Προχωρά η Επιτροπή Ασυμβιβάστου με την υπόθεση Σ. Χάσικου

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ
Για τον ορισμό της ημερομηνίας της ακρόασης, είχε ενημερωθεί προ 15 περίπου ημερών ο υπουργός και ο δικηγόρος του κ. Αλέκος Μαρκίδης

H εξέταση της καταγγελίας για πιθανό ασυμβίβαστο του υπουργού Εσωτερικών, λόγω ενοικίασης στο κράτος κτηρίου από εταιρεία στην οποία είναι μέτοχος, συνεχίζεται από την Επιτροπή Διερεύνησης Ασυμβιβάστου η οποία χθες είχε ορίσει συνεδρία για την ακρόαση του κ. Χάσικου. Στην επιτροπή δεν συμμετέχει το μέλος της Ρέα Γεωργίου, την εξαίρεση της οποίας είχε ζητήσει ο κ. Χάσικος.

Για τον ορισμό της ημερομηνίας της ακρόασης, η οποία συνεπάγεται ότι η επιτροπή έκρινε πως εκ πρώτης όψεως υπάρχει ασυμβίβαστο, είχε ενημερωθεί προ 15 περίπου ημερών ο υπουργός και ο δικηγόρος του κ. Αλέκος Μαρκίδης. Ο κ. Μαρκίδης εξήγησε γραπτώς στην επιτροπή πως ήταν πολύ δύσκολο να προδικαστεί η ημερομηνία για τον πελάτη του ενώ προ τριών ημερών και μετά από νέα επιστολή της επιτροπής ο δικηγόρος του κ. Χάσικου απάντησε ότι θα αποστείλει γραπτώς τις θέσεις του ΥΠΕΣ. Συνεπώς χθες η επιτροπή συνήλθε για την εξέταση άλλων θεμάτων που εκκρεμούν ενώπιόν της.

Η πιο πάνω διαδικασία και τα χρονοδιαγράμματα που δίνονται πηγάζουν από τους κανονισμούς που ετοίμασε η Επιτροπή Ασυμβιβάστου και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο πλην όμως πηγαινοέρχονται στη Βουλή από το 2011 χωρίς να εγκρίνονται για λόγους που μόνο το νομοθετικό σώμα γνωρίζει. Όπως πληροφορείται ο «Π» η επιτροπή αξιοποιεί τους εκκρεμούντες κανονισμούς ως εσωτερικούς κανονισμούς, με την επίκληση μάλιστα και νομικού προηγούμενου, απορρίπτοντας έτσι τη θέση του κ. Μαρκίδη πως εν τη απουσία κανονισμών δεν μπορεί να συνεχίσει την εξέταση της καταγγελίας κατά του κ. Χάσικου.

Σύμφωνα λοιπόν με τους κανονισμούς η επιτροπή, σε περίπτωση που κατά την κρίση της φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι η προς διερεύνηση ενέργεια, δραστηριότητα ή ιδιότητα συνιστά λόγο ασυμβιβάστου, καλεί εγγράφως τον καθ’ ου η έρευνα, εν προκειμένω τον κ. Χάσικο, να παρουσιασθεί ενώπιόν της, σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο, για να ακουσθεί ή, εάν επιθυμεί, να υποβάλει, μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία που οφείλει να παρουσιασθεί, τις παραστάσεις του εγγράφως, μαζί με όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Στη βάση των πιο πάνω η επιτροπή θα αναμένει τις γραπτές παραστάσεις από τον δικηγόρο του κ. Χάσικου και έχει ορίσει νέα συνεδρία μετά την παρέλευση των 15 ημερών για να τις εξετάσει. Ακολούθως, αξιολογώντας τα ενώπιόν της στοιχεία, είτε δεν θα αποδεχθεί την ύπαρξη ασυμβιβάστου απαλλάσσοντας τον κ. Χάσικο, είτε θα την αποδεχθεί συντάσσοντας το πόρισμά της εντός 40 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας 15 ημερών. Το πόρισμα της επιτροπής, σύμφωνα με τους κανονισμούς, κοινοποιείται εγγράφως στον καθ’ ου η έρευνα και, εμπιστευτικώς, στον προκαλούντα την έρευνα, ενώ αν τελικά υπάρξει πόρισμα για τον ΥΠΕΣ τότε θα κατατεθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος και τον διόρισε.

Διαβάστε επίσης:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πέντε χρησιμοποιούσαν χρωματισμένο πετρέλαιο στα Ι.Χ. τους

Πολίτης News, 15:18 (τελευταία ενημέρωση 15:18)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νόμος ΔΗΣΥ για ενωτικό:Σε 4 μήνες η ακρόαση της αναφοράς του Προέδρου

Πολίτης News, 15:05 (τελευταία ενημέρωση 15:05)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μήνυμα ΠτΔ στο twitter για την 4χρονη Μαρί-Ελένη

Πολίτης News, 14:59 (τελευταία ενημέρωση 14:59)

Επιστροφή
στην αρχή