Πανεπιστήμιο Κύπρου: Γνώση, έρευνα, καινοτομία

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την κορυφαία βαθμίδα της παιδείας στην Κύπρο και έχει καταξιωθεί τοπικά, αλλά και διεθνώς

Πέραν του υψηλού επιπέδου διδασκαλίας που προσφέρει, το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα ερευνητικό ίδρυμα αναγνωρισμένο σε διεθνές επίπεδο, το οποίο προσελκύει ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής, αλλά και για την εργοδότηση νέων επιστημόνων.

Με στόχο τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία, το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές το 1992 και το 1997 αντιστοίχως. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την κορυφαία βαθμίδα της παιδείας στην Κύπρο και έχει καταξιωθεί τοπικά και διεθνώς τόσο με το επίπεδο διδασκαλίας του όσο και με το πλούσιο ερευνητικό έργο που έχει επιδείξει. Αυτό καταδεικνύεται και από τον έντονο συναγωνισμό για εξασφάλιση θέσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και από το γεγονός ότι απόφοιτοί του έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακή φοίτηση σε μερικά από τα πιο διακεκριμένα πανεπιστήμια του κόσμου.

Όραμα και αποστολή

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου οραματίζεται να εδραιωθεί ως ένας πρωτοπόρος θεσμός πολιτισμικής δημιουργίας, εξέχουσας κοινωνικής προσφοράς και ως σημείο αναφοράς στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Αποστολή του είναι η δημιουργία πρόσθετης αξίας με δράσεις που αφορούν τους ακόλουθους τομείς:

 • Επιστήμη και πνευματική καλλιέργεια
 • Παραγωγικό δυναμικό της κοινωνίας

Το πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά (επιπέδου μάστερ και διδακτορικό) προγράμματα σε όλα τα τμήματα, ενώ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ήταν εγγεγραμμένοι 5.085 προπτυχιακοί και 1.673 μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Σχολές - τμήματα

Στο πανεπιστήμιο λειτουργούν 8 σχολές, 23 τμήματα και 10 ερευνητικές μονάδες:

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

 • Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
 • Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

 • Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
 • Τμήμα Χημείας
 • Τμήμα Πληροφορικής
 • Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
 • Τμήμα Φυσικής

Ιατρική Σχολή

 • Ιατρική

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

 • Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
 • Τμήμα Νομικής
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
 • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Τμήμα Οικονομικών

Πολυτεχνική Σχολή

 • Τμήμα Αρχιτεκτονικής
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

Φιλοσοφική Σχολή

 • Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
 • Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
 • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Τρόπος εισαγωγής - προπτυχιακές σπουδές

Η κατανομή των θέσεων εισακτέων γίνεται με βάση τις διαδικασίες και τα κριτήρια που προνοεί ο περί διεξαγωγής των παγκύπριων εξετάσεων νόμος. Βασικό κριτήριο είναι τα αποτελέσματα των παγκύπριων εξετάσεων, που οργανώνει κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων που εκδίδει κάθε χρόνο η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου: www.ucy.ac.cy 

Όροι φοίτησης - προπτυχιακές σπουδές

Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα: το χειμερινό εξάμηνο (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος) και το εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος-Μάιος). Συμπληρωματικά μαθήματα ελεύθερης επιλογής και διπλωματικές εργασίες προσφέρονται και κατά τη διάρκεια του θερινού εξαμήνου (Ιούνιος-Ιούλιος).

Η φοίτηση σε όλα τα τμήματα είναι υποχρεωτική και συνεχής. Ο αναμενόμενος χρόνος συμπλήρωσης ενός προγράμματος σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα και ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος για την ολοκλήρωσή του είναι δώδεκα (12) εξάμηνα.

