Μπάζει το σύστημα εξετάσεων για απόκτηση άδειας οδήγησης

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Πώς γίνεται εξετάστης να διενεργεί δύο ή τρεις εξετάσεις ταυτόχρονα; Και πώς γίνεται εκπαιδευτής να έχει 100% επιτυχία με συγκεκριμένο εξεταστή;

Πράματα και θάματα καταγράφει στην ειδική έκθεσή της για το Τμήμα Οδικών Μεταφορών η Ελεγκτική Υπηρεσία. Η 26σέλιδη έκθεση κυκλοφόρησε σήμερα 27 Ιουνίου και περιέχει σωρεία ελλείψεων, αδυναμιών και παρατυπιών με τη σοβαρότερη να αφορά το σύστημα εξέτασης για απόκτηση άδειας οδήγησης και το σύστημα έκδοσης αδειών εξάσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή οδηγών.  

Όπως σημειώνεται στην έκθεση από τον έλεγχο παρατηρούνται τα εξής:

- Σε διάφορες περιπτώσεις το ημερήσιο πρόγραμμα εξετάσεων παρουσιάζει τον ίδιο εξεταστή να διενεργεί δύο ή τρεις εξετάσεις την ίδια ώρα, γεγονός που εγείρει ερωτηματικά κατά πόσο έγινε κλήρωση στις συγκεκριμένες περιπτώσεις (η επιλογή εξεταστή γίνεται με κλήρωση παρουσία του μαθητευομένου οδηγού), αλλά και κατά πόσο τηρήθηκαν οι πρόνοιες των περί άδειας οδήγησης κανονισμών του 2004.

- Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα της εξέτασης καταχωρήθηκε σε προγενέστερη ημερομηνία ή ώρα από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα της εξέτασης!

- Συγκεκριμένος εξεταστής έχει 100% ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας οδήγησης μοτοσυκλέτας από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο 2016, ενώ ο μέσος όρος του ποσοστού επιτυχίας κυμαίνεται στο 94%. Επισημαίνεται επίσης ότι ο εξεταστής αυτός διενήργησε το 19% των εξετάσεων για απόκτηση άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας παγκύπρια την περίοδο Ιανουάριο μέχρι Οκτώβριο 2016.

- Από την ανάλυση των ποσοστών επιτυχίας των εξεταστών με τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας ανά εκπαιδευτή, παρατηρήθηκε ότι εκπαιδευτής συγκεκριμένης σχολής οδήγησης παρουσιάζει ποσοστό επιτυχίας 100% με συγκεκριμένο εξεταστή. Το δε ποσοστό της Σχολής στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτής παρουσιάζει ποσοστό επιτυχίας 97% με τον συγκεκριμένο εξεταστή.

- Τρεις εκπαιδευτές το 2015 είχαν ποσοστό επιτυχίας 100% με συγκεκριμένο εξεταστή! Γενικά τα ποσοστά επιτυχίας με τον συγκεκριμένο εξεταστή κυμαίνονται και για το 2016 από 95-100%.

- Στη βάση και των συστάσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, δεν φαίνεται να εποπτεύονται επαρκώς οι εξεταστές του ΤΟΜ.

- Και ο έλεγχος των εκπαιδευτών μπάζει. Όπως παρατηρεί η Ελεγκτική Υπηρεσία, το Τμήμα δεν διεξάγει επαρκή έλεγχο κατά πόσο οι εκπαιδευτές παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης οδηγών μόνο για κατηγορίες οχημάτων για τις οποίες έχουν εξασφαλίσει άδεια εξάσκησης επαγγέλματος. Δίδεται συγκεκριμένο παράδειγμα παρανομίας.

- Σε τρεις περιπτώσεις εκδόθηκαν άδειες εξάσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή οδηγών, ενώ οι εν λόγω εκπαιδευτές οδηγών είχαν καταδικασθεί, κατά τα τελευταία τρία έτη πριν την ημερομηνία έκδοσης της άδειας, για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών, σε αντίθεση με τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε μια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις ο τότε Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας ζήτησε εγγράφως από τον Αρχηγό Αστυνομίας την κατ’ εξαίρεση έκδοση πιστοποιητικού καλού ηθικού χαρακτήρα παρόλο που δεν είχε παρέλθει η περίοδος των τριών ετών από την καταδίκη του εκπαιδευτή οδηγών για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών.

- Σε μια περίπτωση, εκπαιδευτής οδηγών φαίνεται να παραποίησε την άδεια εξάσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή οδηγών ημερομηνίας 9.4.2015, με την προσθήκη χειρόγραφα σε αυτήν της κατηγορίας μηχανοκίνητων οχημάτων «Γ». Στη συνέχεια στις 11.4.2016 αιτήθηκε για ανανέωση της άδειας εξάσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή οδηγών και του παραχωρήθηκε άδεια εκπαιδευτή οδηγών ημερομηνίας 20.4.2016 για τις κατηγορίες «Α», «Β», «Γ», «Δ» μηχανοκίνητων οχημάτων. Μετά από καταγγελία το θέμα υποβλήθηκε στο Διευθυντή για ενημέρωση και οδηγίες κατά πόσο το Τμήμα θα προέβαινε σε καταγγελία στην Αστυνομία. Αντί αυτού το Τμήμα προέβηκε σε διόρθωση της άδειας εκπαιδευτή οδηγών του εν λόγω ατόμου.

- Σε άλλη περίπτωση, εκπαιδευτής οδηγών φαίνεται να εξασκούσε το επάγγελμα, ενώ δεν είχε σε ισχύ άδεια εξάσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή οδηγών, η οποία έληξε στις 9.7.2014 και δεν ανανεώθηκε καθότι δεν πληρούνταν οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ότι ο εν λόγω εκπαιδευτής οδηγών συνόδευσε 28 μαθητευόμενους οδηγούς στις 29.5.2015 και 30.5.2015 για εξέταση τους οποίους, προφανώς, εκπαίδευσε ενώ δεν είχε σε ισχύ σχετική άδεια.

 

 


Επιστροφή
στην αρχή