Πρόεδρος Cyta: «Να είμαστε γρήγοροι, αλλά πάνω από όλα ακέραιοι»

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Ο ανταγωνισμός είναι εδώ, δυναμώνει, και γι' αυτό οφείλουμε να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση». Μονόδρομος ο εκσυγχρονισμός λέει στον «Π» η Ρένα Ρουβιθά

Συνέντευξη στους Αδάμο Αδάμο και Μιράντα Λυσάνδρου 

Όσο σημαντική είναι η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων άλλο τόσο είναι η ακεραιότητα σε έναν οργανισμό που λογοδοτεί στην κυπριακή κοινωνία, δηλώνει σε συνέντευξη της στον «Π» η πρόεδρος της cyta Ρένα Ρουβιθά Πάνου. Γενικά η ακεραιότητα φαίνεται να χαρακτηρίζει τη νέα πρόεδρο της cyta για χρόνια τραπεζικό με θητεία στο εξωτερικό και στην Κύπρο και απόφοιτο του London School of Economics (LSE) και του Massachusetts Institute of Technology (MIT). Αυτό αποκομίσαμε και εμείς κατά τη συνάντηση μας στο πλαίσιο της συνέντευξης στη διάρκεια της οποίας η Ρένα Ρουβιθά Πάνου κατέγραψε προφορικά μια σειρά αποφάσεων του δ.σ. της cyta για περαιτέρω εδραίωση της διαφάνειας στον οργανισμό όπως οι νέες διαδικασίες και κώδικες για την αποδοχή εταιρικών δώρων.

Στη συνέντευξη που ακολουθεί η πρόεδρος της cyta μιλά για το αύριο του οργανισμού και για την ανάγκη αλλαγών και εκσυγχρονισμού, θέμα για το οποίο γίνονται συζητήσεις και με τις συντεχνίες. Τονίζει ακόμα πως η cyta είναι θετική σε στρατηγικές συνεργασίες, ρίχνοντας την ίδια ώρα το μπαλάκι στην πολιτεία για το ενδεχόμενο οι συνεργασίες αυτές να έχουν και μετοχική διάσταση. 

Πρόσφατα η κυβέρνηση επανήλθε στο θέμα της μετατροπής της cyta σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με στόχο την προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή. Το δ.σ. του οργανισμού συμφωνεί με την ανάγκη προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή;

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού καθορίζεται από τον ιδιοκτήτη, που είναι η πολιτεία. H ουσία είναι να διασφαλίζεται η προοπτική ανάπτυξης της cyta και η δημιουργία αξίας για την κυπριακή κοινωνία. Στην κατεύθυνση αυτήν αποκτούν ειδική βαρύτητα στρατηγικές συνεργασίες που βοηθούν τη cyta να επιτύχει τους επιχειρηματικούς της στόχους. Στην πράξη, τέτοιες συνεργασίες συχνά εστιάζονται στην ενθάρρυνση της καινοτομίας και την ταχύτερη υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής ή στη μεταφορά τεχνογνωσίας που μπορεί να συμβάλει στο άνοιγμα νέων δρόμων και δυνατοτήτων για εναλλακτικές πηγές εσόδων. Η σύγχρονη διεθνής επιχειρηματική πρακτική δείχνει ότι στην εποχή μας οι στρατηγικές συνεργασίες μπορούν να δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τα εμπλεκόμενα μέρη και να αποτελέσουν κίνητρο εξέλιξης και αλλαγών για τη δημιουργία νέων υποδομών, υπηρεσιών και προϊόντων προς όφελος των πελατών. Η cyta είναι ανοικτή και θετική στο ενδεχόμενο σύναψης τέτοιων στρατηγικών συνεργασιών, πάντα όμως με μια βασική προϋπόθεση: η όποια στρατηγική συνεργασία πρέπει να είναι στοχευμένη, ώστε να συμπληρώνει τα σημεία εκείνα που ο οργανισμός χρειάζεται ενίσχυση και να προσθέτει αξία. Το ενδεχόμενο μια στρατηγική συνεργασία να έχει επιπλέον και μετοχική διάσταση είναι θέμα της κυπριακής πολιτείας που, ως ο ιδιοκτήτης του οργανισμού, λαμβάνει τις όποιες σχετικές αποφάσεις μέσω των αρμοδίων οργάνων της.

