Παίρνει και μουσικά ταλέντα το Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το πρόγραμμα αφορά την ανάπτυξη μουσικών ταλέντων στα έγχορδα και προβλέπει τη διδασκαλία συγκεκριμένης μεθόδου σε παιδιά από τριών ετών και άνω.

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) αναμένεται να ενταχθεί το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων (ΠΑΜΤ), το οποίο αφορά την ανάπτυξη μουσικών ταλέντων στα έγχορδα όργανα (βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο) και προβλέπει τη διδασκαλία συγκεκριμένης μεθόδου σε παιδιά από τριών ετών και άνω. Στόχος του προγράμματος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός και η ανάπτυξη των ταλαντούχων παιδιών από μικρή ηλικία, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση της μουσικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Το ΠΑΜΤ, που σήμερα έχει στο σύνολο περίπου 60 μαθητές και στα τέσσερα έγχορδα όργανα, έχει αξιολογηθεί το 2015, από εξωτερικό εμπειρογνώμονα, με πολύ θετικά αποτελέσματα, ενώ η απόφαση για ένταξή του στο ΠΚ λήφθηκε από το Υπουργικό, το οποίο ενέκρινε σχετική πρόταση του Υπ. Παιδείας.

Σημαντικά οφέλη


Στην πρότασή του, το Υπ. Παιδείας επεσήμανε ότι η ένταξη του ΠΑΜΤ στο ΠΚ αναμένεται να έχει μια σειρά από σημαντικά οφέλη για το πρόγραμμα και τους μαθητές του. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι:
- Η φοίτηση παιδιών ηλικίας 3 μέχρι 18 ετών σε προκαταρκτικές σχολές που λειτουργούν σε πολλά καταξιωμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, τους επιτρέπει να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με το όργανο που τους ενδιαφέρει και να αποκτήσουν την απαιτούμενη τεχνική και μουσική κατάρτιση για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις πανεπιστημιακές τους σπουδές και να καταστούν επιτυχημένοι καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας.
-Με την ένταξη του ΠΑΜΤ στο ΠΚ, θα αναπτυχθεί περαιτέρω και θα εδραιωθεί η συνεργασία με μουσικές σχολές πανεπιστημίων του εξωτερικού.
-Η ένταξη του ΠΑΜΤ στο ΠΚ θα επιτρέψει την προσέλκυση και αξιοποίηση πρόσθετων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.
-Η ένταξη του προγράμματος στο ΠΚ θα επιλύσει το πρόβλημα στέγασης που αυτήν τη στιγμή αντιμετωπίζει, αφού η προσωρινή λειτουργία του στους χώρους της Σχολής Τυφλών δεν μπορεί να θεωρηθεί μόνιμη λύση, αλλά ούτε και ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες του.
-Με τη λειτουργία του προγράμματος ως προκαταρκτικής σχολής, τίθενται οι βάσεις για μελλοντική δημιουργία μουσικής σχολής στο ΠΚ.
-Η προτεινόμενη αναβάθμιση του επιπέδου του ΠΑΜΤ και η μελλοντική δημιουργία μουσικής σχολής μπορούν να θεωρηθούν ως φυσικό επακόλουθο της επένδυσης που έχει κάνει μέχρι σήμερα το κράτος σε θέματα μουσικής παιδείας.


Επιστροφή
στην αρχή