Πόθεν Έσχες - Επιτέλους σοβαρευτείτε

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ
Την ίδια ώρα έστω και με το γάντι, ο Υπ. Δικαιοσύνης «την είπε» στον πρόεδρο της Βουλής και πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτροπής για το Πόθεν Έσχες

Νέα παράταση ζήτησε χθες ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου, αρμόδιου για τη συμμόρφωση χιλιάδων αξιωματούχων και πολιτικά εκτεθειμένων να δηλώνουν τα περιουσιακά τους στοιχεία ως ορίζει ο νόμος, για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων. Παρότι η Βουλή ψήφισε την Παρασκευή παράταση μέχρι τις 31/10/17 (από 23/9) ο δικηγόρος Δώρος Ιωαννίδης θεωρεί πως η ημερομηνία αυτή θα πρέπει να μετατεθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως προβλέπεται δηλαδή και στο τροποποιητικό νομοσχέδιο που έχει ενώπιόν της η Επιτροπή Νομικών, η οποία άρχισε χθες την εξέτασή του. Ο λόγος απλός πλην ουσιαστικός. Χωρίς την κατάθεση και έγκριση από τη Βουλή κανονισμών ο βασικός νόμος δεν μπορεί να λειτουργήσει.

Όπως εξήγησε χθες στα μέλη της επιτροπής ο κ. Ιωαννίδης, οι κανονισμοί είναι αναγκαίοι για τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων (προσωπική κατάθεση, email, συστημένη επιστολή), τον τόπο φύλαξης, το πώς θα ελέγχονται, ζητήματα σοβαρά για τα οποία δεν γίνεται αναφορά στον νόμο, ο οποίος την ίδια ώρα ποινικοποιεί τη δημοσιοποίηση. «Αυτές οι εισηγήσεις γίνονται όχι για να μην εφαρμοστεί ο νόμος αλλά για να μπορεί να εφαρμοστεί».


Την ίδια ώρα τόσο ο κ. Ιωαννίδης όσο και ο υπ. Δικαιοσύνης αναφέρθηκαν στον τεράστιο αριθμό ελεγχομένων (πάνω από έξι χιλιάδες) με τον πρόεδρο του τριμελούς συμβουλίου να τονίζει στους βουλευτές πως αν δεν μειωθεί δραστικά, πολύ απλά δεν θα λειτουργήσει. Εισήγηση του κ. Ιωαννίδη, η οποία και υιοθετήθηκε αφού περιλαμβάνεται στις τροποποιήσεις, είναι να αφαιρεθεί η πρόνοια που θέλει τον πρόεδρο της Βουλής, τον υπουργό Οικονομικών και τον γενικό ελεγκτή να αποφασίζουν ποιοι θα ορίζονται ελεγκτές για να ελέγχουν δηλώσεις, αν προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα. «Μόλις διώξουμε κάποιον θα πάμε στο δικαστήριο και θα γελοιοποιηθούμε αμέσως λόγω της σύστασης αυτών που αποφασίζουν αφού είναι ελεγχόμενοι» εξήγησε.


Στο μεταξύ και όσον αφορά το νομοσχέδιο, φαίνεται να υπάρχει κατανόηση από την πλειοψηφία των βουλευτών ότι πρέπει να αφαιρεθούν κατηγορίες ελεγχομένων για να γίνει πιο ουσιαστικός ο έλεγχος. Συγκεκριμένα θα αφαιρεθούν από τον κατάλογο ελεγχομένων τα 1.631 απλά μέλη των 348 κοινοτικών συμβουλίων (όχι όμως ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής), τα 101 μέλη, δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι κατεχόμενων δήμων και τα περίπου 2.430 μέλη σχολικών εφορειών. Για τις εφορείες ο γεν. εισαγγελέας ερμήνευσε ότι εμπίπτουν στα νομικά πρόσωπα των οποίων τα μέλη ελέγχονται. Χθες ωστόσο ο υπ. Δικαιοσύνης ζήτησε από τους βουλευτές να βασανιστούν μαζί για το πώς καθορίζονται αυτά τα νομικά πρόσωπα διότι ως έχει ο νόμος συμπεριλαμβάνει και συμβούλια, όπως π.χ. συμβούλια εγγραφής οδοντιάτρων. Ξεκαθαρίστηκε επίσης ότι άτομα τα οποία διορίζονται ex officio εξαιρούνται του ελέγχου ενώ η Επ. Νομικών θα αποφασίσει κατά πόσο θα υιοθετήσει τις εισηγήσεις του υπ. Δικαιοσύνης για το ποιες από τις περίπου δύο χιλ. ελεγχομένων που θα απομείνουν οι δηλώσεις θα δημοσιοποιούνται.