Από το 2004 η cyta έχει ως στρατηγικό συνεργάτη τη Vodafone. Πώς εξυπηρετεί τον οργανισμό αυτή η συνεργασία; Έχει ενδιαφερθεί για συμμετοχή στο κεφάλαιο του οργανισμού;

Η συνεργασία μας με τη Vodafone είναι στρατηγικής σημασίας για τη cyta. Η Vodafone είναι μια εταιρεία κολοσσός, που επενδύει στις ίδιες αξίες με τη cyta: τεχνολογική υπεροχή, αξιόπιστο δίκτυο, υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, καινοτόμες υπηρεσίες. Η συνεργασία και η άντληση τεχνογνωσίας και εμπειριών από μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών παγκόσμιας εμβέλειας, προσθέτει αξία στη cyta, τη δυναμώνει στη μάχη του ανταγωνισμού και πολλαπλασιάζει τις επιλογές στους πελάτες της. Αυτήν τη στιγμή η στενή και παραγωγική συνεργασία μας με τη Vodafone είναι εστιασμένη κυρίως σε θέματα κινητής τηλεφωνίας. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της cyta, κάτι που αποτελεί απόφαση της πολιτείας, δεν υφίσταται πλαίσιο για διερεύνηση επενδυτικού ενδιαφέροντος. Μπορεί η πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου σχετικά με τις αποκρατικοποιήσεις να επαναφέρει στην επικαιρότητα το θέμα αυτό, ωστόσο η όποια συζήτηση θα μπορεί να γίνει μόνο μετά από σχετική απόφαση της πολιτείας.

Πρόσφατα αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) εξέφρασε την ετοιμότητα της τράπεζας να συμμετάσχει σε πιθανή αποκρατικοποίηση της cyta. Υπήρξαν καθόλου επαφές για το θέμα με την EBRD ή με άλλους πιθανούς επενδυτές;

Μας τιμά ιδιαίτερα που ένας οργανισμός όπως η EBRD εξέφρασε ενδιαφέρον για συνεργασία με τον οργανισμό μας. Αυτό επιβεβαιώνει το κύρος, τις θετικές προοπτικές και τη μεγάλη αξία της cyta. Όμως, όπως ήδη σας έχω αναφέρει, στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, το ενδεχόμενο αποκρατικοποίησης του οργανισμού και άρα οι συζητήσεις με πιθανούς επενδυτές, είναι θέμα που προϋποθέτει ανάλογη απόφαση από την πολιτεία.

Εκσυγχρονισμός

Έχοντας εργαστεί για χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και με δεδομένο ότι είστε στο τιμόνι της cyta για περίπου δέκα μήνες θεωρείτε πως η υφιστάμενη δομή παρέχει στον οργανισμό την απαραίτητη ευελιξία για αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και των κανόνων της ελεύθερης αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται;

Κάθε επιχείρηση που θέλει να πάει μπροστά, χρειάζεται να έχει δυναμική, και όχι στατική οργανική δομή, που να μπορεί να προσαρμόζεται με ταχύτητα και ευελιξία στις ανάγκες τόσο της ίδιας της επιχείρησης όσο και της αγοράς στην οποία λειτουργεί. Οι προκλήσεις είναι ακόμα μεγαλύτερες για έναν οργανισμό που έχει σχέση θεσμικής εξάρτησης με το κράτος, όπως η cyta. Αναπόφευκτα λοιπόν υπάρχουν τομείς που χρήζουν αλλαγών και βελτιώσεων. Είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικό και ενθαρρυντικό ότι σχετικές επισημάνσεις γίνονται όχι μόνο από τη διοίκηση, τη διεύθυνση και τις υπηρεσίες της cyta, αλλά και από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που άλλωστε δημόσια έχουν τοποθετηθεί υπέρ της ανάγκης εκσυγχρονισμού του οργανισμού.

