Προσλήψεις στο δημόσιο...στα τυφλά

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη για τις ανάγκες του Δημοσίου σε προσωπικό. Παρ’ όλα αυτά η κυβέρνηση αποφάσισε την αποπαγοποίηση 740 θέσεων.

Στη βάση των υποδείξεων και των εισηγήσεων των επικεφαλής διαφόρων τμημάτων και όχι βάσει συγκεκριμένων μελετών φαίνεται να γίνονται οι προσλήψεις στο Δημόσιο, όπως προκύπτει και από παραδοχή του Υπουργείου Οικονομικών.
Συγκεκριμένα, ο γ.δ. του ΥΠΟΙΚ, απαντώντας γραπτώς σε ερωτήματα βουλευτών της Επ. Οικονομικών η οποία εξέτασε τον Μάρτιο το αίτημα της κυβέρνησης για αποπαγοποίηση 740 θέσεων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, παραδέχεται εμμέσως πλην σαφώς πως δεν υπάρχει καμία μελέτη για διαπίστωση των αναγκών του δημόσιου τομέα σε προσωπικό.
Σε σχέση με το ερώτημα τού κατά πόσο έχει γίνει μελέτη διαπίστωσης των αναγκών του δημόσιου τομέα σε προσωπικό και αν έχουν καταργηθεί οι θέσεις που δεν χρειάζονται, ο γ.δ. του ΥΠΟΙΚ Χρ. Πατσαλίδης αναφέρει τα εξής: «Σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρ. 3.9 του μνημονίου συναντίληψης με την τρόικα, η Κυπριακή Δημοκρατία είχε υποχρέωση να συμβληθεί με ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για να προβούν σε διεξαγωγή μελέτης εκσυγχρονισμού της κυπριακής δημόσιας υπηρεσίας. Ειδικότερα, η μελέτη περιλάμβανε μέρος που αφορούσε οριζόντια θέματα, καθώς και μέρος που αφορούσε μελέτες αναδιοργάνωσης σε υπουργεία / υπηρεσίες. Οι μελέτες στα υπουργεία / υπηρεσίες αφορούσαν την:


(α) Εξέταση του ρόλου, αρμοδιοτήτων, οργανωτικών δομών και μεγέθους / στελέχωσης των ανεξάρτητων υπηρεσιών / υπουργείων / τμημάτων.


(β) Εξέταση του ενδεχόμενου κατάργησης ή συγχώνευσης / ενοποίησης νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ελεγχόμενων από το κράτος.


(γ) Αναδιοργάνωση / αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στα πορίσματα των μελετών δεν έγινε διαπίστωση με λεπτομέρεια, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, των αναγκών του δημόσιου, αλλά και καταγραφή γενικών διαπιστώσεων που αφορούσαν κυρίως στις αρμοδιότητες των διαφόρων υπηρεσιών και γενικές διαπιστώσεις σε σχέση με τη στελέχωση και οργάνωση».


Από την πιο πάνω απάντηση προκύπτει, όπως αναφέρθηκε, πως δεν υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη για τις ανάγκες του Δημοσίου σε προσωπικό. Παρ’ όλα αυτά η κυβέρνηση, ως γνωστόν, αποφάσισε μετά από αιτήματα διαφόρων τμημάτων και υπηρεσιών την αποπαγοποίηση 740 θέσεων. Οι θέσεις αφορούν τον δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και το ωρομίσθιο προσωπικό. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις του ΥΠΟΙΚ σε ερωτήσεις των βουλευτών, τα αιτήματα για αποπαγοποίηση θέσεων ήταν αρκετά περισσότερα, ενώ το ΥΠΟΙΚ σημειώνει πως το επόμενο πακέτο αποπαγοποίησεων αναμένεται να υποβληθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2018.

 

Το ΥΠΟΙΚ στις απαντήσεις που προώθησε προς τη Βουλή αναφέρεται και στα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση αιτημάτων για αποπαγοποίηση θέσεων. Όπως σημειώνει, κατά την αξιολόγηση των αιτημάτων που υποβάλλονται από τα Υπουργεία / υπηρεσίες λαμβάνονται υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω:
-Υπηρεσιακές ανάγκες που η πλήρωση των κενών μόνιμων θέσεων αναμένεται να καλύψει.
-Νέες αρμοδιότητες που ανατίθενται σε συγκεκριμένα Υπουργεία / υπηρεσίες.
-Προτεραιότητες κυβερνητικής πολιτικής (π.χ. θέσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση της φοροεισπρακτικής ικανότητας του κράτους).
-Νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν με τον προϋπολογισμό 2018.
-Μεταρρύθμιση δημόσιας υπηρεσίας / Μελέτες Αναδιοργάνωσης Υπηρεσιών.
-Συνολικός αριθμός υπηρετούντων σε μια υπηρεσία / τμήμα / Υπουργείο, αλλά και στη συγκεκριμένη δομή θέσεων στην οποία εμπίπτει η υπό αποπαγοποίηση θέση (υπηρετούντες μόνιμοι, έκτακτοι, αποσπάσεις από και προς συγκεκριμένη υπό εξέταση υπηρεσία).
-Συνολικός αριθμός κενών μόνιμων θέσεων σε σχέση με τις εγκεκριμένες θέσεις στον προϋπολογισμό / τους υπηρετούντες.

Καταργήσεις θέσεων τα προηγούμενα χρόνια.


Όσον αφορά στο δημοσιονομικό κόστος για την πλήρωση των νέων θέσεων, το ΥΠΟΙΚ αναφέρει πως για τις 380 θέσει στη δημόσια υπηρεσία και τις 56 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία αυτό ανέρχεται στα 8.701.589 ευρώ, ετησίως. Αντίστοιχα, προσθέτει, για την πλήρωση συνολικά 211 κενών θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, το ετήσιο κόστος που θα προκύψει εκτιμάται στα 4.670.527 ευρώ, ενώ για την πλήρωση 93 κενών θέσεων ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού (ΩΚΠ) το πρόσθετο ετήσιο συνολικό κόστος αναμένεται να ανέλθει στα 1.209.100 ευρώ.


Επιστροφή
στην αρχή