Πρόστιμα εκατομμυρίων σε 4 πρόσωπα για την εταιρεία Sea Star Capital

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα €6,47 εκ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την απόκτηση από την Αμαλία Βαρδινογιάννη μετοχών της εταιρείας Sea Star Capital Plc.

Διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους €6,47 εκ επέβαλε σε τέσσερα πρόσωπα η Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) αναφορικά με την απόκτηση από την Αμαλία Βαρδινογιάννη μετοχών της εταιρείας Sea Star Capital Plc (τότε Megabet), στις 29.03.2007.

Συγκεκριμένα η ΕΚΚ επέβαλε πρόστιμα στους Ιωάννη Βαρδινογιάννη, Αμαλία Βαρδινογιάννη, Χριστόδουλο Έλληνα και Φίλιππο Λάρκο.

Η ΕΚΚ διενήργησε  σχετική έρευνα για διερεύνηση ενδεχόμενης παράβασης του άρθρου 9(1)(α) του Νόμου που Προνοεί για τις Πράξεις των Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και τις Πράξεις Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση της Αγοράς) του 2005, ως εκάστοτε ίσχυε.

Ως αποτέλεσμα την έρευνας, η ΕΚΚ επέβαλε πρόστιμο στον Ιωάννη Βαρδινογιάννη ύψους €6.388.300   για παράβαση του άρθρου 9(1)(α) του Ν.116(I)/2005 διότι ενώ ήταν κάτοχος εμπιστευτικής πληροφορίας στις 29 Μαρτίου 2007 και ενώ γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι επρόκειτο για εμπιστευτική πληροφορία, προχώρησε στην απόκτηση 19.358.487 μετοχών της Εταιρείας, μέσω της Αμαλίας Βαρδινογιάννη.

Από τα στοιχεία ενώπιον της ΕΚΚ, η κα Αμαλία Βαρδινογιάννη κρίθηκε ως παρένθετο πρόσωπο του Ιωάννη Βαρδινογιάννη και επομένως η απόκτηση των 19.358.487 μετοχών της Εταιρείας,  ήταν στην πραγματικότητα απόκτηση για λογαριασμό του Ιωάννη Βαρδινογιάννη με έμμεσο τρόπο.

Η Αμαλία Βαρδινογιάννη προέβηκε στο άνοιγμα χρηματιστηριακού λογαριασμού στην Sharelink Securities and Financial Services («SSFS») στις αρχές Μαρτίου 2007 και στις 29.03.2007 στην αγορά των 19.358.487 μετοχών της Εταιρείας, στην τιμή των 0,09 σεντ ανά μετοχή στο ΧΑΚ, ήτοι το συνολικό κόστος αγοράς μετοχών ήταν €1.742.264. Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα στις 29.06.2007, προέβη στην πώληση 19.358.487 μετοχών της Εταιρείας σε τιμή 0,42 σεντ ανά μετοχή στο ΧΑΚ, ήτοι το συνολικό όφελος πώλησης μετοχών ήταν €8.130.565.

 Η Αμαλία Βαρδινογιάννη αποκόμισε χρηματικό όφελος 0,33 σεντ ανά μετοχή (0,42 σεντ – 0,09 σεντ), ήτοι συνολικό χρηματικό όφελος €6.388.301 (€8.130.565 μείον €1.742.264).

Συνεπεία των πιο πάνω, η ΕΚΚ αποφάσισε ότι ο Ιωάννης Βαρδινογιάννης, μέσω της Αμαλίας Βαρδινογιάννη, αποδεδειγμένα προσπορίστηκε όφελος €6.388.301 από τη συναλλαγή των 19.358.487 μετοχών της Εταιρείας στο ΧΑΚ.
Με βάση την πιο πάνω έρευνα της ΕΚΚ αποφασίστηκε ότι η κα Αμαλία Βαρδινογιάννη έχει παραβεί το άρθρο 41 του Νόμου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου του 2009, ως εκάστοτε ισχύει (ο «Ν.73(Ι)/2009»), καθότι παρείχε πληροφορίες στους ερευνώντες λειτουργούς, και κατ’επέκταση στην ΕΚΚ, οι οποίες ήταν ψευδείς, παραπλανητικές και απατηλές.

Η ΕΚΚ, αφού έλαβε υπόψη της τις παραστάσεις της κας Αμαλίας Βαρδινογιάννη, αποφάσισε, δυνάμει της εξουσίας που της παρέχεται από το άρθρο 37 του Ν.73(Ι)/2009, όπως επιβάλει στην κα Αμαλία Βαρδινογιάννη διοικητικό πρόστιμο ύψους €50.000 για παράβαση του άρθρου 41 του Ν.73(Ι)/2009.

Η ΕΚΚ, αποφάσισε επίσης ότι ο Χριστόδουλος Έλληνας έχει παραβεί το άρθρο 41 του Ν.73(Ι)/2009 καθότι παρείχε πληροφορίες στους ερευνώντες λειτουργούς, και κατ’ επέκταση στην ΕΚΚ, οι οποίες ήταν ψευδείς, παραπλανητικές και απατηλές.

Η ΕΚΚ, αφού έλαβε υπόψη της τις παραστάσεις του Χριστόδουλου Έλληνα, καθώς και τα λοιπά στοιχεία ενώπιον της, αποφάσισε, δυνάμει της εξουσίας που της παρέχεται από το άρθρο 37 του Ν.73(Ι)/2009, όπως επιβάλει στον Χριστόδουλο Έλληνα διοικητικό πρόστιμο ύψους €20.000 για παράβαση του άρθρου 41 του Ν.73(Ι)/2009.

Επίσης, με βάση την πιο πάνω έρευνα της ΕΚΚ αποφασίστηκε ότι ο Φίλιππος Λάρκος έχει παραβεί το άρθρο 41 του Ν.73(Ι)/2009 καθότι παρείχε πληροφορίες στους ερευνώντες λειτουργούς, και κατ’ επέκταση στην ΕΚΚ, οι οποίες ήταν ψευδείς, παραπλανητικές και απατηλές.

Η ΕΚΚ αφού έλαβε υπόψη της τις παραστάσεις του  Φίλιππου Λάρκου, καθώς και τα λοιπά στοιχεία ενώπιον της, αποφάσισε, δυνάμει της εξουσίας που της παρέχεται από το άρθρο 37 του Ν.73(Ι)/2009, όπως επιβάλει στον  Φίλιππο Λάρκο διοικητικό πρόστιμο ύψους €20.000 Ευρώ για παράβαση του άρθρου 41 του Ν.73(Ι)/2009.


Επιστροφή
στην αρχή