Μεταπτυχιακές σπουδές

Περισσότερα από 100 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, σε επίπεδο μάστερ και διδακτορικού, προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Γιατί επιλέγω το Πανεπιστήμιο Κύπρου

 • Για την ποιοτική δημόσια παιδεία με διεθνή απήχηση.
 • Γιατί επαινείται από διεθνείς οργανισμούς ή επιτροπές για την αριστεία στη διδασκαλία και την έρευνα.
 • Γιατί προσφέρει πτυχία με κύρος, χαμηλά δίδακτρα, ευνοϊκά δάνεια, υποτροφίες.
 • Γιατί διαθέτει διεθνώς διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό.
 • Γιατί προσφέρει ενδιαφέροντα, καινοτόμα και επαγγελματικώς στοχευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
 • Γιατί παρέχει στήριξη και καθοδήγηση στους φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.
 • Γιατί έχει πλούσια υποδομή και άρτιες εγκαταστάσεις.
 • Γιατί παρουσιάζει υψηλό ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει από το 1993 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην ελληνική, την τουρκική, καθώς και σε διεθνείς γλώσσες, στοχεύοντας στην προσέλκυση φοιτητών με άριστη ακαδημαϊκή επίδοση από ευρωπαϊκές και άλλες χώρες.

Παρά τη σύντομη ιστορία του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει απονείμει περισσότερους από 600 διδακτορικούς τίτλους και 6.000 διπλώματα μάστερ. Έχει ήδη καθιερωθεί ως το κορυφαίο ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα στη χώρα και αναγνωρίζεται ως κέντρο αριστείας στην περιοχή της Μεσογείου. Οι απόφοιτοί του έχουν αποκτήσει ευρείς και εξειδικευμένες γνώσεις υψηλού επιπέδου σε θέματα επιστημονικής αιχμής, εργοδοτούνται σε εταιρείες και οργανισμούς διεθνούς εμβέλειας και διαπρέπουν ως καθηγητές σε πανεπιστήμια εγνωσμένου κύρους.

Τα δίδακτρα για τα διδακτορικά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι πολύ ανταγωνιστικά, ενώ προσφέρονται σημαντικός αριθμός υποτροφιών με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των φοιτητών, καθώς και δάνεια στο πλαίσιο της συμφωνίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαμένουν σε οποιανδήποτε από τις 32 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης δανείου.

Το πανεπιστήμιο πρόκειται να προκηρύξει νέες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο τον Οκτώβριο του 2018. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: https://applications.ucy.ac.cy/postgraduate_appl/MNG_USERS.login_frm 

Περισσότερες πληροφορίες για τις κενές θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και τα κριτήρια εισαγωγής στην ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/, email: graduateschool@ucy.ac.cy, τηλέφωνο: 22894044.

Διεξαγωγή έρευνας αιχμής

To πανεπιστήμιο έχει ως βασική αποστολή του την έρευνα, την παραγωγή γνώσης και τη διδασκαλία, σε πλαίσιο ακαδημαϊκής ελευθερίας και ελεύθερης διακίνησης ιδεών. Για το δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου η έρευνα αποτελεί και βασικό στρατηγικό πυλώνα για τη συνεχή ανάπτυξή του. Με τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του το Πανεπιστήμιο Κύπρου εξελίσσεται, προοδεύει, καινοτομεί και ενισχύει το κύρος του στην ίδια τη χώρα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα τελευταία χρόνια έχει εξασφαλίσει σημαντικές χρηματοδοτήσεις από εξωτερικές πηγές, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα σε ένα εξόχως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η ποσότητα και η ποιότητα των ερευνητικών προγραμμάτων παρουσιάζουν σταθερά υψηλούς δείκτες ανάπτυξης, γεγονός που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα και την εγκυρότητα της ερευνητικής προσπάθειας που επιτελείται στο ακαδημαϊκό ίδρυμα.

Oι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευσή τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.

Επόμενο άρθρο:

Αφιέρωμα

Τα επαγγέλματα που σε οδηγούν στην αγορά εργασίας

Η μελέτη αναρτήθηκε πρόσφατα στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ και όλοι μπορούν να δουν ποια είναι εκείνα τα επαγγέλματα που έχουν μέλλον

09 / 13
Επιστροφή
στην αρχή