Οδυσσέας για Κουρσουμπά:Μήτε αίτημα διαγραφής μήτε απόφαση δικαστηρίου

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ
Το «αίτημα διαγραφής δανείου» που κατήγγειλε ο Οδυσσέας ήταν τελικά παράπονο για υπερχρεώσεις τόκων από τον σύζυγο της Κουρσουμπά

Η πρακτική του Οδυσσέα Μιχαηλίδη να προσάπτει κατηγορίες σε ελεγχόμενους χωρίς προηγουμένως να λάβει όχι απλώς τη γνώμη τους, αλλά χωρίς καν να έχει πλήρη αντίληψη των γεγονότων, αποκαλύφθηκε χθες στην περίπτωση της κατηγορίας που είχε απευθύνει ο γενικός ελεγκτής από το βήμα της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου εναντίον της επιτρόπου Νομοθεσίας και Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ότι από το γραφείο της αιτήθηκε προς τον Χρηματοοικονομικό επίτροπο διαγραφή προσωπικού δανείου του συζύγου της. Με χθεσινή ανακοίνωση μέσω δικηγόρου, ο σύζυγος της Λήδας Κουρσουμπά περιέγραψε μια πολύ διαφορετική εικόνα από εκείνην που είχε σχηματίσει και μετέφερε δημοσίως ο γενικός ελεγκτής ως προς τη χρήση του φαξ του γραφείου της επιτρόπου Νομοθεσίας για το «αίτημα διαγραφής δανείου». Υπενθυμίζεται ότι στις 4 Ιουνίου, μιλώντας σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής, ο κ. Μιχαηλίδης είχε πει για την επίτροπο Νομοθεσίας ότι έκανε χρήση του φαξ του γραφείου της για να διαβιβάσει στον Χρηματοοικονομικό επίτροπο αίτημα του συζύγου της για διαγραφή δανείου. Η είδηση είχε αναπαραχθεί μέχρι και τις 5 Ιουνίου σε όλα τα ΜΜΕ, ενώ ενδεικτική της εντύπωσης που είχε προκαλέσει η «αποκάλυψη» του γενικού ελεγκτή ήταν η υπόμνηση από πλευράς του προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου Ζαχαρία Κουλία προς την επίτροπο Λήδα Κουρσουμπά ότι δικαιούται να μην τοποθετηθεί, εφόσον ό,τι πει μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον της σε δικαστική διαδικασία. Τελικά, ο σύζυγος της κ. Κουρσουμπά όχι μόνο δεν αιτήθηκε διαγραφή δανείου, αλλά υπέβαλε παράπονο, το οποίο δεν απαντήθηκε ποτέ από τον Χρηματοοικονομικό επίτροπο.


Τα γεγονότα όπως καταγράφονται αναλυτικά από τον δικηγόρο του Ανδρέα Κουρσουμπά έχουν ως εξής: Τον Σεπτέμβριο του 2000, ο κ. Κουρσουμπάς έλαβε δάνειο από τη ΣΠΕ Καϊμακλίου ύψους 30.000 λιρών (51.258 ευρώ). Μέχρι το τέλος του 2007, ο κ. Κουρσουμπάς είχε καταβάλει έναντι του δανείου στην τράπεζα 23.920 ευρώ. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του κ. Κουρσουμπά, «παρά την πληρωμή των 23.920 ευρώ, την 1.1.2008 το δάνειο παρουσίαζε υπόλοιπο πέραν του αρχικού κεφαλαίου λόγω της επιβάρυνσης του δανείου με τόκους». Οχτώ χρόνια αργότερα, το δάνειο παρουσίαζε υπόλοιπο 112.243 ευρώ, διότι στο υπόλοιπο του δανείου προστέθηκαν περαιτέρω 54.695 ευρώ, υπό τη μορφή τόκων. Αποδομώντας την καταγγελία του γενικού ελεγκτή, σύμφωνα με την οποία το αίτημα προς τον Χρηματοοικονομικό επίτροπο υποβλήθηκε κατόπιν δικαστικής απόφασης, ο σύζυγος της επιτρόπου Νομοθεσίας αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι «ουδεμία δικαστική απόφαση εκδόθηκε σε σχέση με το δάνειο». Υπήρξε μόνο διαιτητική απόφαση του 2003, η οποία δεν ενεγράφη από την τράπεζα και ως εκ τούτου δεν εκτελέστηκε. Ως εκ τούτου, κρίνοντας ότι το υπόλοιπο του δανείου περιλάμβανε υπερχρεώσεις και τόκους γύρω στο 10%, ο Ανδρέας Κουρσουμπάς υπέβαλε προς τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα στις 29/6/2016 πρόταση για καταβολή από τον ίδιο εντός τριών μηνών 50.000 ευρώ προς πλήρη διευθέτηση του δανείου. Η τράπεζα δεν απαντούσε στην πρόταση του δανειολήπτη, και ο κ. Κουρσουμπάς στις 12/10/2016 αποτάθηκε στον Χρηματοοικονομικό επίτροπο, υποβάλλοντας παράπονο για υπερχρεώσεις στο δάνειό του. «Κανένα αίτημα για διαγραφή του δανείου δεν υποβλήθηκε ούτε και είχε βεβαίως αρμοδιότητα ο Χρηματοοικονομικός επίτροπος να εισηγηθεί διαγραφή δανείου» σημειώνεται στην ανακοίνωση του κ. Κουρσουμπά. Τον Δεκέμβριο του 2016, η ΣΚΤ απάντησε στον δανειολήπτη σύζυγο της επιτρόπου Νομοθεσίας, ενημερώνοντάς τον ότι το αίτημά του είχε απορριφθεί. Αυτή την απάντηση είχε αποστείλει με φαξ (από το γραφείο της επιτρόπου Νομοθεσίας) ο κ. Κουρσουμπάς προς τον Χρηματοοικονομικό επίτροπο για ενημέρωση. Σύμφωνα με τον κ. Κουρσουμπά, το φαξ του γραφείου της συζύγου του χρησιμοποιήθηκε από τον ίδιο δύο μήνες μετά την υποβολή του παραπόνου, διότι πλέον ο ίδιος δεν διατηρεί γραφείο. Σημαντικότερη στο πλαίσιο των καταγγελιών του γενικού ελεγκτή είναι η δήλωση του κ. Κουρσουμπά ότι δεν έλαβε οποιαδήποτε απάντηση από τον Χρηματοοικονομικό επίτροπο για το παράπονό του, ενώ η διαπραγμάτευσή του με τη ΣΚΤ κατέληξε στην καταβολή από τον ίδιο ποσού 75.000 ευρώ προς εξόφληση του δανείου. Δηλαδή, όπως αναφέρεται στη χθεσινή ανακοίνωση, «για ένα δάνειο ύψους 51.258 ευρώ ο κ. Κουρσουμπάς ως οφειλέτης πλήρωσε προς εξόφληση συνολικά 98.920 ευρώ».

