Συστάσεις Κομισιόν προς την Κύπρο: Διαχωρίστε την ΑΗΚ (upd)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συστάσεις για την Κύπρο χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες. Μεταξύ άλλων ζητείται μέχρι το τέλος του 2017 να εγκριθεί το ΓΕΣΥ.

Η σύσταση να ολοκληρωθεί εντός του 2017 ο διαχωρισμός παραγωγής και διανομής της ΑΗΚ και η επανεκκίνηση των αποκρατικοποιήσεων, επίσης εντός του 2017, ξεχωρίζουν από τις ειδικές συστάσεις για την Κύπρο που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις (CRS) για το 2017 καθορίζουν τις κατευθύνσεις οικονομικής πολιτικής για τα κράτη μέλη για τους επόμενους 12 έως 18 μήνες. Δεύτερο σημείο, που θα προκαλέσει πονοκέφαλο στις τράπεζες, είναι η σύσταση για ορισμό ποσοτικών στόχων για τη μείωση των «κόκκινων δανείων», με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα και με παράλληλη επαναξιολόγηση της αποτίμησης των εξασφαλίσεων για σκοπούς προβλέψεων. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής μάλλον θεωρούν ότι οι τρέχουσες αξίες των ακινήτων δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές συνθήκες…

Οι συστάσεις για την Κύπρο χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες. Ειδικότερα ζητείται:

1ον Συνέχιση της δημοσιονομικής πολιτικής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προληπτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο συνεπάγεται ότι ο προϋπολογισμός θα κινηθεί και το 2018 εντός του μεσοπρόθεσμου στόχου. Μέχρι το τέλος του 2017, να εγκριθούν βασικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα, ιδίως όσον αφορά τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, των ημικρατικών οργανισμών και των τοπικών αρχών

2. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος μέσω του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών, της εφαρμογής κατάλληλων συστημάτων πληροφορικής και την ενίσχυση της εξειδίκευσης των δικαστήριων. Ζητείται, ακόμη, η λήψη πρόσθετων μέτρων για την εξάλειψη των εμποδίων στην εφαρμογή των πλαισίων αφερεγγυότητας και εκποιήσεων και να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η ταχύτητα στο σύστημα έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας και μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας.

3. Επιτάχυνση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με τον καθορισμό ποσοτικών στόχων και δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ζητείται να διασφαλιστεί η ακριβής αποτίμησης των εξασφαλίσεων για σκοπούς προβλέψεων. Ακόμη ζητείται η δημιουργία μιας λειτουργικής δευτερογενής αγοράς για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τέλος ζητείται η ενίσχυση της εποπτείας των ασφαλιστικών εταιρειών και των συνταξιοδοτικών ταμείων.

4. Ζητείται επιτάχυνση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση, με διαδικασίες fast track, στρατηγικών επενδύσεων και στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Μέχρι το τέλος του 2017 πρέπει να επαναληφθεί το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων, ενώ στο ιδιο διάστημα πρέπει να ολοκληρωθεί ο λειτουργικός διαχωρισμός της ΑΗΚ, ωστε οι ιδιώτες να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο. 

5. Επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της απόδοσης των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και για τη βελτίωση της ποιότητας των ενεργών πολιτικών απασχόλησης. Ζητείται, επίσης, ολοκλήρωση της μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, η συσχέτισή του με την αγορά εργασία και προώθηση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Τέλος ζητείται μέχρι το τέλος του 2017 να εγκριθεί η νομοθεσία για τη νοσοκομειακή μεταρρύθμιση και την καθολική κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης, δηλαδή το ΓεΣΥ.


Επιστροφή
στην αρχή