Σε μπελάδες η Πολεοδομία - Προσωπικές επιστολές για αποφάσεις

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Το Ανώτατο απέρριψε ομόφωνα την αναφορά και πλέον η Βουλή προχωρά στην ψήφιση μιας δίδυμης πρότασης του Κωστή Ευσταθίου..

Η κυβέρνηση επικαλείται σοβαρή διοικητική επιβάρυνση και απώλεια χρόνου, όμως στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών φαίνεται να διαμορφώνεται πλειοψηφία υπέρ της πρότασης νόμου του Κωστή Ευσταθίου της ΕΔΕΚ για υποχρέωση της Πολεοδομίας να ενημερώνει με επιστολή τους ιδιοκτήτες και συνιδιοκτήτες ακινήτων για οποιαδήποτε απόφαση επηρεάζει ουσιωδώς την αξία των ιδιοκτησιών.


Η πρόθεση της επιτροπής να προωθήσει στην ολομέλεια για έγκριση την εν λόγω πρόταση έγινε ισχυρότερη μετά την ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου τον περασμένο Ιούνιο να επικυρώσει την ψήφιση παρεμφερούς νόμου από τη Βουλή, στη βάση πρότασης νόμου του κ. Ευσταθίου, σύμφωνα με την οποία το Κτηματολόγιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει γραπτώς τους ιδιοκτήτες για αποφάσεις του που επηρεάζουν τις περιουσίες τους. Μετά την ψήφιση εκείνου του νόμου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε την απόφαση της Βουλής, η οποία δεν αποδέχθηκε την αναπομπή. Μπροστά στην επιμονή της Βουλής ο Πρόεδρος ανέφερε τον νόμο στο Ανώτατο, υποστηρίζοντας ότι αντισυνταγματικά η Βουλή επέβαλε νόμο που αυξάνει τα έξοδα της εκτελεστικής εξουσίας και υπεισέρχεται στις εξουσίες της.


Το Ανώτατο απέρριψε ομόφωνα την αναφορά και πλέον η Βουλή προχωρά στην ψήφιση μιας δίδυμης πρότασης του Κωστή Ευσταθίου, η οποία αφορά αποφάσεις της Πολεοδομίας που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την αξία ακίνητης περιουσίας των πολιτών. Στις αποφάσεις αυτές περιλαμβάνονται οι τροποποιήσεις τοπικών σχεδίων και δηλώσεων πολιτικής, η διαμόρφωση νέου οδικού δικτύου, κλπ.
Η πρόταση συζητήθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Εσωτερικών, παρουσία εκπροσώπου της Πολεοδομίας. Η εν λόγω εκπρόσωπος άκουσε τις θέσεις των βουλευτών, έδωσε κατ’ αρχήν κάποιες πληροφορίες και απόψεις, αλλά επιφυλάχθηκε να μελετήσει το θέμα περαιτέρω με τους προϊσταμένους της και να επανέλθει με απαντήσεις και σχόλια σε περίπου έναν μήνα.

Η ενημέρωση

Η εκπρόσωπος της Πολεοδομίας είπε μεταξύ άλλων ότι στις περιπτώσεις τροποποίησης τοπικών σχεδίων (για αστικές περιοχές) και δηλώσεων πολιτικής (για την ύπαιθρο) γίνονται δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα σε δύο στάδια της διαδικασίας τροποποίησης. Επιπλέον, στέλνονται ενημερωτικές επιστολές στις τοπικές αρχές, στις πολεοδομικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επηρεαζόμενοι πολίτες θα ενημερωθούν για τις αλλαγές. Είπε ακόμα ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας αναθεώρησης πολεοδομικών ζωνών πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις και ακροάσεις, με συμμετοχή ενδιαφερομένων φορέων και ιδιοκτητών, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν ενδεχόμενες ενστάσεις, παρατηρήσεις ή προτάσεις. Πρόσθεσε ότι οι αναθεωρήσεις τοπικών σχεδίων και δηλώσεων πολιτικής ή ακόμα και αλλαγές στο οδικό δίκτυο δημοσιεύονται και στο διαδίκτυο.

«Δεν γνωρίζουμε ποιοι επηρεάζονται»

Η εκπρόσωπος της Πολεοδομίας επισήμανε κατά τη χθεσινή συζήτηση στην Επιτροπή Εσωτερικών πως αν η πρόταση Ευσταθίου ισχύσει για όλες τις αλλαγές στα σχέδια ανάπτυξης οι πολεοδομικές αρχές θα πρέπει να στέλνουν δεκάδες χιλιάδες ενημερωτικές επιστολές, με ό,τι αυτό σημαίνει σε χρήμα και χρόνο. Ανέφερε επίσης πως σε πολλές περιπτώσεις οι πολεοδομικές αρχές δεν γνωρίζουν ποιοι επηρεάζονται από τις αποφάσεις τους. «Αυτό είναι αρμοδιότητα του Κτηματολογίου» ανέφερε.
Όπως διεφάνη μέσα από τη συζήτηση, η πλειοψηφία, αν όχι η ολότητα της επιτροπής, κρίνει ανεπαρκή και μη αποτελεσματική την ενημέρωση των ιδιοκτητών ακινήτων για αποφάσεις της πολιτείας και δη της Πολεοδομίας που επηρεάζουν το καθεστώς και την αξία των περιουσιών τους, είτε αρνητικά, είτε θετικά. Βουλευτές αναφέρθηκαν σε περιπτώσεις που τυχαία κάποιοι ιδιοκτήτες ενημερώθηκαν ότι οι περιουσίες τους υποβαθμίστηκαν, είτε μέσω αναθεώρησης σχεδίων ανάπτυξης, είτε μέσω αποφάσεων για διάνοιξη οδικού δικτύου που επηρεάζουν τα ακίνητά τους. Αναφέρθηκαν επίσης και περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες δεν ενημερώνονται έγκαιρα ούτε για απαλλοτριώσεις περιουσιών τους, με αποτέλεσμα να περνά ανεκμετάλλευτη η προθεσμία που έχουν εκ του νόμου για υποβολή ένστασης ή προσφυγής εναντίον των αποφάσεων.
Οι βουλευτές ζήτησαν από την Πολεοδομία, στην περίπτωση που θα επιμείνει ότι η αποστολή επιστολών σε κάθε επηρεαζόμενο ιδιοκτήτη είναι χρονοβόρα και τεχνικά δύσκολη ή ανεφάρμοστη λύση, να καταθέσει πειστικές προτάσεις για άλλους τρόπους αποτελεσματικής ενημέρωσης των επηρεαζομένων.


Επιστροφή
στην αρχή