Δύσκολη η αλήθεια για τον γενικό ελεγκτή

Εντυπώσεις χωρίς συνέπειες

Το ερώτημα πόσο δύσκολο ήταν για τον γενικό ελεγκτή να μην ανακοινώσει ψεύδη σε συνεδρίαση κοινοβουλευτικής επιτροπής την 4η Ιουνίου θα μπορούσε να απαντηθεί αν ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης τηρούσε τη δεοντολογία του ελεγκτικού επαγγέλματος, που επιβάλλει στο πλαίσιο οποιουδήποτε ελέγχου να λαμβάνεται η γνώμη του ελεγχόμενου. Όχι μόνο την άποψη της επιτρόπου Νομοθεσίας δεν είχε λάβει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης πριν να ανακοινώσει τη φερόμενη παρέμβασή της σε ιδιωτικό αίτημα του συζύγου της, αλλά, όπως προκύπτει, ο κ. Μιχαηλίδης δεν είχε καν όλα τα δεδομένα ενώπιόν του. Αφού δεν επρόκειτο για «αίτημα διαγραφής δανείου», πώς ο γενικός ελεγκτής ανακοίνωσε κάτι τέτοιο ενώπιον της Βουλής; Και αφού δεν επρόκειτο για αίτημα που υποβλήθηκε κατόπιν απόφασης δικαστηρίου, γιατί ο κ. Μιχαηλίδης δήλωσε ακριβώς το αντίθετο; Και γιατί ο κ. Μιχαηλίδης δεν ανακοίνωσε, ως όφειλε, ότι η φερόμενη προσπάθεια επηρεασμού του Χρηματοοικονομικού επιτρόπου από την επίτροπο Νομοθεσίας για προσωπική της υπόθεση δεν είχε αίσια κατάληξη για την ίδια; Οι απαντήσεις μπορούν να εντοπιστούν μόνο στο πλαίσιο της συνεδρίασης κατά την οποία ανακοίνωσε ο κ. Μιχαηλίδης τις ψευδείς καταγγελίες του. Στις 4 Ιουνίου στη Βουλή, η Λήδα Κουρσουμπά επρόκειτο να απαντήσει στις κατηγορίες εναντίον της από τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη για φερόμενη παράνομη χρήση του υπηρεσιακού οχήματός της και για φερόμενα προνομιακά συμβόλαια σε συγκεκριμένους νομικούς. Οι απαντήσεις της επιτρόπου ουδέποτε έτυχαν προβολής από τα ΜΜΕ, αφού ο γενικός ελεγκτής πρόλαβε να περιορίσει τον αντίλογο στα ευρήματά του, εκτρέποντας τη συζήτηση σε άλλα θέματα γύρω από το γραφείο της επιτρόπου Νομοθεσίας, τα οποία όμως δέκα μέρες μετά αποδεικνύονται άνευ αντικειμένου.

Oι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευσή τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.

Διαβάστε επίσης:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εντός του οικοπέδου 4 το Barbaros

Πολίτης News, 13:34 (τελευταία ενημέρωση 13:34)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο ΟΑΥ απαντά σε απορίες για το ΓεΣΥ

Πολίτης News, 13:28 (τελευταία ενημέρωση 13:28)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υπόθεση Κασόγκι: Στη δημοσιότητα αποσπάσματα από τις ηχογραφήσεις

ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 13:26 (τελευταία ενημέρωση 13:26)

Επιστροφή
στην αρχή