι επαγγελματικές υπηρεσίες συμβάλλουν επίσης στη συνεχιζόμενη ανάκαμψη. Τα επίπεδα εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην Κύπρο είναι σήμερα υψηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ.

Παράλληλα αναφέρεται ότι υπάρχουν σημαντικές ανοιχτές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πολύ υψηλών επιπέδων χρέους της οικονομίας και της μεγάλης κληρονομιάς των μη εξυπηρετούμενων δανείων που εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το μισό όλων των δανείων στη χώρα.

Ο Peter Sanfey, αναπληρωτής διευθυντής της ΕΤΑΑ για την οικονομία και πολιτική της Κύπρου, δήλωσε ότι είναι αισιόδοξος για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της κυπριακής οικονομίας. "Είναι μια πολύ ανοικτή οικονομία", είπε. "Οι άνθρωποι είναι καλά μορφωμένοι, η δημόσια διοίκηση λειτουργεί καλά και ορισμένοι τομείς είναι αρκετά ισχυροί - ο τουρισμός, προφανώς, και οι λογιστικές υπηρεσίες, καθώς και μερικοί από τους άλλους τομείς υψηλής αξίας που τα έχουν πάει αρκετά καλά".

Σημείωσε παράλληλα τις προκλήσεις όπως το υψηλό ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, και είπε ότι κάποια βήματα που έχουν γίνει όπως οι αλλαγές στο πλαίσιο αφερεγγυότητας θα χρειαστούν κάποιο χρόνο για να αποδώσουν.

Η έκθεση της ΕΤΑΑ σημειώνει ότι η μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση του κρατικού χρέους για την Κύπρο αυξήθηκε από τους S & P το Μάρτιο του 2017 από BB σε BB +, η κυβέρνηση διατηρεί συνετή δημοσιονομική στάση και ότι ο προϋπολογισμός για το 2016 ήταν πλεονασματικός.

"Η πρόκληση τώρα, υπό το πρίσμα των υψηλών επιπέδων δημόσιου χρέους (που υπερβαίνει το 100% του ΑΕΠ), θα είναι η διατήρηση ισχυρής δημοσιονομικής πειθαρχίας ενόψει των εκλογών του 2018", κατέληξε η έκθεση για την Κύπρο.

Περιφερειακή επισκόπηση
----------------------------
Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι αναμένεται μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη στις περιφέρειες της ΕΤΑΑ από φέτος, υποστηριζόμενη από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και την ανάκαμψη της Ρωσίας από την ύφεση.

Ωστόσο, η ανάπτυξη στην Τουρκία αναμένεται να επιβραδυνθεί κατά το 2017, αντανακλώντας προβλήματα ασφάλειας και γεωπολιτικούς κινδύνους που οδήγησαν επίσης σε αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων της ΕΤΑΑ για τις χώρες της νότιας και ανατολικής Μεσογείου.

Κατά μέσο όρο, η οικονομική ανάπτυξη στις 36 χώρες της ΕΤΑΑ αναμένεται να αυξηθεί στο 2,4% το 2017 και στο 2,8% το 2018, σε σύγκριση με την αύξηση 1,8% πέρυσι.

Οι τελευταίες προβλέψεις αποκαλύπτουν τη μείωση του χάσματος ανάπτυξης Ανατολής-Δύσης που χαρακτήριζε τις οικονομίες των περιφερειών της ΕΤΑΑ τα τελευταία χρόνια.

Αναφέρεται επίσης ότι τα επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένουν ψηλά σε πολλές από τις περιοχές της ΕΤΑΑ παρά τη βελτίωση στη νοτιοανατολική Ευρώπη.


Επιστροφή
στην αρχή