Εδώ και μήνες διεξάγεται αυτός ο διάλογος μεταξύ διεύθυνσης και συντεχνιών με στόχο την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της cyta. Υπάρχει καπνός;

Χωρίς αμφιβολία η στάση των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό της cyta έχει ξεχωριστή σημασία. Φανερώνει αντίληψη των προκλήσεων και αποτελεί θέση υπευθυνότητας για να πάει μπροστά ο οργανισμός. Ταυτίζεται, ταυτόχρονα με τη μεγάλη προτεραιότητα που δίνει το δ.σ. και η διεύθυνση για την αναδιάρθρωση και την επανατοποθέτηση του οργανισμού, έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις του μέλλοντος. Ήδη οι υπηρεσίες έχουν υποβάλει σημαντικές προτάσεις για αλλαγές στο πλαίσιο του διαλόγου με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργάζονται εντατικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, π.χ. την υιοθέτηση σύγχρονων, ορθολογικών συστημάτων αξιολόγησης και προαγωγών. Είναι γεγονός ότι χάρη στις ουσιαστικές και συστηματικές προσπάθειες όλων των εργαζομένων έχουν γίνει πολλά, αλλά χρειάζεται ακόμα να γίνουν αρκετά. Και πρέπει να υπάρχει συνέχεια σε ό,τι γίνεται. Όταν ο ίδιος ο τομέας μας και το επαγγελματικό μας αντικείμενο αλλάζει διαρκώς, η αλλαγή είναι μονόδρομος, ειδικά για έναν οργανισμό όπως η cyta, εφόσον θέλει να οδηγεί τις εξελίξεις. Το θέμα είναι να υπάρχει αναγνώριση των όποιων προβλημάτων και θέληση να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά. Τότε μπορούν να δοθούν οι κατάλληλες λύσεις για μία Cyta υγιή και ισχυρή.

Ανταγωνισμός

Είναι πιστεύετε αρκετή αυτή η προσπάθεια αναδιάρθρωσης για να μπορέσει η cyta να ανταγωνιστεί τις άλλες εταιρείες; Διότι βλέπουμε να διαβρώνονται συνεχώς τα ποσοστά της cyta στην αγορά.

Όταν ένας οργανισμός περνά από μια μονοπωλιακή κατάσταση σε μια αγορά έντονου ανταγωνισμού, είναι φυσικό να αναδιαμορφώνονται και τα μερίδια αγοράς του. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι πως, παρά τα χρόνια που πέρασαν με τον ανταγωνισμό να εντείνεται, η cyta, στηριγμένη στην αδιαμφισβήτητη αξιοπιστία της και στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο γνώσης και εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού της, έχει καταφέρει να διατηρήσει υψηλά μερίδια αγοράς στους τομείς που δραστηριοποιείται, κάτι που συγκρίνεται θετικά σε σχέση με αντίστοιχους οργανισμούς στην Ευρώπη. Θα ήταν ολέθριο όμως αν ερμηνευτεί αυτό ως θέση εφησυχασμού. Ο ανταγωνισμός είναι εδώ, δυναμώνει, και γι' αυτό οφείλουμε να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση. Μόνο έτσι θα μπορούμε να κάνουμε συνεχώς τις αλλαγές που πρέπει και να επενδύουμε σταθερά σε νέες τεχνολογίες που θα οδηγήσουν στα προϊόντα και στις υπηρεσίες του αύριο. Χρειάζεται να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί και να δώσουμε στους πελάτες μας μεγαλύτερες ταχύτητες και καλύτερες τιμές.

Σίγουρα οι εξελίξεις στις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα. Πόσο αποτελεσματικά μπορεί να ανταποκριθεί η cyta μέσα από τις δικές της διαδικασίες λήψης αποφάσεων;

Η ταχύτητα λήψης αποφάσεων παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη ενός οργανισμού τηλεπικοινωνιών όπως η cyta. Γι' αυτό θέλουμε και προσπαθούμε να γίνουμε όλοι πιο γρήγοροι και να κάνουμε τις αναγκαίες βελτιώσεις αναθεωρώντας, εκεί όπου απαιτείται, τον τρόπο εσωτερικής λειτουργίας του οργανισμού. Γενικά μιλώντας, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Ένας τέτοιος παράγοντας είναι η τεκμηρίωση των αξιολογήσεων και εισηγήσεων. Ένας άλλος, αλλά ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας, είναι η διαφάνεια και η ακεραιότητα που οφείλουν να χαρακτηρίζουν τον τρόπο λειτουργίας. Ιδιαίτερα σε έναν οργανισμό, όπως η cyta, που ανήκει στην κυπριακή πολιτεία και λογοδοτεί στην κυπριακή κοινωνία. Γι' αυτό, αν και η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων είναι πολύ σημαντική, η ακεραιότητα είναι πάνω απ' όλα.

