Στα χέρια Χαμπιαούρη οι προτάσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Στην επιστολή επισυνάπτονται οι θέσεις, τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων για την επιστολή που απέστειλε νωρίτερα ο Υπουργός

Στην επιστολή - πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού της 17ης Αυγούστου, και στο συνεκτικό υπόμνημα που τη συνοδεύει, «δεν γίνεται, δυστυχώς, οποιαδήποτε αναφορά για απόσυρση των μέτρων που αποφασίστηκαν μονομερώς από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 4 Ιουλίου 2018, και τα οποία έχουν προκαλέσει την αναταραχή στον χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης τους δύο τελευταίους, σχεδόν, μήνες», αναφέρουν σε επιστολή, την οποία επέδωσαν κατά τη σημερινή τους συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις.
 
Στην επιστολή επισυνάπτονται οι θέσεις, τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων για την επιστολή που απέστειλε στις 17 Αυγούστου ο Υπουργός Παιδείας, σε σχέση με την κρίση στον τομέα της Δημόσιας Εκπαίδευσης και οι εναλλακτικές  προτάσεις των οργανώσεων για την εξεύρεση αριθμού θέσεων οι οποίες θα λειτουργήσουν αντισταθμιστικά προς τα μονομερή, όπως αναφέρουν, μέτρα του Υπουργικού Συμβουλίου .
 
Όπως σημειώνουν στην επιστολή τους οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, «θα ανέμενε κανείς από το Υπουργείο, αν ενδιαφερόταν πραγματικά για την επίλυση της κρίσης στην Παιδεία και την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2018-2019, να προχωρήσει σε ρητορικές, ενέργειες και  προτάσεις τέτοιες, οι οποίες θα έδιναν προοπτική στον διάλογο, και σε καμία περίπτωση δεν θα γινόταν προσπάθεια να αποδοθούν οι ευθύνες της κρίσης στις χιλιάδες των Εκπαιδευτικών και στους εκλελεγμένους εκπροσώπους τους».
 
Αντί αυτού, συνεχίσουν, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού απέστειλε συνεκτικό υπόμνημα με τίτλο «Τα δεδομένα στο εκπαιδευτικό σύστημα και η ανάγκη εξορθολογισμού του διδακτικού χρόνου, μέσα από διάλογο και σε συνδυασμό με ένα νέο σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς και το εκπαιδευτικό έργο», το οποίο όχι μόνο δεν συμβάλλει στην εκτόνωση της κρίσης, αλλά αντιθέτως επιδεινώνει την ήδη τεταμένη κατάσταση. 
 
«Το εν λόγω υπόμνημα, δεν παρουσιάζει τα πραγματικά δεδομένα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, όπως αναφέρεται στον τίτλο του, αλλά προσπαθεί εμφανώς να παρουσιάσει μια πλασματική και σαφώς αρνητική εικόνα για τους εκπαιδευτικούς. Για να επιτευχθεί, μάλιστα, ο πιο πάνω στόχος, δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει αναληθή και παραπλανητικά στοιχεία, να αποκρύψει άλλα, που δεν υπηρετούν τον στόχο του και τέλος να προβεί σε επιστημονικά ανεπίτρεπτες συγκρίσεις και συσχετίσεις», προσθέτουν.
 
Αναφέρουν, επίσης, ότι κρίνοντας από το περιεχόμενο του εγγράφου, «διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεν έχει τη βούληση να επιλύσει την παρούσα κρίση γι’ αυτό και κωλυσιεργεί».
 
«Τουναντίον, θέλει να τη συντηρήσει, να αποποιηθεί των ευθυνών του για τις όποιες δυσλειτουργίες του εκπαιδευτικού μας συστήματος και να παρακωλύσει περαιτέρω τη διαδικασία, αναφέροντας κάποιες γενικόλογες, πρόχειρες, σκόρπιες σκέψεις και ιδέες για το σύστημα αξιολόγησης, οι οποίες προσεγγίζουν επιφανεικά το θέμα της αγιολόγησης τη στιγμή που το ίδιο το ΥΠΠ έχει διορίσει Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα κληθεί να καταθέσει την πρότασή της τον ερχόμενο Οκτώβριο», συμπληρώνουν.
 
Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, παράλληλα, επαναλαμβάνουν τη βούλησή τους για την επίτευξη του κοινού στόχου της ομαλής έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς και για την έναρξη θεσμικού διαλόγου για συζήτηση και λήψη συναινετικών αποφάσεων σε σχέση με τον εξορθολογισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, «αναβαθμίζοντάς το ποιοτικά στη βάση εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών κριτηρίων προς όφελος των παιδιών».
 
