Πληρωμή πρώτης δόσης προσωρινής φορολογίας για το έτος 2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές, μετά από την πιο πάνω ημερομηνία, 31 Αυγούστου 2018, πραγματοποιούνται μόνο στα Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων.

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι η πληρωμή της πρώτης δόσης της προσωρινής φορολογίας  εταιρειών, αυτοεργοδοτούμενων και φυσικών προσώπων των οποίων τα έσοδα δεν υπάγονται σε παρακράτηση φόρου από τον εργοδότη, πραγματοποιείται μόνο  μέσω JCCSmart μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2018.

Πληρωμές, μετά από την πιο πάνω ημερομηνία, πραγματοποιούνται μόνο στα Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων.


Επιστροφή
στην αρχή