Συρρικνώνεται η cyta: Αναμένει λιγότερα έσοδα και μικρότερο πλεόνασμα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατά 18,4 εκατ. ή κατά 31,5% εκτιμά η cyta πως θα μειωθεί το πλεόνασμά της φέτος σε σχέση με πέρσι λόγω κυρίως των μειωμένων εσόδων.

Πιέσεις στους λογαριασμούς της λόγω και του εντεινόμενου ανταγωνισμού στον οποίο λειτουργεί αναμένει φέτος η cyta όπως προκύπτει από τον προϋπολογισμό της Αρχής για το 2018 που από χθες βρίσκεται επίσημα κατατεθειμένος στη Βουλή. Σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό της η cyta αναμένει φέτος λιγότερα έσοδα τα οποία σε συνδυασμό με την οριακή αύξηση που θα καταγράψουν οι δαπάνες της θα περιορίσουν αισθητά και συγκεκριμένα κατά 19 εκατ. ευρώ περίπου το πλεόνασμά της για το 2018 σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον προϋπολογισμό της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το 2018 αυτός περιλαμβάνει έσοδα ύψους 349,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με έσοδα 369,9 εκατ. το 2017. Δηλαδή, αναμένεται να παρουσιαστεί μείωση στα έσοδα της τάξης του 5,5% λόγω μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες. Οι δε δαπάνες στον προϋπολογισμό για το 2018 αναμένεται να ανέλθουν στα 393,3 εκατ., σε σύγκριση με εγκεκριμένες δαπάνες το 2017 ύψους 389,5 εκατ. ευρώ, «δηλαδή οι δαπάνες παρουσιάζουν οριακή αύξηση».

Όπως αναφέρθηκε ως αποτέλεσμα των προϋπολογισμένων μειωμένων εσόδων της Αρχής αισθητά μειωμένο αναμένεται να είναι και το πλεόνασμα της cyta φέτος. Συγκεκριμένα με βάση τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων για το 2018 η cyta αναμένεται να παρουσιάσει πλεόνασμα πριν τη φορολογία ύψους 47,3 εκατ. ευρώ και πλεόνασμα μετά τη φορολογία ύψους 40 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 68,5 εκατ. και 58,50 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το 2017.

«Δηλαδή παρουσιάζεται μείωση στο πλεόνασμα μετά τη φορολογία ύψους 18,4 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό ύψους 31,5%, λόγω κυρίως των μειωμένων εσόδων από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», προσθέτει η έκθεση για τον προϋπολογισμό της Αρχής, για την οποία ως γνωστόν υπάρχει εδώ και κάποιους μήνες κατατεθειμένο νομοσχέδιο στη Βουλή που προβλέπει τη μετατροπή της σε εταιρεία ιδιωτικού δικαίου προκειμένου να διασφαλιστεί η αξία του οργανισμού λόγω του ανταγωνισμού.

Oι αποδοχές προσωπικού της cyta φέτος αναμένεται να ανέλθουν στα 111 εκατ. περιλαμβανομένων των εισφορών στα διάφορα ταμεία σε σύγκριση με 111,7 εκατ. ευρώ το 2017.

Στο σημείωμα για τον νέο προϋπολογισμό που εγκρίθηκε από τον Υπουργικό Συμβούλιο στις 24 Ιανουαρίου, μία ημέρα μετά τις επίσημες υπογραφές για την πώληση της Cyta Hellas γίνεται αναφορά και στην υποχρέωση της cyta στο ταμείο συντάξεως των υπαλλήλων που ανέρχεται στα 19,6 εκατ. ευρώ «και αφορά δόση για κάλυψη του ελλείμματος του Σχεδίου Συντάξεως της ΑΤΗΚ, όπως έχει προκύψει από την τελευταία αναλογιστική μελέτη».

Το έλλειμμα, συμπληρώνεται, αποφασίστηκε όπως χρηματοδοτηθεί σε περίοδο 10 ετών λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό επιτόκιο.


Επιστροφή
στην αρχή