Συνέδριο για Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών

ΑΓΟΡΑ /ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 4 και 5 Δεκεμβρίου διήμερο συνέδριο με θέμα την «Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών στην...

Πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 4 και 5 Δεκεμβρίου διήμερο συνέδριο με θέμα την «Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών στην Κύπρο». Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Δασών με το έργο iLIFE-TROODOS, υπό την αιγίδα του έντιμου Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Δρ. Κώστα Καδή. 

Στο συνέδριο είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν πέραν από 50 άτομα από τμήματα και υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, περιβαλλοντικές οργανώσεις, πανεπιστήμια και αναπτυξιακές εταιρείες. Στο συνέδριο παρουσιάστηκε η αναγκαιότητα χαρτογράφησης και αξιολόγησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην Κύπρο και πώς αυτά εντάσσονται στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Οι εργασίες του συνεδρίου περιλάμβαναν προσκεκλημένες ομιλίες από εμπειρογνώμονες του εξωτερικού σε θέματα οικοσυστημικών υπηρεσιών, καθώς επίσης θεματικές συνεδρίες για τη χαρτογράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών δύο σημαντικών περιοχών του νησιού: των Αλυκών Λάρνακας και του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους.

Το έργο iLIFE-TROODOS συνδιοργάνωσε το συνέδριο στο πλαίσιο της Δράσης Β.2 του έργου. Η εν λόγω δράση περιλαμβάνει τη διοργάνωση συναντήσεων/εργαστηρίων, τα οποία στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά στις φυσικές αξίες και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους, καθώς και στην ενημέρωση και ανάπτυξη ικανοτήτων συγκεκριμένων ομάδων ατόμων (για παράδειγμα των φορέων χάραξης πολιτικής).

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Ανάδοχος Φορέας), σε συνεργασία με τη Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick, το Τμήμα Περιβάλλοντος και την εταιρεία Contact Advertising Agency Ltd.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο iLIFE-TROODOS στο www.ilifetroodos.eu

Τρόοδος. Είναι, στη Φύση μας!


Επιστροφή
στην αρχή