« Στόχος μας ο εξορθολογισμός του κόστους της Cytavision»

Πώς απαντάτε σε αυτούς που λένε πως πληρώνετε εκατομμύρια στις ποδοσφαιρικές εταιρείες για τα δικαιώματα, επειδή μπορείτε να επιδοτείτε ως οργανισμός τη Cytavision; Αυτό που λέγεται κυρίως είναι πως εάν επρόκειτο για ιδιωτική εταιρεία η Cytavision θα είχε κλείσει εδώ και χρόνια… Το σκέφτεστε;

Η Cytavision αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό συστατικό της συνδυαστικής 4play πρότασης του οργανισμού προς τους πελάτες μας και παράλληλα συμβάλλει, με τον δικό της τρόπο, στη διαφοροποίησή του από αντίστοιχες προτάσεις της αγοράς. Το εύρος του περιεχομένου και η σχέση ποιότητας/τιμής είναι βασικά στοιχεία που καθορίζουν διεθνώς την πορεία μιας συνδρομητικής τηλεοπτικής πλατφόρμας. Για τον λόγο αυτόν πρόθεσή μας είναι να αξιολογούμε συστηματικά τις πιο πάνω παραμέτρους, έτσι ώστε η Cytavision να βελτιώνεται διαρκώς. Σχετικά με το κυπριακό ποδόσφαιρο, που αποτελεί διαχρονικά σημαντικό πυλώνα της δυνατής σχέσης που έχει η cyta με τον κυπριακό αθλητισμό, η cyta ξεκαθάρισε πρόσφατα τη θέση της για τα τηλεοπτικά δικαιώματα - θέση αρχής και διαφάνειας. Ο οργανισμός, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, οφείλει να διαχειριστεί με σύνεση και ευθύνη απέναντι στον Κύπριο φορολογούμενο κάθε οικονομική σχέση, να προστατευθεί από ενδεχόμενες νομικές περιπέτειες και να προφυλάξει το κύρος του.

Σας προβληματίζει το γεγονός ότι τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ποδοσφαίρου είναι πανάκριβα; Κάτι το οποίο επίσης αποδίδουν στη cyta. Μπορούν να μειωθούν οι τιμές με μια καλύτερη διαπραγμάτευση; Δεν μπορείτε να μεταπωλείτε τα δικαιώματα και σε άλλες πλατφόρμες προς όφελος των καταναλωτών;

Είναι γεγονός ότι το κόστος απόκτησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στον χώρο του κυπριακού ποδοσφαίρου είναι υψηλό. Αυτό, δυστυχώς, είναι αποτέλεσμα του έντονου ανταγωνισμού ανάμεσα στις συνδρομητικές πλατφόρμες που τα διεκδικούν. Είναι γνωστό, άλλωστε, πως το αθλητικό περιεχόμενο είναι ελκυστικό στην Κύπρο, καθώς απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό φιλάθλων. Όπως ανέφερα και πριν, επιδίωξη της cyta είναι να συμβάλει στον εξορθολογισμό του κόστους μέσα από την υιοθέτηση κριτηρίων που επιδρούν στη σχέση αξία προς τιμή. Το ενδεχόμενο μεταπώλησης μέρος των τηλεοπτικών δικαιωμάτων σε άλλες πλατφόρμες, που αναφέρατε στο ερώτημά σας, δεν αποτελεί μέρος της πολιτικής της cyta μέχρι σήμερα.

