«Παραθυράκια» στον νόμο για συγγενείς στη Νομική Υπηρεσία

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Οι νομικοί λειτουργοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά η νομοθεσία αφήνει «παράθυρο» ώστε να εξαιρούνται των προνοιών που αφορούν όλους τους άλλους ΔΥ.

Η πρόσληψη γόνων εισαγγελέων στη Νομική Υπηρεσία προφανώς θέτει θέμα ηθικής τάξης και δεοντολογίας, το οποίο καθίσταται πιο σοβαρό αν λάβει κάποιος υπόψη το γεγονός ότι στη δημόσια υπηρεσία απαγορεύεται η συνυπηρέτηση στενών συγγενών στο ίδιο τμήμα. Οι νομικοί λειτουργοί (εισαγγελείς, δικηγόροι κ.λπ.) είναι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά η νομοθεσία αφήνει «παράθυρο» ώστε να εξαιρούνται των προνοιών που αφορούν όλους τους άλλους δημόσιους υπαλλήλους. Ενδεχομένως η Βουλή θα πρέπει να δει το θέμα, καθώς δεν μπορούν να υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι δύο ταχυτήτων, με αυτούς της Νομικής Υπηρεσίας να δικαιούνται να μετατρέψουν την υπηρεσία τους σε οικογενειακή τους υπόθεση. Αν μάλιστα λάβει κάποιος υπόψη και την ιδιαιτερότητα της Νομικής Υπηρεσίας, ως θεματοφύλακας της νομιμότητας της λειτουργίας του κράτους, η εξαίρεση των υπαλλήλων της από απαγορεύσεις που αφορούν όλους τους άλλους είναι τουλάχιστον σκανδαλώδης.

 Νόμος για όλους τους άλλους

Ο Περί δημόσιας υπηρεσίας Νόμος στο άρθρο 19 αναφέρει ρητώς: «Κανένας δεν υπηρετεί σε τμήμα όπου υπηρετεί σύζυγος, τέκνο, αδελφός ή αδελφή αυτού, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου». Στην περίπτωση της συνυπηρέτησης γονέων και τέκνων στη Νομική Υπηρεσία δεν χρειάστηκε καν να ζητηθεί άδεια από το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς κάποιοι είχαν φροντίσει να εξαιρέσουν τους εαυτούς τους από τις πρόνοιες του νόμου που αφορούν όλους τους άλλους δημόσιους υπαλλήλους. Συνεπώς, η συνυπηρέτηση γονέων και τέκνων είναι μεν νόμιμη, αλλά είναι παράλληλα ηθικώς και δεοντολογικώς επιλήψιμη. Ο νόμος λέει «κανένας δεν υπηρετεί σε τμήμα…». Ωστόσο, κατά τη νομοθεσία, «τμήμα» σημαίνει τμήμα, υπηρεσία ή γραφείο που υπάγεται σε υπουργείο, όπως θα καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Νομική Υπηρεσία δεν υπάγεται σε υπουργείο και συνεπώς εξαιρείται. Παρά το ότι από το 1990 ο νόμος έχει τροποποιηθεί πολλές φορές και έχουν ενταχθεί στις πρόνοιες άλλες υπηρεσίες που δεν ανήκουν σε υπουργείο, όπως η προεδρία της Δημοκρατίας, η Νομική Υπηρεσία παραμένει εκτός, έτσι ώστε να μπορούν οι εισαγγελείς να προσλαμβάνουν τα παιδιά τους και να εργάζονται κάτω από την ίδια στέγη. Αποτελεί προφανές παράδοξο ένας πατέρας που π.χ. είναι κλητήρας σε ένα υπουργείο να μην μπορεί να συνυπηρετήσει στο ίδιο τμήμα με τη σύζυγο, τον αδελφό, την αδελφή, τον γιο ή την κόρη του, αλλά στη Νομική Υπηρεσία να επιτρέπεται να συστεγάζεται μια οικογένεια.

