Νέος αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Τροόδους τεσσάρων λωρίδων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Για την τμηματική υλοποίηση του έργου κόστους 167 εκατ. (πλέον ΦΠΑ και εκατ. για απαλλοτριώσεις), προβλέπονται χρονοδιαγράμματα μέχρι το 2028

Δεν έχει ακόμη καθοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του νέου δρόμου Λευκωσίας - Τροόδους, εδώ και χρόνια αναγκαίου λόγω των κυκλοφοριακών προβλημάτων που παρουσιάζονται στον υφιστάμενο δρόμο.


Με ερώτηση που υπέβαλε στην αρμόδια υπουργό για το θέμα, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Μαρίνος Μουσιούττας είχε ζητήσει να πληροφορηθεί για το τι νέο υπάρχει από τον Σεπτέμβριο του 2017 όταν το θέμα με δική του εισήγηση εξετάστηκε από την κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών. Απαντώντας η υπουργός Μεταφορών σημειώνει πως για την υλοποίηση των τμημάτων Δένειας-Περιστερώνας, μήκους 10 χλμ. και Περιστερώνας-Αστρομερίτη μήκους 8 χλμ., το υπουργείο, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Μελέτης για την Αναγέννηση των Ορεινών Περιοχών Τροόδους, έχει προτείνει προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για τα έτη 2022-2026, με τη μέθοδο μελέτη/κατασκευή, νοουμένου ότι το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες. Όσον αφορά το τμήμα Αστρομερίτη-Ευρύχου, μήκους 12 χλμ., η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και τα σχέδια στάλθηκαν στο Τμήμα Κτηματολογίου για τις απαλλοτριώσεις τον Μάρτιο του 2012. Η προκαταρκτική εκτίμηση κόστους του έργου, το οποίο αφορά αυτοκινητόδρομο τεσσάρων λωρίδων, είναι της τάξεως των 70 εκατ. ευρώ συν ΦΠΑ. Για το τμήμα αυτό έχει υποβληθεί Σημείωμα Έργου (PCN) για αξιολόγηση. Ωστόσο, από κυκλοφοριακής πλευράς, ενδείκνυται η κατασκευή κατά προτεραιότητα των τμημάτων Δένειας-Περιστερώνας και Περιστερώνας-Αστρομερίτη. Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του τμήματος αυτού μετατίθεται για τα έτη 2026-2028, δηλαδή μετά από τα τμήματα Δένειας-Περιστερώνας και Περιστερώνας-Αστρομερίτη, αφού γίνει επαναξιολόγηση της τυπικής διατομής για να φανεί κατά πόσο μπορεί να είναι ικανοποιητική η κατασκευή των προβλεπόμενων λωρίδων.

Πρώτα 18 χλμ.
Κόστος 97+36 εκατ.


Μετά από σχετικές διαβουλεύσεις και αφού διαπιστώθηκε ότι λόγω της νεκρής ζώνης δεν ήταν δυνατή η προώθηση του έργου μέχρι τον Αστρομερίτη, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί, το Υπ. Μεταφορών αποφάσισε το 2010 να προωθήσει την εκπόνηση των αναγκαίων προκαταρκτικών μελετών για εξεύρεση εναλλακτικής όδευσης νότια των κοινοτήτων Ακακίου - Περιστερώνας - Αστρομερίτη. Η εκπόνηση προμελέτης και τεχνοοικονομικής και περιβαλλοντικής μελέτης για εξεύρεση εναλλακτικής όδευσης νότια των κοινοτήτων Ακακίου - Περιστερώνας - Αστρομερίτη, συνολικού μήκους 18 χλμ., ανατέθηκε σε ιδιώτες μελετητές και έχουν ήδη υποβληθεί η έκθεση προμελέτης και η περιβαλλοντική και η τεχνοοικονομική μελέτη. Η προωθούμενη λύση αφορά την κατασκευή αυτοκινητόδρομου τεσσάρων λωρίδων σε δύο φάσεις (φάση Α’, Τμήμα Δένειας - Περιστερώνας, μήκους 10 χλμ. και φάση Β’, Τμήμα Περιστερώνας - Αστρομερίτη, μήκους 8 χλμ.). Το συνολικό κόστος των δύο αυτών τμημάτων θα είναι της τάξης των 97 εκατ. συν ΦΠΑ και το κόστος των απαλλοτριώσεων υπολογίζεται ότι θα είναι της τάξης των 36 εκατ. ευρώ.


Επιστροφή
στην αρχή