Συνέντευξη ΥΠΟΙΚ στον «Π»: Μονόδρομος η επικύρωση από τη Βουλή

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης θεωρεί ότι η Βουλή θα πρέπει να υπερψηφίσει τη συμφωνία για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.

Ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης θεωρεί ότι η Βουλή θα πρέπει να υπερψηφίσει τη συμφωνία (κρατικές εγγυήσεις στην Ελληνική) για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, εάν θέλει να μην βάλει σε κίνδυνο τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. «Δεν θεωρώ πως υπάρχει άλλη επιλογή», ήταν η απάντηση τού κ. Γεωργιάδη, ερωτηθείς τι θα γίνει με τον Συνεργατισμό, εάν η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν επικυρώσει τη συμφωνία με την Ελληνική Τράπεζα. «Κατανοώ ότι είναι δύσκολη απόφαση, αλλά έτσι είναι που θα αποτρέψουμε κινδύνους και θα διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη των καταθετών, τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος και τη θετική προοπτική της οικονομίας μας. Η συμφωνία διασφαλίζει πλήρως το σύνολο των καταθέσεων και επιτρέπει την πραγματοποίηση ενός βήματος ισχυροποίησης του τραπεζικού μας συστήματος» πρόσθεσε ο υπουργός.

Τι πήγε λάθος και εκεί που τον Δεκέμβρη λέγατε ότι πάει καλά η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ), ξαφνικά έπρεπε άρον-άρον να πωληθεί;

Ούτως ή άλλως έπρεπε να γίνει. Αυτός ήταν ευθύς εξαρχής ο προγραμματισμός και ο όρος που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως η αρμόδια αρχή για τις κρατικές ενισχύσεις. Δεν θα μπορούσε, δηλαδή, να παραμείνει για πάντα σε κρατικά χέρια. Σε ό,τι αφορά τη μέχρι πρόσφατα κατάσταση της τράπεζας, να σας αναφέρω ότι η κεφαλαιουχική επάρκεια δεν καθορίζεται από τον μέτοχο, αλλά από την εποπτική αρχή και επιβεβαιώνεται από τους εξωτερικούς ελεγκτές της. Συνεπώς, βάσει των επίσημων εποπτικών διαπιστώσεων, υπήρχε και υπάρχει μέχρι σήμερα κεφαλαιουχική επάρκεια και αυτό είχα κατ’ επανάληψη δηλώσει. Αυτό που έχει προκύψει δεν είναι ένα λάθος, αλλά μία επικείμενη ουσιαστική διαφοροποίηση στις παραδοχές που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η οποία, βλέποντας και τις αδυναμίες στο νομοθετικό πλαίσιο που οδηγούν σε μια χρονοβόρα διαδικασία ανάκτησης και εκποίησης των εξασφαλίσεων, έχει ενημερώσει για την πρόθεσή της να μεταβάλει τις εποπτικές παραδοχές δημιουργώντας σημαντική ανάγκη για νέες προβλέψεις και για νέα κεφάλαια. Δεν με βρίσκει σύμφωνο αυτή η εποπτική προσέγγιση, αλλά πρέπει να τη διαχειριστούμε. Και είναι ακριβώς αυτή η εξέλιξη που επιβάλλει την επίσπευση των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης, αλλά και την προώθηση του σεναρίου διαχωρισμού της τράπεζας, για να μην υπάρξει ο όποιος κίνδυνος για τους καταθέτες.

Ναι, αλλά αυτό θα μας κοστίσει πάνω από 5 δισ.


