Στα 2,3 δισ. ευρώ τα ανείσπρακτα του Τμήματος Φορολογίας

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα το συνολικό ποσό οφειλών, οι οποίες παρουσιάζουν προσωρινό / μόνιμο κώλυμα ή και δυσκολία στην είσπραξη.

Λιγότερο απαισιόδοξα συγκριτικά με το τέλος του 2017 μπήκε το πρώτο τρίμηνο του 2018 για το Τμήμα Φορολογίας, που είδε τα συνολικά οφειλόμενα προς αυτό ποσά φόρων (άμεσων και ΦΠΑ) να απομακρύνονται από το φράγμα των 2,5 δισ. στο οποίο είχαν πλησιάσει επικίνδυνα. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο έφορος Γ. Τσαγκάρης για το πρώτο τρίμηνο του 2018, το συνολικό οφειλόμενο ποσό ανέρχεται σε 2.329.623.889 ευρώ από 2.492.264.869 ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2017.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα το συνολικό ποσό οφειλών, οι οποίες παρουσιάζουν προσωρινό / μόνιμο κώλυμα ή και δυσκολία στην είσπραξη, το οποίο -και αυτό είναι το ανησυχητικό- αποτελεί το 60,7% των συνολικών οφειλομένων προς το τμήμα. Είναι συνεπώς γι’ αυτό τον λόγο που το αμέσως απαιτητό ποσό, για το οποίο δεν έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής μέτρα, ανέρχεται μόλις στα 547,1 εκατ. (από 565 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2017).

Σκαμπανεβάσματα

Ενώ οι οφειλές με δυσκολία ή αδυναμία στην είσπραξη ανέρχονταν το δεύτερο τρίμηνο του 2017 σε 1,36 δισ. ευρώ (από σύνολο 2,25 δισ. ανείσπρακτων), αυξήθηκαν σε 1,40 δισ. το τρίτο τρίμηνο (από σύνολο 2,32 δισ.), για να καταλήξουν σε 1,53 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου έτους. Για το πρώτο τρίμηνο του 2018 οι αντίστοιχες οφειλές μειώθηκαν μεν από το τελευταίο τρίμηνο του 2017, ωστόσο το ότι ανέρχονται σε 1,41 δισ. (όμοια με το τρίτο τρίμηνο πέρσι) δεν είναι κάτι που πρέπει να εφησυχάζει το αρμόδιο τμήμα.

Την ίδια ώρα, οι χαμηλές προσδοκίες του τμήματος για είσπραξη οφειλών παραμένουν. Το αμέσως απαιτητό ποσό για το δεύτερο τρίμηνο του 2017 ήταν 396 εκατ., το τρίτο τρίμηνο 450 εκατ., το τελευταίο, όπως προαναφέρθηκε, 565 εκατ. ευρώ για να μειωθεί φέτος, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, στα 547 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά τις οφειλές οι οποίες βρίσκονται κάτω από διακανονισμό εξόφλησης με δόσεις και τυγχάνουν παρακολούθησης, από 73,4 εκατ. στο τέλος του 2017 μειώθηκαν σε 72,5 εκατ. φέτος.

Σημειώνεται πως ο διακανονισμός με δόσεις το πρώτο τρίμηνο του 2018 αφορούσε 349 πρόσωπα για άμεσες φορολογίες και 3.096 πρόσωπα για ΦΠΑ. Στο μεταξύ, για ποσά ύψους 259 εκατ. ευρώ (από 281,7 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο) έχουν ήδη ληφθεί δικαστικά μέτρα. Δέον επίσης να σημειωθεί ότι ποσό ύψους 120,8 εκατ. αφαιρείται από τις οφειλές λόγω διπλής καταμέτρησης μεταξύ κατηγοριών, ενώ οφειλές ύψους 243,9 εκατ. αφορούσαν πρόσφατες βεβαιώσεις φόρου για τις οποίες δεν έχει εξαντληθεί η χρονική προθεσμία για ένσταση / προσφυγή (εφαρμόζεται μόνο για οφειλές ΦΠΑ).

Ανά κατηγορία

Στο πρώτο τρίμηνο του 2018 το σύνολο των οφειλετών ανείσπρακτων άμεσων φόρων (ύψους 1,79 δισ. ευρώ με τις επιβαρύνσεις) ανήλθε σε 137.798 πρόσωπα (φυσικά και νομικά), ενώ, όσον αφορά τον ΦΠΑ, 30.517 πρόσωπα όφειλαν συνολικά 533,5 εκατ. ευρώ.

Στο μεταξύ, και ενώ μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2017 δίνονταν στοιχεία για τον αριθμό των προσώπων που οφείλουν σε άμεσες φορολογίες -το μεγαλύτερο ποσό ανείσπρακτων, το οποίο ωστόσο δεν το καταβάλλουν αφού το αμφισβητούν, μέσω προσφυγών και ενστάσεων-, πλέον δεν δίνονται. Σημειώνεται πως το ποσό αυτό ανήλθε το πρώτο τρίμηνο σε 407 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά πάντως τον ΦΠΑ, τα πρόσωπα αυτής της κατηγορίας ανέρχονται σε 162, με το συνολικό οφειλόμενο ποσό (με τις επιβαρύνσεις) να ανέρχεται σε 98,6 εκατ. ευρώ.

Μια δεύτερη κατηγορία άξια αναφοράς, κάθε φορά που κατατίθεται στη Βουλή τριμηνιαία έκθεση προόδου από το Τμ. Φορολογίας, είναι αυτή που δεν μπορεί να εισπραχτεί είτε λόγω του ότι δεν μπορεί να εντοπιστεί ο οφειλέτης παρ’ όλες τις προσπάθειες που έγιναν, είτε επίσης γιατί βρίσκεται στο εξωτερικό και η επιβολή μέτρων έχει αποτύχει, είτε γιατί έχει έχει αποβιώσει. Ο αριθμός των οφειλετών αυτής της κατηγορίας ανερχόταν σε 9.905 στο τέλος του 2017, με συνολικές οφειλές 61 εκατ. όσον αφορά άμεσους φόρους, ενώ άλλοι 142 άφαντοι οφείλουν 9,1 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ.

Φέτος οι οφειλέτες αυτής της κατηγορίας ανέρχονται σε 9.839, με συνολικές οφειλές 61,2 εκατ. σε άμεσες φορολογίες, ενώ δεν εντοπίζονται 143 για συνολικό οφειλόμενο ΦΠΑ ύψους 9,3 εκατ. ευρώ.


Επιστροφή
στην αρχή