Ομιλείτε Κυπριακά; Τι σημαίνει παπίλλαρος;

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΜΙΛΕΙΤΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ

Δείτε τη σημερινή μας λέξη και την ετυμολογία της. Κάθε μέρα και μια νέα κυπριακή λέξη και η σημασία της στη σελίδα του «Π»

Ο παπίλλαρος είναι ο πρώτος ώριμος καρπός της συκιάς.

Προέρχεται από τη λατινική λέξη papilla (Κωνσταντίνος Γ. Γιαγκουλλής – Θησαυρός Κυπριακής Διαλέκτου)

 

 


Επιστροφή
στην αρχή