«Αναπροσαρμόζεται η τιμολογιακή πολιτική μας»

Η cyta πρωταγωνιστεί σε όλες σχεδόν τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ένας τηλεπικοινωνιακός οργανισμός ωστόσο οι υπηρεσίες αυτές συνεχώς μεταβάλλονται λόγω νέας τεχνολογίας ή και της καινοτομίας. Υπάρχουν καθόλου σχέδια για προσφορά νέων υπηρεσιών ή επενδύσεων από τον οργανισμό; Τι γίνεται με τις οπτικές ίνες;

H εξέλιξη της τεχνολογίας, ειδικά στις ασύρματες επικοινωνίες όπως τα επερχόμενα δίκτυα 5ης γενιάς, έχει ως προϋπόθεση τα δίκτυα οπτικών ινών. Για τη cyta, η επένδυση στο δίκτυο οπτικών ινών αποτελεί έργο μεγάλης αξίας και στρατηγικής σημασίας, όχι μόνο για τον ίδιο τον οργανισμό, αλλά και για την τηλεπικοινωνιακή υποδομή ολόκληρης της Κύπρου. Εξάλλου η cyta είναι πρακτικά ο μόνος φορέας που μπορεί να φέρει σε πέρας ένα έργο αυτών των διαστάσεων. Το δίκτυο οπτικών ινών (Fiber To The Home), εκτείνεται μέχρι τα υποστατικά των πελατών και αποτελεί το πλέον σύγχρονο μέσο πρόσβασης που μπορεί δυνητικά να προσφέρει πολύ υψηλές ταχύτητες στους καταναλωτές, ταχύτητες θεωρητικά απεριόριστες. Η cyta, μεταξύ άλλων, εστιάζει την επενδυτική της πολιτική στην υλοποίηση του δικτύου οπτικών ινών, με στόχο να προσφέρει τη δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να έχουν την ευκαιρία να αγοράζουν χονδρικά προϊόντα οπτικής σύνδεσης. Αυτό γίνεται με τη συνδρομή του Ρυθμιστή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τη στενή συνεργασία με τον ίδιο και τα στελέχη του.

Στο πλαίσιο αυτό η cyta προχωρά πυρετωδώς στην υλοποίηση του έργου με στόχο να ξεκινήσει να προσφέρει εμπορικά προϊόντα μέχρι το τέλος του έτους, αρχίζοντας από τις κύριες αστικές περιοχές όλων των επαρχιών. Ταυτόχρονα εισάγουμε και νέες τεχνολογίες vectoring και bonding που αξιοποιούν περαιτέρω το υφιστάμενο χάλκινο δίκτυο της cyta, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στο σύνολο των πελατών μας για σημαντικά υψηλότερες ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο και νέες υπηρεσίες. Εξαιρετικά μεγάλης σημασίας είναι και η πρόσφατη απόφαση του οργανισμού να προχωρήσει σύντομα σε βασικές αναπροσαρμογές στην τιμολογιακή πολιτική του, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη σχέση κόστους/οφέλους για τους πελάτες μας. Παράλληλα με τα πιο πάνω ο οργανισμός επιβεβαιώνει καθημερινά την τεχνολογική του υπεροχή και στον χώρο των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Πολύ σύντομα η cyta θα αλλάξει τον τρόπο που επικοινωνούμε στην Κύπρο. Ανοίγονται νέοι ορίζοντες και νέα δεδομένα.

Σε αναζήτηση επενδυτών για την Cyta Hellas

Προ τριών μηνών αναφερθήκατε στην ανάγκη αναζήτησης επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη Cyta Hellas λόγω των χρηματοδοτικών αναγκών της εταιρείας που καλύπτει η μητρική εταιρεία. Είπατε χαρακτηριστικά πως τα νούμερα μιλούν από μόνα τους επιχειρηματολογώντας για την ανάγκη αναζήτησης επενδυτικού ενδιαφέροντος. Υπήρξαν καθόλου εξελίξεις γύρω από το θέμα;

