Πρόβλημα οι απαλλαγές για Δήμους- Δεν πληρώνουν οι άθεοι

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Για να απαλλαγούν, όμως, χρειάζεται στις πλείστες περιπτώσεις να καταθέσουν ιεραρχική προσφυγή στον υπουργό Εσωτερικών..

Πολίτες που δηλώνουν άθεοι ή ακολουθούν άλλη θρησκεία ή άλλο δόγμα του χριστιανισμού ή ακόμα πολίτες που δηλώνουν ότι επιθυμούν να μην ταφούν αλλά να αποτεφρωθούν όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, απαλλάσσονται αργά ή γρήγορα από τα τέλη κοιμητηρίου που επιβάλλει η αρμόδια αρχή, αν το διεκδικήσουν αρκούντως. Για την απαλλαγή τους απαιτείται πολλές φορές η κατάθεση ιεραρχικής προσφυγής στον υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος αφού μελετήσει τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης λαμβάνει απόφαση.
Μια τέτοια περίπτωση ήρθε πρόσφατα υπόψη του «Πολίτη» και αφορά δημότη Λάρνακας, ο οποίος υπέβαλε ιεραρχική προσφυγή και δικαιώθηκε από τον υπουργό Εσωτερικών.

Οι μισοί...


Με αφορμή την περίπτωση αυτή επικοινωνήσαμε με τον δήμαρχο Λάρνακας Ανδρέα Βύρα, ο οποίος μας είπε ότι τόσο η συγκεκριμένη περίπτωση δημότη όσο και πολλές άλλες που αφορούν δημότες που κατέφυγαν στον υπουργό Εσωτερικών και έγινε δεκτή η προσφυγή τους απαλλάχθηκαν από τα τέλη για τη δημιουργία νέου κοιμητηρίου του Δήμου Λάρνακας. «Από τη στιγμή που εγκρίνει το αίτημά τους για απαλλαγή ο υπουργός, δεν μπορεί ο δήμος να κάνει κάτι διαφορετικό, σύμφωνα με τη νομοθεσία», ανέφερε ο κ. Βύρας. Σε ερώτησή μας αν είναι πολλοί οι δημότες Λάρνακας που επικαλούνται αθεΐα ή δηλώνουν ακόλουθοι άλλου δόγματος ή δηλώνουν ότι επιθυμούν να αποτεφρωθούν και όχι να ταφούν σε κοιμητήριο ο κ. Βύρας απάντησε ότι ναι, είναι πάρα πολλοί. «Έχουμε σοβαρό πρόβλημα», πρόσθεσε «γιατί σχεδόν οι μισοί που καλούνται να πληρώσουν για το κοιμητήριο δεν το κάνουν και σχεδόν όλες οι προσφυγές που υποβάλλονται γίνονται δεκτές από τον υπουργό Εσωτερικών», ανέφερε ο δήμαρχος. Εξήγησε ότι υπάρχει και μια άλλη κατηγορία δημοτών που αρνούνται να πληρώσουν και είναι όσοι δηλώνουν ότι αγόρασαν οικογενειακό τάφο σε άλλο κοιμητήριο. Ο ίδιος είπε ότι ο νομοθέτης ανέθεσε διά του περί κοιμητηρίων νόμου πάρα πολλές αρμοδιότητες στις τοπικές αρχές σχετικά με τις ταφές και τις εκταφές και εν τέλει η τοπική αυτοδιοίκηση υποβάλλεται σε σοβαρά οικονομικά έξοδα χωρίς να εισπράττει πίσω, μέσω ανταποδοτικών, υποτίθεται, τελών όσα καλείται να εισφέρει η ίδια.

«Δεν έπρεπε…»

Στη συγκεκριμένη περίπτωση που έχει υπόψη του ο «Πολίτης», το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε με επιστολή του τον δημότη ότι η ιεραρχική προσφυγή που κατέθεσε έγινε δεκτή. «Στην προκειμένη περίπτωση δηλώσατε ότι είστε άθεος και ότι επιθυμείτε να αποτεφρωθείτε και δεν έπρεπε να κληθείτε να καταβάλετε τέλος για μια υπηρεσία την οποία ουδέποτε προτίθεστε να αξιοποιήσετε» αναφέρεται στην επιστολή που εστάλη προς τον δημότη εκ μέρους του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τι λέει ο νόμος 

Στην επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς δημότη που κατέθεσε ιεραρχική προσφυγή εναντίον του τέλους κοιμητηρίου που κλήθηκε να πληρώσει από τον Δήμο Λάρνακας, εξηγείται προς τον παραπονούμενο ότι στο σχετικό με το κοιμητήριο διάταγμα του Δήμου Λάρνακας που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας γίνεται αναφορά «στη δημιουργία νέου κοιμητηρίου του Δήμου Λάρνακας (…) στην κοινότητα Τερσεφάνου της επαρχίας Λάρνακας για χρήση από την ελληνική ορθόδοξη κοινότητα του Δήμου Λάρνακας». Δεν αναφέρεται στην επιστολή αλλά συνάγεται από το αιτιολογικό της αποδοχής της προσφυγής ότι από τη στιγμή που ο δημότης που προσέφυγε δηλώνει άθεος εξαιρείται αυτόματα από την «ελληνική ορθόδοξη κοινότητα του Δήμου Λάρνακος» που θα επωφεληθεί.


Στη συνέχεια της επιστολής του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται αναφορά στο άρθρο 10 του περί κοιμητηρίων (ταφή και εκταφή) νόμου, το οποίο επιτρέπει στην τοπική αρχή «μετά τον καθορισμό της αποζημίωσης για την αποκτηθείσα ακίνητη ιδιοκτησία να προβαίνει στην κατανομή του ποσού της αποζημίωσης για την αποκτηθείσα γη, καθώς και της δαπάνης για την περίφραξη του υπό δημιουργία κοιμητηρίου, την υδροδότηση, ηλεκτροδότηση και διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου, μεταξύ των κατοίκων της κοινότητας ανά νοικοκυριό, ανάλογα με την οικονομική του ικανότητα, οι οποίοι ανήκουν στη θρησκευτική κοινότητα προς χρήση της οποίας δημιουργήθηκε το κοιμητήριο». Είναι λοιπόν σαφές από τον νόμο ότι η τοπική αρχή δεν μπορεί να επιβαρύνει οικονομικά έναν δημότη που δηλώνει ότι δεν ανήκει στη θρησκευτική κοινότητα προς χρήση της οποίας δημιουργείται το κοιμητήριο ή ότι δεν ανήκει σε καμιά θρησκευτική κοινότητα.


Επιστροφή
στην αρχή