Συμπληρωματική σύνταξη στους αγωνιστές του 1974 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θα δίνεται σε όσους υπηρέτησαν πέραν της κανονικής θητείας στην Ε.Φ. - Και σχέδιο παροχής υπηρεσιών κατοίκον φροντίδας σε αιχμαλώτους πολέμου.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα την έγκριση Σχεδίου, με το οποίο αναγνωρίζεται η προσφορά περίπου 17.000 εθνοφρουρών, εφέδρων αλλά και αιχμαλώτων του πολέμου που αγωνίστηκαν για την προάσπιση της πατρίδας κατά τη διάρκεια αλλά και αμέσως μετά από την τουρκική εισβολή του 1974.

Το Σχέδιο καταρτίστηκε μετά από διαβούλευση με τους εκπροσώπους των αγωνισθέντων κατά τους προηγούμενους μήνες.

Βάσει του Σχεδίου που ενέκρινε η Κυβέρνηση, θα παρέχεται συμπληρωματικό ποσό στη σύνταξη όσων υπηρέτησαν πέραν της κανονικής θητείας στην Εθνική Φρουρά, λόγω της τουρκικής εισβολής. Το ύψος του επιδόματος θα είναι ανάλογο με τους επιπρόσθετους μήνες θητείας αλλά και με το ύψος της σύνταξης έκαστου δικαιούχου. Για παράδειγμα, αγωνιστές με επιπρόσθετη θητεία 17 μήνες και σύνταξη μέχρι €700 θα λαμβάνουν επιπλέον τιμητικό επίδομα ύψους €1.083.

Εγκρίθηκε επίσης σχέδιο Παροχής Υπηρεσιών Κατ’ Οίκον Φροντίδας σε Αιχμάλωτους Πολέμου. Βάσει του Σχεδίου που εγκρίθηκε, πρόσωπα που υπήρξαν αιχμάλωτοι πολέμου ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής θα μπορούν να λαμβάνουν επιδότηση για υπηρεσίες φροντίδας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ύψους μέχρι δεκαεννέα χιλιάδες ευρώ (€19.000) και χρηματοοικονομικά στοιχεία (καταθέσεις) μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000).

Σημειώνεται ότι το Σχέδιο καταρτίστηκε μετά από διαβούλευση με τους εκπροσώπους των αιχμαλώτων πολέμου.

 


Επιστροφή
στην αρχή