Όσον αφορά το θέμα των δαπανών στην εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις αναφέρουν ότι το Υπουργείο Παιδείας στο έγγραφό του δίνει αλληλοσυγκρουόμενα στοιχεία για τις δαπάνες στην εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ αποφεύγει να σχολιάσει «και ουσιαστικά αποσιωπά τη ραγδαία πτώση των δημόσιων δαπανών στην εκπαίδευση».
 
Σημειώνουν ότι επίσημα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα.
 
Όπως αναφέρουν, με βάση την ετήσια έκθεση του Υπουργείου Παιδείας για το 2016, ο μέσος όρος των μαθητών ανά τμήμα για τη σχολική χρονιά 2015-16 στο Γυμνάσιο είναι 22,13 μαθητές και στο Λύκειο 20,71 μαθητές, «πράγμα το οποίο αποδεικνύει την παραπληροφόρηση και παραπλάνηση του εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας σε βάρος των εκπαιδευτικών της Κύπρου, αφού ο μέσος όρος μαθητών ανά τμήμα για τα Γυμνάσια/Λύκεια κυμαίνεται στους 21,5 μαθητές, δηλαδή πιο ψηλά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
 
«Στα ίδια επίπεδα περίπου κυμαίνονται και οι μέσοι όροι των προηγούμενων ετών, γεγονός που φανερώνει ότι τα στοιχεία που παραθέτει το ΥΠΠ στο υπόμνημά του δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Είναι απορίας άξιον με ποια κριτήρια/μεθοδολογία το ΥΠΠ προβαίνει σε τέτοιους υπολογισμούς», προσθέτουν.
 
Γίνεται αναφορά και στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε εβδομάδες, καθώς και στο μέσο εβδομαδιαίο διδακτικό χρόνο σε ώρες και μέσο ετήσιο διδακτικό χρόνο σε ώρες .
 
Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας του 2018, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις αναφέρουν ότι η μισθοδοσία των εκπαιδευτικών της Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (και με αυστηρούς υπολογισμούς)  αποτελεί περίπου το 45,25% του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας.
 
«Στο ποσοστό αυτό, περιλαμβάνεται και η μισθοδοσία των 308 εκπαιδευτικών που είναι με απόσπαση / παραχώρηση υπηρεσιών και οι οποίοι δεν διδάσκουν στα σχολεία. Αφαιρώντας τους εν λόγω εκπαιδευτικούς, η μισθοδοσία των εκπαιδευτικών που ασκούν διδακτικό έργο είναι σίγουρα κάτω από το 45% του Προϋπολογισμού του ΥΠΠ (2018) και όχι στο 61% (το ποσοστό αυτό καλύπτει όλα τα έξοδα που αφορούν τις δαπάνες των δύο βαθμίδων) που αναφέρεται και πάλι λανθασμένα στον πίνακα 8 του εγγράφου του ΥΠΠ», σημειώνουν.
 
Όπως αναφέρουν, «τα πιο πάνω «αδιάσειστα στοιχεία για τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών διαψεύδουν και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού το οποίο σε επιστολή του προς το ΥΠΠ στις 27.7.17  (έγγραφο του ΥΠΠ) αναφέρει ότι 'ο προϋπολογισμός του ΥΠΠ την επόμενη πενταετία θα καλύπτει μόνο το μισθολόγιο των εκπαιδευτικών'. Εκφράζουμε βεβαίως την απορία μας προς το ΤΔΔΠ, πώς είναι δυνατό να αυξηθούν οι δαπάνες για τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών, όταν τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των εκπαιδευτικών παρουσιάζεται μειωμένος». 
 
Αναφερόμενες στο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις σημειώνουν ότι μοναδικός στόχος του υπομνήματος είναι να παρουσιάσει μια πλασματική και σαφώς αρνητική εικόνα για τους εκπαιδευτικούς.
 
«Αυτός και είναι ο λόγος που το ΥΠΠ αποφεύγει να παραθέσει στοιχεία και δεδομένα που παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα από εκείνη που θέλει να διαμορφώσει», προσθέτουν.
 
Αναφέρουν, επίσης, ότι "την αρνητική εικόνα που θέλει να διαμορφώσει το Υπουργείο Παιδείας με τα αναληθή στοιχεία που παραθέτει στο έγγραφό του, το συσχετίζει συνειρμικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα".

ΚΥΠΕ


Επιστροφή
στην αρχή