Στο 107% μειώθηκε το δημόσιο χρέος της Κύπρου το πρώτο τρίμηνο 2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι υψηλότερες αναλογίες του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2017 σημειώθηκαν στην Ελλάδα, 176,2%, και Ιταλία 134,7%.

Το δημόσιο χρέος της Κύπρου μειώθηκε στο 107,0% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2017 από 107,8 το τελευταίο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με σημερινά στοιχεία της Eurostat.

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2017, ο δείκτης δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ (EA19) διαμορφώθηκε στο 89,5%, έναντι 89,2% στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2016.

Στην ΕΕ28, ο δείκτης αυξήθηκε επίσης από 83,6% σε 84,1%. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2016, ο δείκτης δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε τόσο στη ζώνη του ευρώ (από 91,2% σε 89,5%) όσο και στην ΕΕ28 (από 84,3% σε 84,1%).

Οι υψηλότερες αναλογίες του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2017 σημειώθηκαν στην Ελλάδα (176,2%), στην Ιταλία (134,7%) και στην Πορτογαλία (130,5%), ενώ η χαμηλότερη στην Εσθονία (9,2% 23,0%) και τη Βουλγαρία (28,6%).

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2016, δώδεκα κράτη μέλη σημείωσαν αύξηση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2017 και δεκαπέντε μείωση.

Οι υψηλότερες αυξήσεις στην αναλογία σημειώθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (+3,1 ποσοστιαίες μονάδες), το Λουξεμβούργο (+3,0 ποσοστιαίες μονάδες), την Κροατία (+2,6 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Γαλλία (+2,3 ). Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα (-2,9 ποσοστιαίες μονάδες), στις Κάτω Χώρες (-2,2 ποσοστιαίες μονάδες) και στην Αυστρία (-2,0).

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2016, οκτώ κράτη μέλη σημείωσαν αύξηση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2017 και δεκαεννέα μείωση.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στην αναλογία σημειώθηκαν στη Λετονία (+2,7 ποσοστιαίες μονάδες) και στην Πολωνία (+2,2 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στις Κάτω Χώρες (-4,7 ), Γερμανία (-4,0), Αυστρία (-3,8), τη Μάλτα (-2,9 ) και τη Δανία (-2,7).

Η Eurostat ανακοίνωσε επίσης στοιχεία για το έλλειμμα, που δεν περιλαμβάνουν όμως την Κύπρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το πρώτο τρίμηνο του 2017, ο εποχικά διορθωμένος δείκτης ελλείμματος προς ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 0,9% στη ζώνη του ευρώ (EA19), με μείωση σε σύγκριση με το 1,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2016. Ο λόγος του ελλείμματος προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 1,0%, σε σύγκριση με 1,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Το πρώτο τρίμηνο του 2017, τα συνολικά δημόσια έσοδα στη ζώνη του ευρώ ανήλθαν στο 46,5% του ΑΕΠ, αύξηση σε σχέση με 46,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2016. Οι συνολικές δημόσιες δαπάνες στη ζώνη του ευρώ ανήλθαν στο 47,4% του ΑΕΠ, κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Στην ΕΕ28, τα συνολικά δημόσια έσοδα ανήλθαν στο 45,2% του ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, σε σύγκριση με 45,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2016. Οι συνολικές δημόσιες δαπάνες στην ΕΕ28 ήταν 46,2% του ΑΕΠ, έναντι 46,3% το προηγούμενο τρίμηνο .


Επιστροφή
στην αρχή