Νέες δομές προτείνει το ΓΕΡΗΕΤ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Η κοινωνία έχει ανάγκη από μοντέλα επιτυχίας τα οποία αυτή τη στιγμή δεν της προσφέρονται», λέει στον «Π» ο διευθυντής ΓΕΡΗΕΤ, Νεόφυτος Παπαδόπουλος.

Ο διευθυντής του Γραφείου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Νεόφυτος Παπαδόπουλος, κάνει τη δική του ανάλυση πάνω στις επιδώσεις της Κύπρου στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας. 

Τι πάει λάθος;

Οι πέντε διαστάσεις του σύνθετου δείκτη DESI πρέπει να αξιολογηθούν ταυτόχρονα, υπό το πρίσμα της κυπριακής πραγματικότητας, αφού είναι προφανείς οι αλληλοεξαρτήσεις που υπάρχουν:

Σε ό,τι αφορά στην προσφορά δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης η Κύπρος διαθέτει δίκτυα σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο με 100% γεωγραφική κάλυψη, ενώ στα δίκτυα σταθερής νέας γενιάς η κάλυψη ανέρχεται στο 88%, ποσοστό το οποίο είναι επίσης υψηλό και οφείλεται στα δίκτυα με τεχνολογία πρόσβασης VDSL και DOCSIS 3.0, βλ. διάσταση ‘Συνδεσιμότητα [Connectivity]’ . Στα δίκτυα κινητής η κάλυψη ανέρχεται στο 64% (μέσος όρος της κάλυψης των 2 δικτύων 4G στην Κύπρο) που συγκριτικά παρουσιάζεται χαμηλό αλλά βρίσκεται εντός των υποχρεώσεων σύμφωνα με τους όρους άδειας που επιβλήθηκαν στους παροχείς από το ΤΗΕ.

Σε ό,τι αφορά στη ζήτηση, η διείσδυση στα δίκτυα σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης που βρίσκεται στο 72%, πλησιάζει την οροφή για την κυπριακή πραγματικότητα του 75% . Το γεγονός ενισχύει τη θέση του ΓΕΡΗΕΤ ότι η ζήτηση ευρυζωνικής πρόσβασης στην κυπριακή αγορά είναι ανελαστική, δηλ. τα νοικοκυριά αποκτούν πρόσβαση στο διαδίκτυο ανεξαρτήτως τιμής… Η ελαστικότητα στη ζήτηση παρατηρείται στην επιλογή της ταχύτητας πρόσβασης, βλ. Γράφημα 1.

Εδώ παρατηρείται μια σταθερά ψηλή συγκέντρωση των συνδρομών σε ταχύτητες <10Mbps, 58%, μια ψηλή συγκέντρωση σε ταχύτητες 10-30Mbps, 32%, και μια αυξανόμενη συγκέντρωση σε ταχύτητες 30-100 Mbps… Οι συγκεντρώσεις εξηγούνται σε μεγάλο βαθμό με αναφορά στην τιμή (η οποία αυξάνεται καθώς αυξάνεται η ταχύτητα πρόσβασης), και στο γεγονός ότι ταχύτητα πρόσβασης 10Mbps σε ένα νοικοκυριό ικανοποιεί τις βασικές χρήσεις [πλοήγηση στο διαδίκτυο, διαδραστικό παιγνίδι, περιεχόμενο κατά ζήτηση], βλ. επίσης τη διάσταση ‘Χρήση του Διαδικτύου [internet use]’. Πέραν τούτων, το χαμηλό επίπεδο ‘βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων [basic digital skills]’, βλ. διάσταση ‘Ανθρώπινο Κεφάλαιο [Human Capital]’, επιβάλλει περιορισμούς στις απαιτήσεις των χρηστών για υψηλότερες ταχύτητες πρόσβασης αφού αυτοί δεν μπορούν να τις δικαιολογήσουν στη βάση της χρήσης στην οποία προβαίνουν. Επιπρόσθετα, η διαφορά στη δαπάνη μεταξύ των διαφορετικών ταχυτήτων πρόσβασης δεν λειτουργεί καταλυτικά προς την αναβάθμιση της ταχύτητας από τη ζώνη

Σε ό,τι αφορά στη χρήση, η Κύπρος εμφανίζεται με υψηλή χρήση σε εφαρμογές οι οποίες δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε εύρος ζώνης, βλ. χαμηλό ποσοστό σε ‘περιεχόμενο κατά ζήτηση (video on demand)’ και με χαμηλή χρήση σε εφαρμογές οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην οικονομία, π.χ. ηλεκτρονική τραπεζική (banking) και αγορές μέσω διαδικτύου (shopping)… Αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης είναι η Κύπρος να παρουσιάζει μεν υψηλή κατάταξη στη ‘χρήση του διαδικτύου’ αλλά με εφαρμογές που δεν οδηγούν σε ευρύτερα οικονομικά και πολιτιστικά οφέλη, ούτε οδηγούν σε απαιτήσεις μεγαλύτερης ταχύτητας πρόσβασης. Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται και σε σχέση με τη χρήση της ευρυζωνικής πρόσβασης που γίνεται από τον επιχειρηματικό τομέα αφού στη διάσταση ‘Ενσωμάτωση της Ψηφιακής Τεχνολογίας [Integration of Digital technology]’ οι επιδόσεις της Κύπρου στις υποδιαστάσεις που αφορούν ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα με τη χρήση της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), είναι χαμηλές…Το γεγονός αντανακλάται επίσης στη χαμηλή βαθμολογία της Κύπρου στις υποδιαστάσεις ‘ICT specialists’ και ‘STEM graduates’ της διάστασης ‘Ανθρώπινο Κεφάλαιο’, η οποία δεν αποτελεί ευνοϊκό οιωνό εξέλιξης του επιχειρηματικού τομέα.