Όχι, το κόστος είναι 3.5 δισ. και δεν είναι χαμένα λεφτά αλλά είναι το κόστος απόκτησης περιουσιακών στοιχείων 8.3 δισ., μέσω της σύστασης φορέα διαχείρισης. Δημιουργούμε έναν φορέα όπως ήταν η εισήγηση πολλών. Αναγκαζόμαστε να το κάνουμε και προκύπτει σίγουρα μια σημαντική επιβάρυνση του δημόσιου χρέους, αλλά έναντι αυτής της επιβάρυνσης αποκτώνται περιουσιακά στοιχεία πολύ μεγαλύτερης αξίας, τα οποία, μέσα από μια σωστή διαχείριση και μέσα από τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, μπορεί να οδηγήσουν στην ανάκτηση της δημόσιας δαπάνης. Και τα μισά να εισπραχθούν, θα υπάρξει ανάκτηση πέραν του 100%. Αλλά, για να εισπραχθούν έστω τα μισά, πρέπει πράγματι να διορθωθούν οι νομοθεσίες και να είναι σωστή και επαγγελματική η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. Το 1.7 δισ. που είχε δοθεί το 2014 ήταν διαφορετικό. Τότε έπρεπε να κλείσει μια τρύπα προκειμένου να αποφευχθεί κούρεμα και στη Συνεργατική. Καλύψαμε ένα έλλειμμα. Αλλά δεν προέκυπτε κανένα έσοδο για το κράτος από την είσπραξη των δανείων και τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. Οι εισπράξεις έμεναν στην τράπεζα για να καλύψουν τις καταθέσεις. Σήμερα, οι καταθέσεις μεταφέρονται στην Ελληνική, συνεπώς όλα τα έσοδα της εναπομένουσας οντότητας θα είναι δημόσια έσοδα. Γι’ αυτό ακριβώς δεν προκύπτει καμία ανάγκη για νέες φορολογίες ή για επιβάρυνση του προϋπολογισμού.

Ήξερε η Βουλή

Η αντιπολίτευση σάς επικρίνει ότι από την αρχή το πλάνο σας ήταν να πωλήσετε, να ιδιωτικοποιήσετε τη Συνεργατική και όχι να τη σώσετε.

Βεβαίως και ήταν από την αρχή το πλάνο η πώληση και η ιδιωτικοποίηση. Επειδή έτσι προκύπτει η «διάσωση». Με την ιδιωτικοποίηση και όχι με τη μόνιμη κρατικοποίηση. Αυτή ήταν εξάλλου η υποχρέωση που είχαμε αναλάβει και ήταν γνωστή στη Βουλή, το είχαμε καταθέσει γραπτώς. Η κρατικοποίηση, με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων, πρέπει να είναι προσωρινή. Άρα, δεν ήταν ποτέ το πλάνο να μετατραπεί ο Συνεργατισμός σε άλλον ένα ημικρατικό οργανισμό. Κατ’ ακρίβεια, είχα πολλές φορές προειδοποιήσει για τους κινδύνους που συνεπάγεται η σταδιακή μετατροπή του Συνεργατισμού σε άλλον ένα ημικρατικό οργανισμό.

Η Κύπρος δεν χρειάζεται ένα τραπεζικό ίδρυμα, όπως ήταν η ιδέα του Συνεργατισμού; Με μια ευαισθησία για τους ανθρώπους των αγροτικών περιοχών, τους βιοπαλαιστές κ.λπ., που να δίνει πιο εύκολα δάνεια και να μην πιέζει τον κόσμο για την είσπραξή τους, όσο οι εμπορικές τράπεζες;

Μα αυτή ακριβώς η αντίληψη, ότι στον Συνεργατισμό τα δάνεια δίνονταν πιο εύκολα αλλά η είσπραξή τους ήταν πιο χαλαρή, είναι που κατέστρεψε τον Συνεργατισμό. Και πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτό το μοντέλο, δεν είναι σήμερα που τερματίζεται. Χάθηκε το 2013, όταν στη βάση αυτού του τρόπου λειτουργίας που έχετε περιγράψει, βρέθηκε να έχει αρνητικά κεφάλαια και έπρεπε, συνεπώς, να λάβει κρατική στήριξη και να τεθεί κάτω από το ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο. Δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός. Αναγνωρίζω τη διαχρονική προσφορά τού Συνεργατισμού και τις αγνές προθέσεις πολλών συνεργατιστών. Αλλά αυτή η χαλαρή δομή, δεν έχει θέση στο σύγχρονο ευρωπαϊκό τραπεζικό πλαίσιο. Και είναι έντονη η πεποίθησή μου ότι αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα, δεν είναι τραπεζικές δομές που προφανώς έχουν εξαντλήσει τον κύκλο τους, ούτε τραπεζικά ιδρύματα κρατικοποιημένα, αλλά σύγχρονους, ισχυρούς και καλά κεφαλαιοποιημένους τραπεζικούς οργανισμούς, που θα διασφαλίζουν την εμπιστοσύνη των καταθετών, αλλά και τις πραγματικές ανάγκες μιας οικονομίας.