H Cyta Ελλάδος, στα δέκα χρόνια λειτουργίας της, μέσα σε ένα περιβάλλον σκληρών δοκιμασιών της ελληνικής οικονομίας, κατάφερε να κερδίσει την προτίμηση των περίπου 300.000 συνδρομητών, ιδιωτών και επιχειρήσεων, που εμπιστεύονται την τεχνολογική της πρωτοπορία, τις συνδυαστικές επιλογές προϊόντων που προσφέρει και την άμεση, ποιοτική ανταπόκριση και υποστήριξη στους πελάτες της. Η cyta Ελλάδος, που σήμερα διαθέτει 5.500 χλμ. οπτικών ινών και πάνω από 500 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα, από την αρχή της ίδρυσής της ξεχώρισε στην αγορά και αποτελεί διαχρονικά πόλο επενδυτικού ενδιαφέροντος. Στην κατεύθυνση αυτήν είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί αντιμετωπίζουν πλέον συνολικά και ολοκληρωμένα τις οικονομικές προκλήσεις της Cyta Hellas, έτσι ώστε η εταιρεία να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προοπτικές της σ' ένα επενδυτικό σχήμα που να μπορεί να της παρέχει ευελιξία και να στηρίξει τις προσπάθειές της για να καταστεί οικονομικά αυτοδύναμη. Ως επακόλουθο της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου τον Ιανουάριο του 2017 για κατάργηση του αρχικού διατάγματος, με βάση το οποίο η cyta είχε κηρυχθεί ως φορέας υποκείμενος σε αποκρατικοποίηση, η αρμοδιότητα του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων για τη Cyta Hellas έπαψε να υφίσταται. Ως εκ τούτου, το διοικητικό συμβούλιο της cyta προχώρησε στην ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διεθνείς ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς και συμβουλευτικούς οίκους. Η αποστολή τους είναι, με αντικειμενικά και τεχνοκρατικά κριτήρια, να διερευνήσουν την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη Cyta Hellas, με ανοικτές όλες τις επιλογές συμμετοχής.

Φέτος η cyta θα χρειαστεί να χρηματοδοτήσει τη Cyta Hellas με 15,6 εκατ. ευρώ, αλλά η Βουλή δέσμευσε τα 7,1 εκατ. ευρώ. Αυτό αυξάνει την πίεση προς τον οργανισμό για μελέτη των επιλογών που έχει για τη θυγατρική του στην Ελλάδα;

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Cyta Hellas αναθεωρήθηκαν πρόσφατα και διαμορφώθηκαν σε 15,6 εκατ., ποσό που υπερβαίνει κατά 7,1 εκατ. την αρχική πρόβλεψη που είχε γίνει στον προϋπολογισμό της cyta για το 2017. Για τον λόγο αυτόν, η κυπριακή Βουλή ζήτησε να δώσει τη δική της έγκριση για το ποσό υπέρβασης. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι από το σύνολο των χρηματοδοτικών αναγκών των 15,6 εκατ. της Cyta Hellas για το 2017, το ποσό των 11,6 εκατ. που θα πρέπει να καταβληθεί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους απαιτείται για κάλυψη της αρνητικής καθαρής θέσης της εταιρείας στις οικονομικές καταστάσεις του 2016. Σε σχέση με το υπολειπόμενο ποσό των 4 εκατ. ευρώ που είχε προϋπολογιστεί να καταβληθεί στη Cyta Hellas για τις αναμενόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες του 2017, το δ.σ. έχει ήδη δώσει κατευθυντήριες γραμμές που ξεκάθαρο στόχο έχουν την άμεση αναθεώρηση των σχεδιασμών της εταιρείας. Σκοπός είναι να ελαχιστοποιηθεί η προβλεπόμενη ανάγκη χρηματοδότησης από τη μητρική. Για να το πετύχει αυτό η Cyta Hellas έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές ενέργειες συγκράτησης του λειτουργικού της κόστους, με ταυτόχρονη προσπάθεια αύξησης των εσόδων της. Η εστίαση στην υλοποίηση των στόχων αυτών αποτελεί άμεση προτεραιότητα και για το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Σε κάθε περίπτωση, η υιοθέτηση των πιο πάνω ενεργειών καθιστούν τη Cyta Hellas πιο αποτελεσματική, ενισχύοντας την επιχειρηματική της θέση και τις αναπτυξιακές της προοπτικές.

 

 

 

Oι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευσή τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.

Διαβάστε επίσης:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΙΣ: Ο Υπουργός Υγείας μας απαξιώνει

Πολίτης News, 19:50 (τελευταία ενημέρωση 19:50)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στις Βρυξέλλες ο Γιούνκερ εν αναμονή της ψηφοφορίας για το Brexit

Πολίτης News, 19:32 (τελευταία ενημέρωση 19:32)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μεγάλη αντιτρομοκρατική επιχείρηση με 17 συλλήψεις στην Ισπανία

Πολίτης News, 19:23 (τελευταία ενημέρωση 19:23)

Επιστροφή
στην αρχή