Ομόλογα 3,19 δις. για Συνεργατισμό - Αποπληρώθηκαν τα ομόλογα Απριλίου

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολοκληρώθηκε και το κομμάτι της κρατικής χρηματοδότησης για τη διευκόλυνση της συναλλαγής μεταξύ Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και Ελληνικής

Ολοκληρώθηκε και το κομμάτι της κρατικής χρηματοδότησης, την οποία έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη διευκόλυνση της συναλλαγής μεταξύ Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και Ελληνικής Τράπεζας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία αποπλήρωσε όλα τα ομόλογα που είχαν εκδοθεί που είχαν εκδοθεί τον Απρίλιο (ύψους 2,35 δις, ευρώ) και προχώρησε στην έκδοση πέντε νέων ομολόγων ύψους 3,19 δις. ευρώ.

Ειδικότερα, τα πέντε νέα ομόλογα, τα οποία διαπραγματεύονται από σήμερα στο ΧΑΚ, είναι τα εξής:

  • ΚΧ05Α18/GB05A18 – διάρκειας 53 μηνών, 1ης Έκδοσης, Σειράς 2018 – Λήξης 2022, με επιτόκιο 3,50%, συνολικής αξίας €610.000.000, τα οποία παραχωρήθηκαν με Ιδιωτική Τοποθέτηση.
  • ΚΧ04Α18/GB04A18 – διάρκειας 41 μηνών, 1ης Έκδοσης, Σειράς 2018 – Λήξης 2021, με επιτόκιο 3,25%, συνολικής αξίας €580.000.000, τα οποία παραχωρήθηκαν με Ιδιωτική Τοποθέτηση.
  • ΚΧ03Α18/GB03A18 – διάρκειας, 29 μηνών, 1ης Έκδοσης, Σειράς 2018 – Λήξης 2020, με επιτόκιο 2,75%, συνολικής αξίας €750.000.000.
  • ΚΧ02Α18/GB02A18 – διάρκειας 17 μηνών, 1ης Έκδοσης, Σειράς 2018 – Λήξης 2019, με επιτόκιο 2,50%, συνολικής αξίας €750.000.000, τα οποία παραχωρήθηκαν με Ιδιωτική Τοποθέτηση.
  • ΚΧ01Α18/GB01A18 – διάρκειας 5 μηνών, 1ης Έκδοσης, Σειράς 2018 – Λήξης 2018, με επιτόκιο 1,90%, συνολικής αξίας €500.000.000.

Επιστροφή
στην αρχή