Προτεραιότητα αποτελεί η κλιματική αλλαγή για το ΕΚ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /H ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Πρώτη στη λίστα προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρίσκεται η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, μέσω της μείωσης των αερίων θερμοκηπίου.

Η τρέχουσα κατάσταση στην Ευρώπη: βασικά στοιχεία

Ανάμεσα στους μεγαλύτερους παραγωγούς αερίων θερμοκηπίου στον κόσμο κατατάσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Κίνα και τις ΗΠΑ. Ο ενεργειακός τομέας ήταν υπεύθυνος για το 78% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ το 2015.

Το 2008, η ΕΕ έθεσε ως στόχο τη μείωση των εκπομπών κατά 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Το 2015, μάλιστα, παρατηρήθηκε μείωση στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά 22% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Το 2014, η ΕΕ δεσμεύτηκε βάσει της συμφωνίας του Παρισίου να μειώσει μέχρι το 2030 τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

Με σκοπό τη μείωση των εκπομπών από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και τη βιομηχανία, η ΕΕ έχει δημιουργήσει την πρώτη μεγάλη αγορά άνθρακα μέσω του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων (ETS).

Για τους άλλους τομείς, θα επιτευχθούν μειώσεις μέσω συμφωνημένων εθνικών στόχων για τις εκπομπές, οι οποίοι υπολογίζονται βάσει του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος των χωρών.

Η ΕΕ θέλει επίσης να χρησιμοποιήσει την δυνατότητα απορρόφησης των δασών για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος.

 Το πρόβλημα της ενέργειας

Η ΕΕ καταπολεμά επίσης την αλλαγή του κλίματος με μια νέα πολιτική για την καθαρή ενέργεια. Πρώτος στόχος είναι να αυξηθεί το μερίδιο της παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να παράγουν τη δική τους «πράσινη» ενέργεια.

Ο δεύτερος στόχος αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και των οικιακών συσκευών.

 

#ΗΕυρώπηΕίναιΤοΜέλλονΜας

 #OurEuropeOurFuture


Επιστροφή
στην αρχή