Το «παραθυράκι»

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι υπάλληλοι της Νοµικής Υπηρεσίας είναι εγγεγραμμένοι δικηγόροι οι οποίοι όμως διέπονται από τον περί ∆ηµοσίας Υπηρεσίας Νόµο του 1990 (Ν.1/890), όπου υπάρχει πρόβλεψη για την πρόσληψή τους, την υπηρεσιακή τους κατάσταση, την προαγωγή τους και τις υπηρεσίες τους. Μέχρι εδώ όλα καλά. Ωστόσο, ο νόμος εφαρμόζεται για όλα τα μέλη της δημόσιας υπηρεσίας, «εκτός από εκείνα που δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ή για τα οποία γίνεται διαφορετική πρόνοια δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου». Δηλαδή, οι νομικοί λειτουργοί της Νομικής Υπηρεσίας είναι μεν δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά περίπου «γαλαζοαίματοι». Το 2001, όταν τροποποιήθηκε ο νόμος, εισήχθη πρόνοια που ενέτασσε στην απαγόρευση τους υπαλλήλους της προεδρίας της Δημοκρατίας, τους υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων, τους υπαλλήλους υπουργείων που δεν ανήκουν σε κάποιο τμήμα, τους υπαλλήλους του Γραφείου Προγραμματισμού, τους υπαλλήλους της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου, τους πρωτοκολλητές και όλους τους υπαλλήλους του Ανωτάτου Δικαστηρίου και όλων των άλλων δικαστηρίων. Τα νομοσχέδια περνούν από νομοτεχνικό έλεγχο από τη Νομική Υπηρεσία και προφανώς οι ενδιαφερόμενοι θέλησαν να διατηρήσουν προνόμια για τον εαυτό τους και τα παιδιά τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύζυγος του Νίκου Χριστοδουλίδη, μετά τον διορισμό του στη θέση του υπουργού Εξωτερικών, μετατέθηκε στο Προεδρικό και ανέλαβε καθήκοντα αναπληρώτριας διευθύντριας του διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ώστε να μην συνυπηρετούν.

Ανοικτά θέματα

Πέραν του θέματος της συνυπηρέτησης γονέων και τέκνων στη Νομική Υπηρεσία, τίθεται ζήτημα για το πώς έγιναν οι τελευταίες προσλήψεις δικηγόρων, αφού όσοι μετείχαν στο συμβούλιο που έκανε τις σχετικές συνεντεύξεις διατηρούσαν μακροχρόνιους συναδελφικούς και φιλικούς δεσμούς με τους γονείς δύο προσληφθέντων. Ο γενικός ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, που σε άλλες περιπτώσεις εξαντλεί την αυστηρότητά του και ενίοτε υπερβαίνει και τις εξουσίες του, τήρησε σιγή ιχθύος. Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί άσχετο με την παρασκηνιακή συνεργασία του με μέλη της Νομικής Υπηρεσίας για τη σύνταξη βολικών προς τον ίδιο γνωματεύσεων, ούτε είναι και άσχετη με την κόντρα του γενικού ελεγκτή με άλλες ανεξάρτητες υπηρεσίες στις οποίες ο γενικός εισαγγελέας στήριξε τον γενικό ελεγκτή. Κοινοβουλευτική πηγή ανέφερε στον «Π» ότι θα υπάρξει πρωτοβουλία ώστε να γίνουν διορθωτικές νομοθετικές ρυθμίσεις που θα περιορίζουν διαδικασίες στη Νομική Υπηρεσία, οι οποίες ενδεχομένως να αφήνουν περιθώρια αυθαιρεσίας. Η ίδια πηγή έκανε λόγο και για διερεύνηση των τυπικών προσόντων όσων προσελήφθησαν, και ιδιαιτέρως για τους άρρενες, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως, για λόγους όμως που δεν μπορούν να επηρεάσουν τα καθήκοντά τους.

Ανάκριση για καταγγελίες

Εν τω μεταξύ, η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις καταγγελίες που έγιναν και αφορούν σεξουαλική παρενόχληση στη Νομική Υπηρεσία. Η πρώτη καταγγελία έγινε από νεαρή νομικό και ακολούθησε καταγγελία του υιού της εισαγγελέως Λοϊζίδου εναντίον της νομικού. Και οι δύο καταγγελίες εξετάζονται από την Αστυνομία, η οποία μελετάει και πιθανές σκοπιμότητες. Λειτουργοί της Νομικής Υπηρεσίας που επικοινώνησαν με τον «Π» εξέφρασαν την αγανάκτησή τους γιατί υπήρξε προσπάθεια να τους εμπλέξουν ως μάρτυρες σε μια υπόθεση την οποία δεν γνωρίζουν.

 

 


Επιστροφή
στην αρχή