Πιεσμένα τα νοικοκυριά-Κατέχουν το 52,5% του συνόλου κόκκινων δανείων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα τέλη Ιουλίου το ποσοστό των ΜΕΧ διαμορφώθηκε στο 40,4%. Πέραν των μισών είναι δάνεια λιανικής, ενώ τα ΜΕΧ του επιχειρηματικού τομέα περιορίστηκαν

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ), με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο, τα οποία δημοσιοποίησε χθες η Κεντρική Τράπεζα, δεν δείχνουν την επίδραση της απορρόφησης των εργασιών της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας από την Ελληνική και την πώληση δανείων από την Τράπεζα Κύπρου. Μέσα από τα επιμέρους στοιχεία, όμως, φαίνεται ότι το πρόβλημα των ΜΕΧ είναι οξύτερο για τα νοικοκυριά, όπου κυριαρχεί η στεγαστική πίστη.


Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής, στα τέλη Ιουλίου το σύνολο των χορηγήσεων ήταν 41,155 δισ. ευρώ, από τις οποίες τα 16,610 δισ. ευρώ ήταν μη εξυπηρετούμενες και τα 12,984 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενες με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Το ποσοστό των ΜΕΧ διαμορφώνεται στο 40,4%, από 47,8% που ήταν στα τέλη του 2014. Δάνεια 9,925 δισ. ευρώ έχουν αναδιαρθρωθεί, εκ των οποίων 6,420 δισ. ευρώ παραμένουν στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.


Ανά κατηγορία, τα ΜΕΧ των νοικοκυριών αποτελούν το 52,5% του συνόλου, ενώ τα ΜΕΧ του επιχειρηματικού τομέα έχουν περιοριστεί στο 39,4% (εκ των οποίων 45,3% προέρχεται από μικρομεσαίες). Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις, στον επιχειρηματικό τομέα ανέρχονται στο 53,3% και στα νοικοκυριά στο 44,5%. Από μια πρώτη ματιά φαίνεται ότι το χαρτοφυλάκιο προς τα νοικοκυριά, ο δανεισμός δηλαδή της λιανικής τραπεζικής, αποτελεί σημαντική πηγή αδυναμίας και κινδύνου για τον εγχώριο τραπεζικό τομέα. Η ψαλίδα στο μέγεθος των ΜΕΧ επιχειρηματικών δανείων και των δανείων προς νοικοκυριά, έρχεται να δώσει ένα πρόσθετο επιχείρημα υπέρ της υλοποίησης ενός σχεδίου όπως το Εστία. Ταυτόχρονα αναδεικνύει και το βάρος που κλήθηκε να σηκώσει ο Συνεργατισμός, ο οποίος ήταν μια τράπεζα σχεδόν αποκλειστικά λιανικής τραπεζικής. Στα στοιχεία του Σεπτεμβρίου αναμένεται να φανεί η επίδραση της συναλλαγής Ελληνικής - πρώην Συνεργατικής, καθώς το προβληματικό χαρτοφυλάκιο του Συνεργατισμού έχει μεταφερθεί εκτός τραπεζικού συστήματος.

Αναδιαρθρώσεις


Τα στοιχεία δείχνουν και μια κόπωση στις αναδιαρθρώσεις. Στα τέλη Ιουλίου οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν αποτελούσαν το 22,5% των συνολικών χορηγήσεων, όταν στα τέλη του 2017 αποτελούσαν το 25,1% και έναν χρόνο νωρίτερα το 26,6%.


Επιστροφή
στην αρχή