Τράπεζα - μπακάλικο

Ποιος ήταν ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας στα του Συνεργατισμού; Έχει ασκήσει ικανοποιητικά τον ρόλο της;

Θυμίζω ότι μέχρι το 2013 ο Συνεργατισμός ήταν εκτός εποπτείας της Κεντρικής Τράπεζας. Πράγμα αδιανόητο, εάν με ρωτάτε και είναι ενδιαφέρον να διερευνηθούν οι λόγοι που ώθησαν κάποιους να κρατήσουν τον Συνεργατισμό εκτός τραπεζικής εποπτείας. Και από το 2014, περάσαμε ξαφνικά στο άλλο άκρο. Να εποπτεύεται άμεσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Είναι αυτή η απουσία αξιόπιστου εποπτικού πλαισίου στο παρελθόν, που δημιούργησε τα προβλήματα, τις στρεβλώσεις και τις αμαρτίες, τις οποίες πληρώνουμε μέχρι σήμερα. Για παράδειγμα, υπήρχαν συνεργατικά που είχαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους μέχρι και 80%, για τα οποία κανείς δεν ανησυχούσε, αλλά αντιθέτως προχωρούσαν στην ανέγερση μεγάρων και στην εργοδότηση συγγενών. Και δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια, οι κατά τόπους ΣΠΕ διοικούνταν με τον ίδιο τρόπο που διοικούνταν οι κατά τόπους κοινοτικές αρχές ή οι τοπικές επιτροπές πολιτικών κομμάτων. Αυτή ήταν η κατάσταση που οδήγησε στο απόλυτο αδιέξοδο του 2013-2014. Να σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι, μέχρι προ ολίγων μηνών, δεν υπήρχαν συστήματα που να επέτρεπαν σε αυτή την τράπεζα να γνωρίζει εάν ένας πελάτης διατηρούσε μία σημαντική κατάθεση σε ένα συνεργατικό και ταυτόχρονα είχε μη εξυπηρετούμενο δάνειο σε μια άλλη ΣΠΕ. Αυτές είναι υπαρκτές αδυναμίες στις δομές διακυβέρνησης, που πολύ σωστά εντοπίζουν και οι ευρωπαϊκές αρχές. Είναι αυτές τις δομές, που τα τελευταία χρόνια η τράπεζα επιχείρησε να διορθώσει και διόρθωσε σε έναν μεγάλο βαθμό, χωρίς βέβαια να είναι κανείς σε θέση να ισχυριστεί ότι κατάφερε να μετατρέψει αυτό το δίκτυο, που προσομοίαζε περισσότερο με δίκτυο μπακάλικων, σε μια άρτια δομημένη ευρωπαϊκή τράπεζα.

Πολιτικές παρεμβάσεις

Τα τελευταία 4-5 χρόνια υπήρχαν πολιτικές/κομματικές παρεμβάσεις στον Συνεργατισμό;
Είμαι βέβαιος ότι υπήρχαν τέτοιες παρεμβάσεις, όχι όμως όπως πριν. Το νέο εποπτικό πλαίσιο ή το γεγονός ότι ξηλώθηκαν οι τοπικές διοικήσεις, περιόρισε δραστικά το περιθώριο παρεμβάσεων. Από την άλλη όμως, ένας οργανισμός που είναι 100% κρατικοποιημένος παραμένει ευάλωτος και γι’ αυτό θεωρώ πως η ιδιωτικοποίηση ήταν μονόδρομος. Σίγουρα θα επέλεγα μια πιο σταδιακή διαδικασία, αλλά, επαναλαμβάνω, αυτό έχει καθοριστεί από τις μεταβολές στο ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο.

ΜΕΔ και «ξέπλυμα»

Ποια είναι η κατάσταση του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος σήμερα; Έχουν πρόβλημα και άλλες τράπεζες;

Η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη. Το κυπριακό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε πορεία διόρθωσης. Ο συνολικός δανεισμός που μέσα σε μια δεκαετία είχε υπερδιπλασιαστεί και είχε φτάσει στα 72 δισ. είναι σήμερα κάτω από 50 δισ. ευρώ. Έχουν επίσης στηθεί νέες δομές και έχουν καθιερωθεί νέες διαδικασίες σε όλες τις τράπεζες. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι παρά τη βελτίωση, η πίεση πάνω στις τράπεζες είναι εξοντωτική λόγω του ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου, που γίνεται όλο και πιο αυστηρό. Και είναι γι' αυτό που ως κυβέρνηση θεωρούμε ως επιβεβλημένη και κατεπείγουσα τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να μην υπάρχουν κενά και αδυναμίες που να επιτρέπουν την ενάσκηση πιέσεων, όπως αυτών που αντιμετώπισε η Συνεργατική.

