Ο Πανίκος Τέκλος νέος συνέταιρος στη Deloitte

ΑΓΟΡΑ /ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση η Deloitte ανακοινώνει ότι από την 1η Ιουνίου 2018, ο Πανίκος Τέκλος προήχθη σε συνέταιρο της εταιρείας...

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση η Deloitte ανακοινώνει ότι από την 1η Ιουνίου 2018, ο Πανίκος Τέκλος προήχθη σε συνέταιρο της εταιρείας. Η εν λόγω εξέλιξη ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δυναμική και ηγετική παρουσία της Deloitte στην Κύπρο.

Ο Πανίκος Τέκλος είναι κάτοχος πτυχίου BSc Οικονομικών από το University College London (UCL) και κάτοχος μεταπτυχιακού MSc Χρηματοοικονομικών και Οικονομικών από το London School of Economics and Political Science (LSE). Είναι επίσης κάτοχος του Certificate in Investments (Securities & Financial Derivatives – Level III) του Institute of Securities and Investments του Η.Β. και κάτοχος του Advanced-level Certificate της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Εντάχθηκε στο δυναμικό της Deloitte το 2016 στη θέση του Επιχειρησιακού Διευθυντή με πολυετή προϋπηρεσία σε Διεθνείς Επενδυτικές Τράπεζες, Διαχείριση Χαρτοφυλακίων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Μέση Ανατολή, Αθήνα και Κύπρο. Ο Πανίκος παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επενδυτικά ταμεία, επενδυτικές εταιρείες, τράπεζες και άλλους οργανισμούς, ενώ παράλληλα είναι επικεφαλής των συμβουλευτικών επενδυτικών υπηρεσιών και διαχείρισης περιουσίας θεσμικών και ιδιωτών πελατών. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Cyprus Investment Funds Association (CIFA) και προεδρεύει της τεχνικής επιτροπής διαχείρισης κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων. 


Επιστροφή
στην αρχή