Σε λειτουργία η ιστοσελίδα Γραφείου Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Το γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, είναι ο αρμόδιος θεσμός για το σχεδιασμό πολιτικών για την Ισότητα των Φύλων.

Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η  ιστοσελίδα  του Γραφείου Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων.

Το γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, είναι ο αρμόδιος θεσμός για το σχεδιασμό πολιτικών για την Ισότητα των Φύλων, την υλοποίηση και την παρακολούθηση εφαρμογής αυτών των πολιτικών.

Στην διαδικτυακή σελίδα μπορεί κανείς να βρει το σχέδιο δράσης για την ισότητα ανδρών και γυναικών για το 2014- 2017, καθώς και να επικοινωνήσει με το  Συμβούλιο του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας καταθέτοντας παράπονα και παρατηρήσεις.

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι η πιο ακόλουθη: www.institutionforgenderequality.gov.cy


Επιστροφή
στην αρχή