Σκύβαλα: Ετήσιες αυξήσεις μέχρι 14%

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Η Βουλή δεν δέχθηκε την κατάργηση της οροφής στις χρεώσεις για αποκομιδή σκυβάλων, αλλά αυξάνει το ανώτατο όριο από 170 ευρώ σε 250

Εν μέρει υιοθέτησε η Επιτροπή Εσωτερικών τη συμβιβαστική πρόταση της Ένωσης Δήμων για αυξήσεις στη χρέωση της υπηρεσίας αποκομιδής σκυβάλων. Το ανώτατο όριο στη χρέωση της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα αυξηθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, από 170 ευρώ σε 250, αντί στα 300 ευρώ που είχε προτείνει εν είδει συμβιβασμού η Ένωση Δήμων, η οποία αρχικά είχε ζητήσει, μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών, την πλήρη κατάργηση της οροφής για τα οικιστικά απόβλητα. Γίνεται, όμως, αποδεκτή από την κοινοβουλευτική επιτροπή η εισήγηση της Ένωσης Δήμων να καθοριστεί ως ανώτατο ύψος ετήσιας αύξησης στα τέλη σκυβάλων το 14%.


Αυτό σημαίνει ότι αν η ολομέλεια της Βουλής εγκρίνει την Παρασκευή 22 Ιουνίου το νομοσχέδιο όπως διαμορφώθηκε από την Επιτροπή Εσωτερικών, προς το τέλος του 2018 οι δημότες αρκετών δήμων θα πάρουν λογαριασμούς για αυξημένα τέλη, χωρίς όμως η αύξηση να είναι στα πολύ υψηλά επίπεδα για τα οποία είχε γίνει λόγος αρχικά.


Συνάγεται επίσης ότι για να φθάσει η χρέωση της αποκομιδής σκυβάλων στο (νέο) ανώτατο όριο (250 ευρώ) θα χρειαστούν τουλάχιστον τρία χρόνια, σε περιπτώσεις δήμων που ήδη έχουν «πιάσει» το ισχύον όριο των 170 ευρώ. Από την ενημέρωση που είχε η Επιτροπή Εσωτερικών, οι πλείστοι δήμοι στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου έχουν ήδη φθάσει στην οροφή των 170 ευρώ, κυρίως λόγω των αυξήσεων που έβαλαν μετά την απόφαση να μεταφέρονται τα σκύβαλά τους στο ΧΥΤΥ Κόσης.


Όπως προαναφέραμε, αρχικά το Υπουργείο Εσωτερικών και η Ένωση Δήμων ζήτησαν μέσω του νομοσχεδίου την κατάργηση του ανώτατου ορίου στα οικιστικά απόβλητα, επικαλούμενοι αυξήσεις που ήδη έχουν επιβαρύνει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, αλλά και τις αυξήσεις που προβλέπονται κατά την υλοποίηση της απόφασης για μεταφορά των σκυβάλων της Λευκωσίας στην Κόση. Βουλευτές αντέτειναν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να παραχωρήσουν εν λευκώ στους δήμους την ευχέρεια να καθορίζουν κατά το δοκούν το κόστος της αποκομιδής σκυβάλων. Η Ένωση Δήμων επανήλθε στην Επιτροπή Εσωτερικών με την αντιπρόταση να μην καταργηθεί η οροφή, αλλά να αυξηθεί από 170 στα 300 ευρώ και να καθοριστεί και ετήσιο ποσοστό αύξησης 14%, για αποφυγή μεγάλων αυξήσεων.

Μόνο στις οικίες αυξήθηκε η οροφή

 

Όπως ενημέρωσε τη Βουλή η Ένωση Δήμων, με τις προτεινόμενες αυξήσεις θα αντισταθμιστεί το πρόσθετο κόστος από την επεξεργασία των οικιακών αποβλήτων που θα οδηγούνται στις μονάδες Κόσης και Πεντακώμου, καθώς επίσης και από τη λειτουργία των πράσινων σημείων. Αναφέρθηκε επίσης πως στον καθορισμό του ανώτατου ποσού των 300 ευρώ (το οποίο η Επιτροπή Εσωτερικών μείωσε σε 250) λήφθηκε υπόψη το περιθώριο ενδεχόμενων μελλοντικών αναγκαίων αυξήσεων σε βάθος χρόνου.


Η Ένωση Δήμων ενημέρωσε ακόμα ότι για τους δήμους των επαρχιών Λευκωσίας και Λεμεσού υπολογίστηκε η εκτιμώμενη επίπτωση του πρόσθετου κόστους στο τέλος σκυβάλων που προκύπτει από την επεξεργασία στις μονάδες Κόσης και Πεντακώμου. Για τους δήμους των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου υπολογίστηκε το όφελος που θα προκύψει από τη μείωση της τιμής ανά τόνο όταν μεταφερθούν στην Κόση τα σκύβαλα της Λευκωσίας.


Οι δήμοι ενημέρωσαν ακόμα την Επιτροπή Εσωτερικών ότι δεν χρειάζεται να αυξηθούν οι οροφές για τα σκύβαλα από επιχειρηματικές μονάδες, ξενοδοχεία, κλινικές κ.λπ. καθώς οι χρεώσεις δεν έφθασαν ακόμα στα υφιστάμενα ανώτατα όρια που προβλέπει ο Περί Δήμων Νόμος. Ζητήθηκε ωστόσο από τη Βουλή να στρογγυλοποιήσει τα ποσά που καταγράφονται ως οροφές μετά την αυτόματη μετατροπή του ποσού σε ευρώ από λίρες, αλλά η επιτροπή επέλεξε να μην μπει σε αυτή τη διαδικασία.
<+ONOMA_kato>ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΑΝΩΛΗ <+ONOMA_kato>


Επιστροφή
στην αρχή