Ψαλιδίστηκαν κατά €7 χιλ. οι δαπάνες των κυπριακών νοικοκυριών

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η μείωση δαπανών έπληξε κυρίως τις εξόδους αναψυχής και τα είδη ένδυσης και υπόδησης. Μόνο τα τρόφιμα έμειναν ανεπηρέαστα από τη μεγάλη μείωση

Κατά 7.341 ευρώ έκοψαν τις καταναλωτικές τους δαπάνες τα κυπριακά νοικοκυριά από το 2009 μέχρι και πέρσι θυσιάζοντας και κόβοντας αρκετά αγαθά, υπηρεσίες και εξόδους προκειμένου να τα βγάλουν πέρα.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών 2015-2016, που δημοσίευσε χθες η Στατιστική Υπηρεσία η μέση ετήσια καταναλωτική δαπάνη ανά νοικοκυριό την περίοδο 2015-2016 περιορίστηκε στα 31.206 ευρώ, σε σύγκριση με 38.547 ευρώ που ήταν το 2009. Καταγράφηκε δηλαδή μείωση 19,0% σε σύγκριση με το 2009.

Στις αστικές περιοχές, η μέση ετήσια καταναλωτική δαπάνη για το 2015-2016 ήταν 31.884 ευρώ σε σύγκριση με 39.967 ευρώ που ήταν το 2009, σημειώθηκε δηλαδή μείωση των δαπανών της τάξης του 20,2%. Αντίστοιχα, στις αγροτικές περιοχές η μέση δαπάνη για το 2015-2016 ήταν 29.740 ευρώ σε σύγκριση με 34.939 ευρώ που ήταν το 2009, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 14,9%.

Σε όλες τις κύριες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών παρουσιάστηκαν μειώσεις στις δαπάνες σε σχέση με το 2009, με εξαίρεση τις κατηγορίες που αφορούν σε είδη διατροφής και μη αλκοολούχα ποτά, καθώς και στην εκπαίδευση, με ποσοστά αύξησης 1,0% και 7,2% αντίστοιχα.

Η μεγαλύτερη μείωση στις δαπάνες σε σύγκριση με το 2009, σημειώθηκε στην κατηγορία αναψυχή και πολιτισμός, όπου η μείωση αγγίζει το 34,1%, ακολουθεί η κατηγορία είδη ένδυσης και υπόδησης με μείωση 31,5% και η κατηγορία μεταφορές με μείωση 30,0%. Παρόμοια τάση παρατηρείται και στις αστικές και αγροτικές περιοχές.

Η ποσοστιαία κατανομή της ετήσιας καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών στις δώδεκα κύριες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών του ετήσιου προϋπολογισμού των νοικοκυριών αφορά τη στέγαση (25,5%) και ακολουθούν τα είδη διατροφής (15,3%) και οι μεταφορές (12,0%), ενώ το μικρότερο ποσοστό αντιστοιχεί στην κατηγορία αλκοολούχα ποτά και καπνός (1,6%). Ανάλογες καταναλωτικές τάσεις υπήρχαν και το 2009 με τα αντίστοιχα ποσοστά να ανέρχονται σε 26,6%, 12,3%, 13,9% και 1,3%.


Επιστροφή
στην αρχή