Ποια είναι τα κυπριακά δέντρα (Web Tv)

WEB TV /ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Τα πιο ανθεκτικά δέντρα για τον κήπο μας, δεν μπορεί να είναι άλλα από τα κυπριακά. Ο Κωνσταντίνος Λακκοτρύπης δίνει όλες τις πληροφορίες


Επιστροφή
στην αρχή