Έχουμε πρόβλημα ξεπλύματος βρόμικου χρήματος στην Κύπρο; Μας πιέζουν οι αμερικανικές αρχές να κλείνουμε λογαριασμούς;


Και εδώ η πρόοδος που έχει γίνει είναι σημαντική. Χωρίς αμφιβολία υπήρχε μια προβληματική κατάσταση στο παρελθόν και αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Και παραμένει το ξέπλυμα ένα σοβαρό διεθνές ζήτημα, μια πρόκληση που επιβάλλει εγρήγορση εκ μέρους όλων. Όμως, μπορώ να σας πω πως το πλαίσιο στη χώρα μας έχει γίνει πολύ πιο αυστηρό. Δεν είναι υπερβολή να αναφερθεί ότι είναι πλέον πιο δύσκολο να ανοίξει ένας ξένος τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο, παρά σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Και πρέπει να παραμείνουν αυστηρές οι διαδικασίες μας, επειδή πρέπει οριστικά να αποκαταστήσουμε το καλό όνομα της Κύπρου το οποίο είχε πληγεί από τις κακές πρακτικές του παρελθόντος.

 

Ο Χάρης Γεωργιάδης απαντά και… επί προσωπικού

«Το bullying πάνω μου δεν πιάνει!»

Ερωτηθείς εάν τον φοβίζει η έρευνα που θα γίνει για τον Συνεργατισμό, ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης απάντησε αρνητικά. Ότι όχι μόνον δεν τον φοβίζει, «το αντίθετο μάλιστα». Η θέση της κυβέρνησης, είπε, είναι ξεκάθαρη, υπέρ της διεξαγωγής έρευνας, γιατί μόνον έτσι θα διορθωθούν οι ανακρίβειες που έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα. «Κάποιοι παρουσιάζουν μια κατάσταση περίπου ως ρόδινη μέχρι το 2013-14 και η οποία στράβωσε τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ, λοιπόν, ότι μια ανεξάρτητη έρευνα θα αναδείξει την πραγματική εικόνα» συμπλήρωσε.

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι θα καταλήξετε στη φυλακή λόγω Συνεργατισμού. Περνά καθόλου από το μυαλό σας αυτό το ενδεχόμενο;


Προφανώς έχουν φυλακιστεί όσοι οδήγησαν την οικονομία μας στα όρια της καταστροφής και τώρα θα αρχίσουν να φυλακίζονται και αυτοί που ανέλαβαν την ευθύνη να διορθώσουν τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, ξέρω ακριβώς ποιοι διαδίδουν αυτά που διαδίδουν και δηλώνω πως είμαι εδώ, πανέτοιμος να ελεγχθώ για την κάθε μου απόφαση. Αλλά το bullying πάνω μου δεν πιάνει!

Δεν μετάνιωσα

Έχετε μετανιώσει για τη δεύτερη θητεία ως υπουργός Οικονομικών;


Όχι. Κατ’ ακρίβεια, θεωρώ πως ορθώς αποδέχτηκα την πρόταση του Προέδρου να παραμείνω στη θέση του υπουργού Οικονομικών, παρά τη γνωστή επιθυμία μου να αλλάξω χαρτοφυλάκιο. Επειδή προείχε η διασφάλιση μιας συνέχειας, αλλά και της θετικής προοπτικής της οικονομίας μας και όχι οι όποιες προσωπικές επιθυμίες, που και εγώ ενδεχομένως να δικαιούμουν να έχω. Και πρέπει να σας πω, πως αυτό που καθόρισε την τελική μου απόφαση να παραμείνω για δεύτερη θητεία, ήταν πράγματι τα ανοικτά ζητήματα στον τραπεζικό μας τομέα. Άρα, δεν ήθελα να φύγω λόγω Συνεργατισμού. Έμεινα λόγω Συνεργατισμού. Επειδή, παρά τις αρχικές μου σκέψεις, έκρινα πως όταν αναλαμβάνεις μία αποστολή πρέπει να την ολοκληρώνεις, έστω κι αν δημιουργεί πολιτικό κόστος και βάρος για σένα και για την οικογένειά σου.

