Ούτε με αγωγή δικαιώνονται αναγνωρισμένα θύματα σωματεμπορίας

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η πρώτη υπόθεση του είδους, αφορούσε σε αγωγή κοπέλας εναντίον συγκεκριμένων προσώπων που διαχειρίζονταν ή εργάζονταν στο «θρυλικό» καμπαρέ «Ρόξι»

Ούτε και ο σχετικά πρόσφατα ψηφισθέντας νόμος, ο οποίος ενσωματώθηκε στον περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων Νόμο του 2007 και δημιούργησε αγώγιμο δικαίωμα για διεκδίκηση αποζημιώσεων από μαστροπούς, αναδεικνύεται ικανός να δικαιώσει τα θύματα σωματεμπορίας. Η πρώτη υπόθεση του είδους, η οποία αφορούσε σε αγωγή κοπέλας από τον Άγιο Δομίνικο εναντίον συγκεκριμένων προσώπων που διαχειρίζονταν ή εργάζονταν στο «θρυλικό» τότε καμπαρέ με την επωνυμία «Ρόξι», κατέληξε σε αποτυχία, αφού το δικαστήριο γνωμάτευσε ότι για να δικαιούται το θύμα σε αποζημιώσεις θα πρέπει να έχει προϋπάρξει ποινική καταδίκη των προσώπων που φέρονται να το εξωθούσαν στην πορνεία. Στην περίπτωση αυτή είχε ασκηθεί ποινική δίωξη, όμως οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν επειδή κρίθηκαν αξιόπιστοι, ενώ αντίθετα η παραπονούμενη κρίθηκε αναξιόπιστη.

Η εντύπωση που είχε δημιουργηθεί σε σχέση με τις πρόνοιες του νόμου ήταν ότι ακόμα κι αν δεν προϋπάρξει ποινική καταδίκη αλλά το πρόσωπο έχει αναγνωριστεί από την Αστυνομία ως θύμα εμπορίας, μπορούσε να κινηθεί με αγωγή για διεκδίκηση αποζημιώσεων από τα κατηγορούμενα στην ποινική υπόθεση άτομα. Ωστόσο εκ του αποτελέσματος της απόφασης, την οποία εξέδωσε χθες ο πρόεδρος του επαρχιακού δικαστηρίου Αλέξανδρος Παναγιώτου, ξεκαθαρίστηκε ότι αγώγιμο δικαίωμα δημιουργείται κατόπιν ποινικής καταδίκης.

«Η αγωγή ασκήθηκε δυνάμει του Περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων Νόμου 87(Ι)/2007, του οποίου το άρθρο 22 παρέχει τη δυνατότητα στο θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης να καταχωρήσει αγωγή και να διεκδικήσει αποζημιώσεις για τα ποινικά αδικήματα που διαπράχθηκαν εναντίον του. Από το λεκτικό συνάγεται με σαφήνεια ότι για να στοιχειοθετηθεί αγώγιμο δικαίωμα προϋποτίθεται η διάπραξη ποινικών αδικημάτων εκ μέρους των εναγομένων. Η διάπραξη όμως των αδικημάτων αυτών μπορεί να αποφασιστεί μόνο από ποινικό δικαστήριο. Το παρόν δικαστήριο δεν έχει εξουσία να αποφασίσει, στο πλαίσιο της παρούσας αγωγής, κατά πόσον οι εναγόμενοι διέπραξαν τα ποινικά αδικήματα που τους καταλογίζει η ενάγουσα. Με αυτή την έννοια δεν αρκεί, για να στοιχειοθετηθεί η αγωγή, ο ισχυρισμός από την ενάγουσα για διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Χρειάζεται και απόδειξη καταδίκης από ποινικό δικαστήριο.

Στην παρούσα περίπτωση οι εναγόμενοι όχι μόνο δεν καταδικάστηκαν από ποινικό δικαστήριο, αλλά αντιθέτως αθωώθηκαν. Η έλλειψη καταδίκης και κυρίως η αθώωση για τα αδικήματα, στη διάπραξη των οποίων η ενάγουσα στηρίζει την παρούσα απαίτησή της, καταδεικνύει ότι απέτυχε να αποδείξει την πιο ουσιαστική προϋπόθεση για στοιχειοθέτηση της αγωγής. Ήτοι, δεν έχει αποδειχθεί η διάπραξη ποινικών αδικημάτων εκ μέρους των εναγομένων όπως τα επικαλείται η ενάγουσα», γράφει στην απόφασή του ο κ. Παναγιώτου.

Ουδεμία είχε ιστορικό ως πόρνη

Παράλληλα ο δικαστής απέρριψε τη θέση του συνηγόρου της ενάγουσας, ο οποίος υποστήριξε ότι η φράση στο άρθρο 22 του νόμου «χωρίς επηρεασμό οποιουδήποτε άλλου ένδικου μέσου ή θεραπείας που προβλέπεται δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών» σημαίνει ότι θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί αγώγιμο δικαίωμα, ακόμα και στην περίπτωση που υπήρξε αθωωτική απόφαση από ποινικό δικαστήριο.

«Με όλο τον σεβασμό», ήταν η αντιπαραβολή του κ. Παναγιώτου, «δεν συμφωνώ με τη θέση του συνηγόρου. Η εν λόγω έκφραση αφορά το δικαίωμα της ενάγουσας να καταχωρήσει αγωγή στηριζόμενη και σε άλλο νόμο ή κανονισμό πέραν αυτού που προβλέπει στην προκειμένη το άρθρο 22. Δεν αφορά την ποινική διαδικασία για απόδειξη των κατηγοριών που προβλέπει ο νόμος. Αντιθέτως είναι αρκετά σαφές, κατά την κρίση μου, ότι η απόδειξη ενώπιον ποινικού δικαστηρίου ποινικών αδικημάτων είναι αναγκαίο προαπαιτούμενο, ούτως ώστε η ενάγουσα να χαρακτηριστεί ως θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης δυνάμει του άρθρου 2 του νόμου και να νομιμοποιείται έτσι σε καταχώρηση αγωγής».

Να σημειωθεί ότι στην υπόθεση έδωσε μαρτυρία και η υπεύθυνη του Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων της Αστυνομίας Ρίτα Σούπερμαν η οποία είχε λάβει καταθέσεις τόσο από την ενάγουσα όσο και από άλλες τρεις κοπέλες που είχαν καταφέρει να διαφύγουν από το καμπαρέ. Μέσα από αυτές, όπως η ίδια ανέφερε στη μαρτυρία της, πείστηκε ότι όλες οι κοπέλες ήταν θύματα σωματεμπορίας αφού, εκτός των άλλων, «ήταν αρκετά τρομοκρατημένες, φοβισμένες και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση». Ειδικότερα η κ. Σούπερμαν ανέφερε ότι καμιά δεν είχε ιστορικό προηγούμενο σαν πόρνη, «αντίθετα ήταν όλες γυναίκες με οικογένειες και παιδιά οι οποίες εξαπατήθηκαν για να έρθουν στην Κύπρο, με την υπόσχεση ότι από εδώ θα μετέβαιναν στην Ισπανία με το τρένο για εργασία».

Tην υπόθεση για την ενάγουσα χειρίστηκε αφιλοκερδώς ο Χάρης Σταυράκης μαζί με τον Μιχάλη Μιχαήλ, ενώ τους ενάγοντες εκπροσώπησαν οι Νάσος Παναγιώτου και Δημήτρης Τσολακίδης.


Επιστροφή
στην αρχή