Την είπε στον Συλλούρη ο Ιωνάς για δηλώσεις 75

Νέα παράταση ζήτησε χθες ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου, αρμόδιου για τη συμμόρφωση χιλιάδων αξιωματούχων και πολιτικά εκτεθειμένων να δηλώνουν τα περιουσιακά τους στοιχεία ως ορίζει ο νόμος, για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων. Παρότι η Βουλή ψήφισε την Παρασκευή παράταση μέχρι τις 31/10/17 (από 23/9) ο δικηγόρος Δώρος Ιωαννίδης θεωρεί πως η ημερομηνία αυτή θα πρέπει να μετατεθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως προβλέπεται δηλαδή και στο τροποποιητικό νομοσχέδιο που έχει ενώπιόν της η Επιτροπή Νομικών, η οποία άρχισε χθες την εξέτασή του. Ο λόγος απλός πλην ουσιαστικός. Χωρίς την κατάθεση και έγκριση από τη Βουλή κανονισμών ο βασικός νόμος δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όπως εξήγησε χθες στα μέλη της επιτροπής ο κ. Ιωαννίδης, οι κανονισμοί είναι αναγκαίοι για τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων (προσωπική κατάθεση, email, συστημένη επιστολή), τον τόπο φύλαξης, το πώς θα ελέγχονται, ζητήματα σοβαρά για τα οποία δεν γίνεται αναφορά στον νόμο, ο οποίος την ίδια ώρα ποινικοποιεί τη δημοσιοποίηση. «Αυτές οι εισηγήσεις γίνονται όχι για να μην εφαρμοστεί ο νόμος αλλά για να μπορεί να εφαρμοστεί».
Την ίδια ώρα τόσο ο κ. Ιωαννίδης όσο και ο υπ. Δικαιοσύνης αναφέρθηκαν στον τεράστιο αριθμό ελεγχομένων (πάνω από έξι χιλιάδες) με τον πρόεδρο του τριμελούς συμβουλίου να τονίζει στους βουλευτές πως αν δεν μειωθεί δραστικά, πολύ απλά δεν θα λειτουργήσει. Εισήγηση του κ. Ιωαννίδη, η οποία και υιοθετήθηκε αφού περιλαμβάνεται στις τροποποιήσεις, είναι να αφαιρεθεί η πρόνοια που θέλει τον πρόεδρο της Βουλής, τον υπουργό Οικονομικών και τον γενικό ελεγκτή να αποφασίζουν ποιοι θα ορίζονται ελεγκτές για να ελέγχουν δηλώσεις, αν προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα. «Μόλις διώξουμε κάποιον θα πάμε στο δικαστήριο και θα γελοιοποιηθούμε αμέσως λόγω της σύστασης αυτών που αποφασίζουν αφού είναι ελεγχόμενοι» εξήγησε.
Στο μεταξύ και όσον αφορά το νομοσχέδιο, φαίνεται να υπάρχει κατανόηση από την πλειοψηφία των βουλευτών ότι πρέπει να αφαιρεθούν κατηγορίες ελεγχομένων για να γίνει πιο ουσιαστικός ο έλεγχος. Συγκεκριμένα θα αφαιρεθούν από τον κατάλογο ελεγχομένων τα 1.631 απλά μέλη των 348 κοινοτικών συμβουλίων (όχι όμως ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής), τα 101 μέλη, δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι κατεχόμενων δήμων και τα περίπου 2.430 μέλη σχολικών εφορειών. Για τις εφορείες ο γεν. εισαγγελέας ερμήνευσε ότι εμπίπτουν στα νομικά πρόσωπα των οποίων τα μέλη ελέγχονται. Χθες ωστόσο ο υπ. Δικαιοσύνης ζήτησε από τους βουλευτές να βασανιστούν μαζί για το πώς καθορίζονται αυτά τα νομικά πρόσωπα διότι ως έχει ο νόμος συμπεριλαμβάνει και συμβούλια, όπως π.χ. συμβούλια εγγραφής οδοντιάτρων. Ξεκαθαρίστηκε επίσης ότι άτομα τα οποία διορίζονται ex officio εξαιρούνται του ελέγχου ενώ η Επ. Νομικών θα αποφασίσει κατά πόσο θα υιοθετήσει τις εισηγήσεις του υπ. Δικαιοσύνης για το ποιες από τις περίπου δύο χιλ. ελεγχομένων που θα απομείνουν οι δηλώσεις θα δημοσιοποιούνται.

Oι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευσή τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.

Διαβάστε επίσης:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολωνία: Τρεις νεκροί και 18 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο

Πολίτης News, 11:31 (τελευταία ενημέρωση 11:31)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόβλημα οι απαλλαγές για Δήμους- Δεν πληρώνουν οι άθεοι

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΑΝΩΛΗ, 11:10 (τελευταία ενημέρωση 11:10)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στο εδώλιο ο πρώην κοινοτάρχης Κάτω Πύργου

ΣΟΦΗ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ, 10:40 (τελευταία ενημέρωση 10:40)

Επιστροφή
στην αρχή