Συνταγματικός ο νόμος για την ακίνητη ιδιοκτησία

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

H Bουλή ήταν αυτή που εξήλθε νικήτρια σε σχέση με την Αναφορά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του τροποποιητικού νόμου που ψήφισε το νομοθετικό σώμα

H Bουλή ήταν αυτή που εξήλθε νικήτρια σε σχέση με την Αναφορά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του τροποποιητικού νόμου που ψήφισε το νομοθετικό σώμα το 2017 και αφορά στην ακίνητη ιδιοκτησία. Η πλήρης Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου ανακοίνωση πριν από λίγο τη γνωμάτευσή του επί της Αναφοράς, η οποία ήταν ομόφωνη, κρίνοντας ότι η Βουλή δεν ξεπέρασε τα όρια της συνταγματικής της αρμοδιότητας και δεν υπεισήλθε στον τομέα της αποκλειστικής αρμοδιότητας της εκτελεστικής εξουσίας.

«Κατά συνέπεια», αναφέρεται στην απόφαση, «δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών».

Το επίδικο άρθρο που εισήγαγε η Βουλή στον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση (Τροποποιητικό) (αρ. 4) Νόμο του 2017 ήταν το 75Α, το οποίο, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εισάγει μια γενική και απρόσωπη υποχρέωση η οποία επιβάλλει στην οικεία Αρχή να γνωστοποιεί στον ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας οποιαδήποτε διατάγματα, αποφάσεις κλπ «ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την αξία» της ακίνητης περιουσίας του. «Το ζήτημα του τι ενδέχεται να επηρεάσει ουσιωδώς την αξία μιας ακίνητης ιδιοκτησίας επαφίεται εξ ολοκλήρου στη διακριτική ευχέρεια της οικείας Αρχής», σημειώνει περαιτέρω το δικαστήριο.


Επιστροφή
στην αρχή