Σε ιδιώτες καταφεύγει η ΑΗΚ για είσπραξη λογαριασμών

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

H ΑΗΚ καταφεύγει στην αγορά υπηρεσιών από εταιρείες που εξειδικεύονται στον εντοπισμό χρεωστών και την είσπραξη των οφειλομένων.

Το πρόβλημα των ανείσπρακτων λογαριασμών ρεύματος και της… εξαφάνισης καταναλωτών παραμένει οξύ και η ΑΗΚ καταφεύγει στην αγορά υπηρεσιών από εταιρείες που εξειδικεύονται στον εντοπισμό χρεωστών και την είσπραξη των οφειλομένων.


Τις προθέσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού αποκαλύπτει ο γενικός ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης στην έκθεσή του που δημοσιοποίησε χθες. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι η ΑΗΚ ενημέρωσε την Ελεγκτική Υπηρεσία για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τέτοιες εταιρείες, προκειμένου να αυξήσει τις εισπράξεις και να μειώσει τις οφειλές.


Πληροφορούμαστε από στέλεχος της ΑΗΚ ότι ήδη προσκλήθηκαν 2-3 εταιρείες που εξειδικεύονται στην είσπραξη οφειλών και παρουσίασαν τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν και σύντομα θα προκηρυχθεί σχετικός διαγωνισμός. Όπως μας εξήγησε, οι εταιρείες αυτές αναλαμβάνουν να προσεγγίζουν τους οφειλέτες ή να εντοπίζουν εκείνους που άλλαξαν διεύθυνση και δεν δίνουν σημεία ζωής (σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται πολλοί αλλοδαποί) και ασκούν πιέσεις για αποπληρωμή των οφειλών. Αναλόγως των εισπράξεών τους η ΑΗΚ θα καταβάλλει στην εταιρεία, με την οποία θα συμβληθεί, το προσυμφωνημένο ποσοστό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ρεκόρ κλοπής ρεύματος λόγω οικονομικής κρίσης


Ο γενικός ελεγκτής επαναλαμβάνει στη φετινή του έκθεση την κριτική του στην ΑΗΚ για την αδυναμία της να εφαρμόσει αξιόπιστα μια πολιτική αποφασιστικής διεκδίκησης του λαβείν της, τόσο από φυσικά πρόσωπα όσο και από νομικά.


Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην έκθεση, το συνολικό οφειλόμενο ποσό για κατανάλωση ηλεκτρισμού ανέρχεται σε 65 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 31,4 εκατ. αφορούν καθυστερημένες οφειλές. Περίπου 15 εκατ. οφείλονται για περίοδο πέραν του ενός έτους.


Ο γενικός ελεγκτής επισημαίνει ότι δεν εφαρμόζονται αποτελεσματικά παλαιότερες αποφάσεις του δ.σ. της ΑΗΚ για την είσπραξη οφειλομένων. Διαπιστώνει ότι πολλοί καταναλωτές κατ’ επανάληψη δεν τηρούν τις συμφωνίες αποπληρωμής που υπέγραψαν με την Αρχή και δεν τους αποκόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα με δειγματοληπτικούς ελέγχους που πραγματοποίησε μέσα στο 2017 η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΗΚ, 156 από τις 1.787 περιπτώσεις καθυστερημένων οφειλών για τις οποίες εκδόθηκε εντολή για διακοπή ηλεκτροδότησης δεν έγινε διακοπή, κυρίως λόγω μη προσβασιμότητας στους μετρητές, κατά παράβαση των οδηγιών και των αποφάσεων. Διαπιστώθηκε επίσης θεαματική αύξηση των σχεδίων αποπληρωμής καθυστερημένων λογαριασμών, με κίνδυνο σταδιακής μείωσης της ρευστότητας της ΑΗΚ και μη είσπραξης σημαντικού μέρους των οφειλομένων.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εισηγήθηκε να μειωθεί ο αριθμός των σχεδίων αποπληρωμής με δόσεις, να περιοριστεί το μέτρο σε ιδιάζουσες περιπτώσεις και να τηρείται αυστηρά το χρονοδιάγραμμα πληρωμών. Όπως διαπιστώθηκε κατά τους ελέγχους, πελάτες αθετούν κατ’ επανάληψη τις συμφωνίες πληρωμής (μέχρι και 19 φορές), γίνονται νέες συμφωνίες οι οποίες επίσης παραβιάζονται και άλλοι πληρώνουν μόνο τη δόση συμφωνίας, χωρίς να εξοφλούν την τρέχουσα κατανάλωση, με αποτέλεσμα η οφειλή να αυξάνεται. Από δειγματοληπτικό έλεγχο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας φάνηκε πως σχεδόν όλες οι συμφωνίες διακανονισμού εντός του 2017 που υπογράφηκαν με συγκεκριμένους καταναλωτές αθετήθηκαν.


Επιστροφή
στην αρχή