Δεν θα παραιτηθώ

Κάποιοι διαδίδουν ότι μόλις κλείσει το θέμα του Συνεργατισμού, θα παραιτηθείτε.

Δεν είμαι ο άνθρωπος που εγκαταλείπει στα δύσκολα, ούτε προσδιορίζω τον δικό μου ρόλο στην πολιτική ως οτιδήποτε διαφορετικό από συμμετοχή στη λήψη δύσκολων αποφάσεων και αποφάσεων ευθύνης. Για μένα η πολιτική δεν είναι ταυτισμένη με εξυπηρετήσεις, με φιλοφρονήσεις και με χοροεσπερίδες. Για μένα η πολιτική ισοδυναμεί με παρουσία στην πρώτη γραμμή, εκεί που σε χρειάζονται, εκεί που μπορείς να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου, για τα δύσκολα και όχι για τα εύκολα. Συνεπώς, επαναλαμβάνω ότι δεν είμαι άτομο που εγκαταλείπει στα δύσκολα. Αλλά, την ίδια ώρα, δηλώνω πως είμαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να αποχωρήσω. Εξάλλου, εάν νομίζει κάποιος ότι είναι ιδιαίτερα ελκυστική και ευχάριστη η καρέκλα του υπουργού Οικονομικών, είναι ευπρόσδεκτος να δοκιμάσει.

Δεν διόρισα κουμπάρους

Σας επικρίνουν ότι διορίσατε φίλους και κουμπάρους στη διεύθυνση/διοίκηση του Συνεργατισμού, γι' αυτό και είχατε μια δυσκολία να τους αλλάξετε.


Ούτε είχα το δικαίωμα να διορίζω, ούτε και να αλλάξω. Βάσει της νομοθεσίας, ο υπουργός Οικονομικών δεν έχει το δικαίωμα να διορίσει ούτε ένα στέλεχος στη διεύθυνση της Συνεργατικής Τράπεζας και ούτε έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Ο υπουργός Οικονομικών, εκ μέρους της κυβέρνησης, δικαιούται να ορίσει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αλλά μόνον μετά από έγκριση της Βουλής. Συνεπώς, η κριτική της αντιπολίτευσης είναι πραγματικά εξωφρενική, όταν η ίδια η αντιπολίτευση ήταν αυτή, που σε επίπεδο της Βουλής, ενέκρινε κάθε διορισμό στο διοικητικό συμβούλιο, μέσα από μια συναινετική διαδικασία.

Άδικο και ανέντιμο

Υπήρχε πρόβλημα διοίκησης στον Συνεργατισμό;

Υπήρχαν και υπάρχουν αδυναμίες, οι οποίες έχουν ως αφετηρία την αρχική ανυπαρξία αξιόπιστων δομών και διαδικασιών. Αλλά, το να επιχειρεί κάποιος να φορτώσει την ευθύνη σε ανθρώπους που ανέλαβαν να καθαρίσουν τον Στάβλο του Αυγείου, θεωρώ πως είναι άδικο και ανέντιμο γι’ αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, το λέω ξανά, με την έγκριση της Βουλής έχουν βρεθεί στη θέση που είναι. Εάν έχουν προβεί σε σκανδαλώδεις αποφάσεις, εάν έχουν ευνοήσει τον εαυτό τους ή τους φίλους τους, εάν έχουν δώσει και αυτοί δάνεια με προβληματικές διαδικασίες, είμαι βέβαιος πως η έρευνα θα το διαπιστώσει. Αλλά, σημειώνω ότι ο γενικός ελεγκτής, με τη γνωστή του στάση έναντι της παρούσας διοίκησης, δήλωσε προχθές ότι έχει ενώπιον του δεκάδες κασόνια με ύποπτες υποθέσεις που είναι όλες προ του 2013, όχι μετά το 2013.

