Στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων δημοσίευσε η Τράπεζα Κύπρου

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2018.

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

 
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2018, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Αυγούστου 2018.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούλιο 2018 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €796,4 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €745,2 εκ. τον Ιούνιο 2018. Η πιο πάνω αύξηση των καταθέσεων δικαιολογείται κυρίως από την κατάθεση ύψους €0,8 δισ., της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα τον Ιούλιο 2018. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 4,5%, σε σύγκριση με 3,9% τον Ιούνιο 2018. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Ιούλιο 2018 έφθασε στα €50,9 δισ.
Τα συνολικά δάνεια τον Ιούλιο 2018 παρουσίασαν καθαρή μείωση €74,7 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €305,2 εκ. τον Ιούνιο 2018. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -0,6%, σε σύγκριση με -1,1% τον Ιούνιο 2018. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων ανήλθε στα €46,2 δισ. τον Ιούλιο 2018.

Πατήστε εδώ.
 
 
 
 
  • Οικοσελίδα /
  • Ανακοινώσεις /
  • Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
 
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ιδρύθηκε το 1963, σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κύπρου, σύμφωνα με τον περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμο του 1963 και τα σχετικά άρθρα του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σήμερα η ΚΤΚ διέπεται από τους περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμους του 2002, όπως εκάστοτε έχουν τροποποιηθεί (από τώρα και στο εξής «περί ΚΤΚ Νόμος»).

Επιστροφή
στην αρχή