Στη διάσταση ‘Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες [Digital Public Services]’ οι χρήστες εξακολουθούν να είναι περιορισμένοι. Αυτό οφείλεται είτε στην έλλειψη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων, είτε στον περιορισμένο αριθμό e-Government υπηρεσιών που προσφέρονται στο ευρύ κοινό…

Τι επιπλέον επενδύσεις πρέπει να γίνουν στον τομέα της συνδεσιμότητας;

Στον τομέα της συνδεσιμότητας αναμένεται να λειτουργήσουν μια πλειάδα τεχνολογιών που υποστηρίζουν ευρυζωνική πρόσβαση αναλόγως του επιπέδου ζήτησης που διαμορφώνεται… Επομένως, εντός των αστικών κέντρων θα συνυπάρχουν ίνα στο σπίτι (FTTH), Docsis 3.x, χαλκός με τεχνολογία vectoring, και 4G. Στις αγροτικές περιοχές αναμένεται ότι vectoring και 4G θα είναι οι κυριότερες λύσεις ευρυζωνικής πρόσβασης .

Γιατί η Κύπρος είναι ακόμα πίσω στα δίκτυα οπτικών ινών; 

Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των παροχέων κατά τη διενέργεια της μελέτης της Analysys Mason θα έπρεπε ήδη να έχουμε επενδύσεις σε δίκτυο οπτικών ινών στην Κύπρο. Το ρυθμιστικό πλαίσιο έχει διαμορφωθεί στη βάση των συστάσεων της μελέτης και είναι γνωστό στους παροχείς.

Τι προτείνετε ως ΓΕΡΗΕΤ για να αλλάξουν τα δεδομένα στην Κύπρο σε ότι αφορά την ψηφιακή οικονομία; 

Η συνολική προσέγγιση στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του σύνθετου δείκτη DESI οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι ενέργειες που γίνονται στην Κύπρο από αριθμό φορέων δεν λειτουργούν συνεργειστικά ούτε οδηγούν συντονισμένα στην επίτευξη συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων.

Αναπόφευκτα, η απουσία ενός ισχυρού κέντρου το οποίο να επιβάλλει την υλοποίηση μιας συγκροτημένης στρατηγικής με ξεκάθαρες προτεραιότητες οι οποίες να δρουν προς το συμφέρον της οικονομίας της χώρας, τις οποίες να ελέγχει και να συντονίζει ουσιαστικά, αντανακλάται στις επιδόσεις της Κύπρου. Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται από την ΕΕ η έλλειψη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων ως πιθανή ‘…τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας’, πρέπει να αποτελέσει για την πολιτεία το εφαλτήριο για αναθεώρηση δομών και προσέγγισης σε ό,τι αφορά την προώθηση του ψηφιακού αλφαβητισμού και την ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων από το ευρύ κοινό, αλλά και από τις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, χρειάζεται να αναληφθεί συντονισμένη δράση για ενίσχυση του πυλώνα που αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό: Ο συσχετισμός ανάμεσα σε ‘STEM graduates’, ‘ICT specialists’ και των ψηλών επιδόσεων σε τομείς της οικονομίας που η ενιαία ψηφιακή αγορά δημιουργεί δεν πρέπει να μας αφήνει ασυγκίνητους…

Η κοινωνία έχει ανάγκη από μοντέλα επιτυχίας τα οποία αυτή τη στιγμή δεν της προσφέρονται… Είναι γι αυτό το λόγο που το ΓΕΡΗΕΤ προγραμματίζει να συντονίσει, εντός του τρέχοντος έτους, δύο πιλοτικά έργα ενίσχυσης της ζήτησης και ανάδειξης του καταλυτικού ρόλου που οι ΤΠΕ έχουν στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Το ένα θα εστιάζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προβλέπει την αναβάθμιση της υποδομής τηλεπικοινωνιακής πρόσβασης ως μέσου ανάπτυξης της επιχείρησης, ενώ το άλλο εστιάζεται στη δημιουργία έξυπνων κοινοτήτων και προβλέπει την ανάπτυξη εφαρμογών σε δίκτυα νέας γενιάς για χρήση από κοινότητες με στόχο την ανάδειξη των ΤΠΕ ως μέσου αναβάθμισης της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των κοινοτήτων αλλά και να καταδείξει ότι ταυτόχρονα δημιουργούνται νέες πηγές εσόδων για παροχείς δικτύων και υπηρεσιών.

Oι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευσή τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.

Επόμενο άρθρο:

Αφιέρωμα

Οι επιχειρήσεις δεν έχουν «ξεκλειδώσει» τις δυνατότητες του e-economy

Οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις διεθνώς δεν έχουν "ξεκλειδώσει" ακόμα τις πλήρεις δυνατότητες που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός

11 / 12
Επιστροφή
στην αρχή