Εκτιμώ τους τσαλακωμένους

Έχει τραυματισθεί η πολιτική σας εικόνα από την ιστορία του Συνεργατισμού;

Πιθανώς. Αλλά, εάν με απασχολούσε η πολιτική μου εικόνα δεν θα αναλάμβανα τη θέση του υπουργού Οικονομικών το 2013, όταν τα πάντα κατέρρεαν και όταν έπρεπε να ληφθούν δύσκολες και οδυνηρές αποφάσεις. Η πολιτική εικόνα δεν πρέπει να είναι παράγοντας που να επηρεάζει τις αποφάσεις και τον τρόπο λειτουργίας ειδικά ενός υπουργού Οικονομικών. Προσωπικά, πάντοτε εκτιμούσα πολιτικούς, που στο περιβάλλον στο οποίο λειτουργούσαν, είχαν τη διάθεση να τσαλακωθούν, να λάβουν δύσκολες αποφάσεις που όμως εξυπηρετούσαν το δημόσιο συμφέρον, που ήταν έτοιμοι να πάνε ενάντια στο λαϊκό αίσθημα. Με αυτή την προσέγγιση λειτούργησα τα τελευταία χρόνια και έτσι θα συνεχίσω να λειτουργώ, για όσο διάστημα θα έχω ρόλο και συμμετοχή στα κοινά.

Έσο έτοιμος

Όμως, ένας πολιτικός που έχει φιλοδοξίες, όπως είστε εσείς, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πολιτικό κόστος.

Έχω εκπληρώσει και με το παραπάνω τις όποιες πολιτικές φιλοδοξίες μου. Και δεν είναι προϋπόθεση να πραγματοποιήσω το όποιο επόμενο βήμα. Είμαι επικεντρωμένος στο να εκπληρώσω την αποστολή, που για δεύτερη φορά, μού έχει αναθέσει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Και όταν θα ολοκληρώσω αυτή μου την αποστολή, η πιο ελκυστική προοπτική για μένα θα ήταν να είχα περισσότερο χρόνο για την οικογένειά μου και για τον εαυτό μου. Εάν, όμως, θεωρήσω πως μπορώ ακόμη να είμαι χρήσιμος στην πολιτική, έχω και διάθεση και τις αντοχές να συνεχίσω.

Μακριά από το κράτος ο φορέας

Σε ό,τι αφορά τον φορέα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) του Συνεργατισμού, ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι αυτός «θα πρέπει να λειτουργεί μέσα σε ένα αυστηρό και αποτελεσματικό πλαίσιο, στο οποίο καμία θέση δεν θα έχει η όποια πολιτική παρεμβολή». Εάν το κράτος, συνέχισε, «επιθυμεί να ενασκήσει κοινωνική πολιτική και να υποστηρίξει κάποιους πραγματικά ευάλωτους διανειολήπτες που θα μεταφερθούν στον Φορέα, αυτό θα μπορεί να το κάνει -και θα το κάνει- μέσα από το Σχέδιο Εστία, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα το κάνει και για τους διανειολήπτες που θα είναι σε όποια άλλη τράπεζα ή σε όποιον άλλο φορέα διαχείρισης». Αλλά η διαχείριση θα πρέπει να είναι επαγγελματική, ανεξάρτητη από το κράτος και από παρεμβάσεις, με έναν  και μοναδικό στόχο τη μεγιστοποίηση των εσόδων προς όφελος του φορολογούμενου, που έχει αναλάβει το κόστος της σύστασης αυτού του φορέα, συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι ο φορέας θα διαχειρίζεται και εξυπηρετούμενα δάνεια, καθώς και ακίνητα αλλά και συμμετοχή σε επιχειρήσεις.

Και η διευθυντική ομάδα του φορέα θα είναι η νυν διευθυντική ομάδα του Συνεργατισμού;

 Όχι. Η διαχείριση του φορέα θα διεξάγεται από εξειδικευμένη εταιρεία.

Του εσωτερικού;

Δεν νομίζω να υπάρχουν στο εσωτερικό τέτοιες εξειδικευμένες εταιρείες.

 

Oι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευσή τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.

Διαβάστε επίσης:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δεν κρινόμαστε από κανέναν ξένο πρέσβη, δηλώνει στον «Π» ο ΥΠΟΙΚ

ΑΔΑΜΟΣ ΑΔΑΜΟΥ, 17.11.2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ούτε για μια γυναίκα που στραγγαλίστηκε δεν γρηγορεί η δικαιοσύνη

ΣΟΦΗ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ, 17.11.2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Win-win για Freshfields - Αθώος ο Χάρης,ο ΓΕ δικαιολόγησε τον Οδυσσέα

ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, 17.11.2018

Επιστροφή
στην αρχή