Προχωρά το Aetheria Heights-Δεν ανακαλείται η άδεια από Τμ.Πολεοδομίας

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Ενστάσεις του Δήμου Πέγειας για τη χορηγηθείσα πολεοδομική άδεια ανάπτυξης 80 εκατ. ευρώ, συμφερόντων του πρώην Προέδρου Γ. Βασιλείου.

Οι απόψεις και ανησυχίες του Δήμου Πέγειας για τη μεγαλεπήβολη ανάπτυξη που προωθείται στην περιοχή Αγιοβούνι από την εταιρεία George Vassiliou Ltd & Άλλοι, συμφερόντων του πρώην Προέδρου της ΚΔ, δεν έπεισαν το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, με τη διευθύντριά του να απορρίπτει εισήγηση του δημοτικού συμβουλίου για ανάκληση της χορηγηθείσας, στις 28 Ιουλίου 2017, πολεοδομικής άδειας. Συνεπώς, το Aetheria Heights, το κόστος του οποίου υπολογίζεται στα 80 εκατ. ευρώ και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας σε θέματα Υγείας και Περιβάλλοντος και Κέντρο Αποκατάστασης το οποίο θα στοχεύει στον ιατρικό τουρισμό, ως επίσης και οικιστικές μονάδες και χώρους εστίασης, προχωρά κανονικά. Όπως προκύπτει από επιστολή της διευθύντριας της Πολεοδομίας Αθηνάς Αριστοτέλους - Κληρίδου προς τον δήμαρχο Πέγειας, ημερ. 18/9/2017, η οποία κοινοποιήθηκε και στη Βουλή, ο δήμος έχει επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες που άπτονται περιβαλλοντικών θεμάτων, θεμάτων ορθολογικής ένταξης, ασφάλειας και μη επηρεασμού των ανέσεων του δήμου. Όπως όμως εξηγεί η κ. Αριστοτέλους, όλα τα ζητήματα είχαν συζητηθεί, λήφθηκαν υπόψη και ενσωματώνονται στη χωροταξική μελέτη που εγκρίθηκε, στους όρους και στη συμφωνία που υπογράφηκε. «Το μόνο αίτημα που δεν κρίθηκε ορθό για περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους αειφορίας να ικανοποιηθεί, είναι η διάνοιξη δημόσιου οδικού δικτύου με σκοπό την εξυπηρέτηση περίκλειστων ιδιωτικών τεμαχίων δυτικά της υπό ανάπτυξη ιδιοκτησίας», εξηγεί η διευθύντρια του τμήματος. Ο δήμος, σημειώνεται, είχε εγείρει συγκεκριμένα ζητήματα για την υδροδότηση της ανάπτυξης, τη χωροθέτηση του χώρου κοινωνικού εξοπλισμού, τον δημόσιο χώρο πρασίνου, τους κτηριακούς όγκους, τη διαχείριση όμβριων υδάτων, τη σύνδεση με τον δημόσιο δρόμο αλλά και για κατολισθήσεις βράχων και πρανών. Η κ. Αριστοτέλους επικαλούμενη μελέτες που έχουν υποβληθεί και εξεταστεί κατά την αξιολόγηση των πτυχών της ανάπτυξης (Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, Δέουσα Περιβαλλοντική Εκτίμηση, Κυκλοφοριακή Μελέτη, Γεωλογική Μελέτη, Μελέτη Σκοπιμότητας και Τεχνικοοικονομική Μελέτη Βιωσιμότητας, κ.λπ.) τονίζει πως όλα τα θέματα που εγείρονται έχουν συζητηθεί διεξοδικά και έχουν επιλυθεί.


Επιστροφή
στην αρχή