Ποιος θα κληρονομήσει το γραφείο του Τάσσου Παπαδόπουλου;

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ
Το Εφετείο ανέτρεψε δεδομένα και έδειξε τον δρόμο των αγωγών για επίλυση της διαφοράς στο θέμα της διεκδίκηση της επωνυμίας «Τάσσος Παπαδόπουλος».

Δίχως τέλος φαίνεται πως θα είναι η δικαστική διαμάχη μεταξύ δύο νομικών οίκων για τη διεκδίκηση της επωνυμίας «Τάσσος Παπαδόπουλος». 

Η προσφυγή ήταν επιτυχής και η εγγραφή ακυρώθηκε. Κρίθηκε ότι «ο έφορος Εταιρειών, στην προκείμενη υπόθεση, είχε υποχρέωση να μην εγκρίνει και στη συνέχεια εγγράψει ομόρρυθμο συνεταιρισμό με την επωνυμία ‘Τάσσος Παπαδόπουλος και Συνεργάτες’, τη στιγμή που υπήρχε όχι μόνο παρόμοια εγγεγραμμένη επωνυμία, αλλά ταυτόσημη ‘Τάσσος Παπαδόπουλος και Σία’. Η μη επικέντρωση της προσοχής του εφόρου Εταιρειών και σ’ αυτή την πτυχή της υπόθεσης απολήγει σε έλλειψη δέουσας έρευνας, και κατ’ επέκταση πλάνης που καλύπτεται από την ανεπιθύμητη εγγραφή». Η εγγραφή λοιπόν ακυρώθηκε και το θέμα οδηγήθηκε στο Εφετείο.

Η ανατροπή

Στο Εφετείο η υπόθεση κρίθηκε σε ένα σημείο το οποίο δεν τέθηκε ούτε πρωτόδικα ούτε στους λόγους που συνόδευαν την έγερση της έφεσης. Αφορούσε, όμως, θέμα δικαιοδοσίας, το οποίο αποτελεί ζήτημα δημόσιας τάξης και ως τέτοιο θα μπορούσε να εξεταστεί σε οποιοδήποτε στάδιο. Επί του προκειμένου, όπως σημειώνεται στην απόφαση του Εφετείου, στο στάδιο της έφεσης εγέρθηκε για πρώτη φορά ως προδικαστικό θέμα -εκ μέρους του εφόρου Εταιρειών και της επηρεαζόμενης νέας δικηγορικής εταιρείας- ότι η προσφυγή στρεφόταν εναντίον μη εκτελεστής διοικητικής απόφασης, ενώ τα επίδικα θέματα εμπίπτουν στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου, και ως τέτοια δεν θα μπορούσαν να εξεταστούν στο πλαίσιο προσφυγής.

Σε ό,τι αφορά την ουσία του εγερθέντος ζητήματος, το Εφετείο υπέδειξε ότι «μία πράξη για να μπορεί να προσβληθεί με προσφυγή πρέπει να ανάγεται στη σφαίρα του δημοσίου δικαίου. Βασικό κριτήριο για να αποφασιστεί κατά πόσο μία πράξη εμπίπτει στη σφαίρα του δημοσίου ή του ιδιωτικού δικαίου είναι η εγγενής φύσις της πράξης σε συνδυασμό με το συμφέρον του κοινού στο συγκεκριμένο τομέα λειτουργίας δημόσιας αρχής ή οργάνου. Πράξεις διοικητικών οργάνων με τις οποίες ρυθμίζονται ιδιωτικά δικαιώματα των πολιτών ανάγονται στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου».

Με αυτά τα δεδομένα, κρίθηκε ότι στην προκειμένη περίπτωση «η διαφορά που παρέμεινε δεν ήταν διοικητικής φύσεως προς επίλυση από τον έφορο, αλλά ιδιωτική διαφορά προς επίλυση μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων. Ειδικά, έχοντας υπόψη ότι αυτό που καταλογίζεται είναι η εγγραφή του δεύτερου συνεταιρισμού τη αγνοία των εφεσιβλήτων-συνεταίρων του πρώτου συνεταιρισμού και πως το όνομα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του συνεταιρισμού του οποίου επίκειτο η διάλυση. Όμως, το κατά πόσο προωθήθηκε η εγγραφή του δεύτερου συνεταιρισμού κάτω από αυτές τις συνθήκες ή ακόμα κατά πόσο υπήρχε ή όχι πρόθεση εξαπάτησης δεν αποτελούν ζητήματα δημοσίου, αλλά ιδιωτικού δικαίου, τα οποία θα μπορούσαν να προωθηθούν με αγωγή. Είναι φανερό ότι τέτοια ζητήματα δεν εμπίπτουν στα πλαίσια διοικητικής εποπτείας από τον έφορο, αλλά είναι ζητήματα ιδιωτικού δικαίου». Η εγγραφή λοιπόν της νέας δικηγορικής εταιρείας παραμένει και το αποτέλεσμα λοιπόν δείχνει ότι πιθανότατα το θέμα θα έχει συνέχεια στα αστικά δικαστήρια.


Διαβάστε επίσης:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Cyta: Έντεκα στην κούρσα για τον CEO

ΜΙΡΑΝΤΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ, 12:31 (τελευταία ενημέρωση 12:31)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αργεντινή: Οι πρώτες φωτογραφίες του υποβρυχίου San Juan

Πολίτης News, 12:27 (τελευταία ενημέρωση 12:27)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δεν κρινόμαστε από κανέναν ξένο πρέσβη, δηλώνει στον «Π» ο ΥΠΟΙΚ

ΑΔΑΜΟΣ ΑΔΑΜΟΥ, 12:25 (τελευταία ενημέρωση 12:25)

Επιστροφή
στην αρχή