Συνεργατισμός: Έρευνα για τον συμψηφισμό καταθέσεων ζήτησε ο Πρόεδρος

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε από τον Παύλο Ιωάννου να διερευνήσει διεξοδικά το θέμα και να υποβάλει πλήρη έκθεση...

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος κ. Παύλος Ιωάννου, ύστερα από αίτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον ενημέρωσε σχετικά με τις αρχικές διαπιστώσεις του όσον αφορά το ζήτημα του συμψηφισμού καταθέσεων με δάνεια της πρώην Συνεργατικής Τράπεζας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε από τον κ. Ιωάννου να διερευνήσει διεξοδικά το θέμα και να υποβάλει πλήρη έκθεση.

Παράλληλα, ο Υπουργός Οικονομικών ζήτησε από τη διοίκηση της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ) να ελέγξει και να επιβεβαιώσει τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί σχετικά με το θέμα και να είναι σε ετοιμότητα, προκειμένου (η ΣΕΔΙΠΕΣ) να ανταποκριθεί στην περίπτωση που θα υπάρξει ανάγκη διόρθωσης τυχόν λαθών.


Επιστροφή
στην αρχή