Στο 104% του ΑΕΠ θα υποχωρήσει το χρέος στο τέλος του έτους

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,6% - H πρόβλεψη για τον ρυθμό ανάπτυξης το 2017 έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα, από 2,8% σε 2,9%

Στο 105,4% του ΑΕΠ υποχώρησε το δημόσιο χρέος της Κύπρου το πρώτο εξάμηνο του 2017, από 107,5% που ήταν αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, ενώ η πρόβλεψη είναι ότι η χρονιά θα κλείσει με το χρέος στο το 104%. 

Η «Εξαμηνιαία Έκθεση Δημοσιονομικής Πολιτικής 2017», που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον υπουργό Οικονομικών, δείχνει ότι η Κύπρος παρουσιάζει ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, ενώ αξιοσημείωτη είναι η επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων.

Το ΥΠΟΙΚ προβλέπει ότι το 2017 θα καταγραφεί μια μικρή θετική απόκλιση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων, από τις προβλέψεις στις οποίες είχε βασιστεί ο προϋπολογισμός 2017.

Η αναθεώρηση

Περιληπτικά, η πρόβλεψη για τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα, από 2,8% σε 2,9%.
Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2017 (Αύγουστος 2016), η πρόβλεψη για το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2017 ήταν ότι θα παρουσιαστεί έλλειμμα ύψους 105,8 εκατ. ευρώ (0,6% του ΑΕΠ) και το πρωτογενές ισοζύγιο προβλεπόταν πλεονασματικό στα 357,9 εκατ. ευρώ (2% του ΑΕΠ).

Με βάση το αναθεωρημένο μακροοικονομικό σενάριο και βάσει νέων διαθέσιμων στοιχείων, οι προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών για τα δημόσια οικονομικά έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω, προβλέποντας θετικό δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης ύψους 35,1 εκατ. ευρώ (0,2% του ΑΕΠ) και πρωτογενές πλεόνασμα 492,9 εκατ. ευρώ, 2,6% του ΑΕΠ.

Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να φθάσει το 104% έναντι 107,8% του ΑΕΠ κατά τον προηγούμενο χρόνο.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 το δημοσιονομικό ισοζύγιο ήταν πλεονασματικό, φθάνοντας τα 62,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε σύγκριση με έλλειμμα ύψους 42,4 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Το πρωτογενές αποτέλεσμα, δηλαδή το ισοζύγιο εξαιρουμένου του κόστους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους ήταν πλεονασματικό και ανήλθε στα 287,5 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 176,6 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου.

Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το πρωτογενές πλεόνασμα το πρώτο εξάμηνο του 2017 ήταν του 1,5% σε σύγκριση με 1 % κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.

 


Επιστροφή
στην αρχή