Μονοασφαλιστικο ΓΕΣΥ και νομιμοτητητα

ΑΠΟΨΗ /ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δεν μπορούμε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο δημόσιου χαρακτήρα σύστημα υγείας όταν η αρχή της αναλογικότητας είναι παντελώς απούσα από το κυπριακό σύστημα

Όπως έχω αναφέρει επανειλημμένως, η κυπριακή κοινωνία και οικονομία δεν μπορεί να απολαμβάνει ένός Γενικού Συστήματος Υγείας το οποίο να είναι αποκλειστικά δημόσιου χαραχτήρα.

Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με κάποια δομικά χαρακτηριστικά της οικονομίας μας. Το σημαντικότερο η φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Δεν μπορεί να λειτουργεί ένα κράτος πρόνοιας όταν η άτυπη οικονομία, κατά τα στοιχεία της EUROSTAT, προσεγγίζει σχεδόν το 30%.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η κυπριακή οικονομία και κοινωνία δεν είναι δομές κλίμακας. Ο τρίτος λόγος είναι πολιτισμικός και έχει να κάνει με τη νοοτροπία των Κυπρίων. Ενώ προηγουμένως, πριν την εισαγωγή του τέλους περίθαλψης, το οποίο κατά την άποψή μου είναι πολύ χαμηλό (10 ευρώ), με το παραμικρό κατέκλυζαν τα εξωτερικά ιατρεία και τις πρώτες βοήθειες, με την εισαγωγή του τέλους των 10 ευρώ έχει ελεγχθεί η κατάχρηση των αχρείαστων επισκέψεων και επομένως του κόστους περίθαλψης. Φανταστείτε σε ένα Γενικό Σύστημα Υγείας αποκλειστικά δημόσιου χαραχτήρα τι θα επικρατεί πάλι στις πρώτες βοήθειες και στα εξωτερικά ιατρεία όταν ο Κύπριος θα ερμηνεύει την εισφορά του, μικρή ή μεγάλη, ως μια απόλυτα απρόσκοπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Σ’ αυτά προσθέστε και ένα εν δυνάμει αλαλούμ στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Δεν μπορούμε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο δημόσιου χαρακτήρα σύστημα υγείας όταν η αρχή της αναλογικότητας είναι παντελώς απούσα από το κυπριακό σύστημα, όταν υπάρχει εκτεταμένη ελλειμματική νομιμότητα. Εύλογα διερωτάται κανείς τι σύστημα υγείας πρέπει να έχουμε σε αυτό τον τόπο, το οποίο να είναι βιώσιμο, χωρίς να αυτοεγκλωβιστούμε σε ένα σύστημα το οποίο εκ των πραγμάτων δεν θα λειτουργεί και δεν θα εχει συνδρομητική σταθερότητα. Θα παραθέσω κάποια στατιστικά στοιχεία που αναδεικνύουν τη δύναμη της ολιγαρχικής ηγεμονίας και που σε τελευταία ανάλυση οι μη προνομιουχοι θα επιχορηγούν τις ανάγκες υγείας των εχόντων και των κατεχόντων. Δηλαδή οι μη έχοντες θα συνδράμουν τους έχοντες. Ενώ ο υπουργός Υγείας βάζει αυθαίρετα πλαφόν για σκοπούς υπολογισμούς της εισφοράς στις 150.000 ευρώ προστατεύοντας τούς πλουτοκράτες [την ίδια ώρα μια μερίδα εργοδοτών κατακρατεί την αποκοπή της φορολογίας εισοδήματος υψους 125 εκατ. ευρώ. Προσθέστε και την σκανδαλώδη κατάργηση του φόρου ακινήτων 110 εκατ. ευρώ που ευνοεί τους μεγαλοιδιοκτήτες. Προσθέστε και τη διασυνοριακή υποχρέωση παροχής υπηρεσιών υγείας των κρατών μελών). Δηλαδή, με την ίδια λογική θα εισάγεται πλαφόν κατά αναλογία καθορισμού του κόστους ως πρός τη σοβαρότητα της ασθένειας; Καρκίνος τόσα... καρδία τόσα... διάφορες οργανικές ανεπάρκειες τόσα...Εδώ συγχύζουν τη στατιστική των αριθμών με την τυχαία κατανομή της βιολογικής ανάγκης προς όφελος των εχόντων.
Επιβάλλεται η επαναδιαπραγμάτευση των προνοιών της παραγράφου 3.2 του μνημονίου. Οι κλίμακες της κυπριακής οικονομίας, καθώς επίσης και το ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο, δεν μπορούν να στηρίξουν στην παρούσα συγκυρία ένα ολοκληρωμένο Γενικό Σύστημα Υγείας.

θα πρέπει να υπάρξει διαβούλευση με αξιόπιστες διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς επίσης και η ρύθμιση υπηρεσιών υγείας, μέσα από τη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς, για σκοπούς ελέγχου της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κατά την άποψή μου θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα να δοθεί το δικαίωμα σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες και πολίτισσες της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε όλους τους εργαζόμενους, είτε του ευρύτερου δημόσιου τομέα είτε του ιδιωτικού τομέα, να επιλέγουν τον πάροχο υπηρεσιών υγείας. Ταυτόχρονα όμως να εξασφαλιστεί θεσμικά η πρόσβαση των πιο ευάλωτων ομάδων πληθυσμού σε παρόχους υγείας, οι οποίοι όμως θα εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση καταβολής ενός χαμηλού τέλους, π.χ. των 10 ευρώ.

Επιβάλλεται η εξέταση θεσμοθέτησης ενιαίου συντονιστικού οργάνου στο οποίο θα συμμετέχουν το Δημόσιο, εργοδότες, σοβαρές διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες, επαγγελματικοί σύνδεσμοι και συνδικαλιστικές οργανώσεις, με βασική ευθύνη τη διαχείριση της συνετής χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας στη βάση των υφιστάμενων υποδομών υγείας που οπωσδήποτε χρήζουν άμεσης στήριξης και βελτίωσης. Το κράτος σε κάθε περίπτωση οφείλει να προχωρήσει στην αναθεώρηση της θέσης περί μονοασφαλιστικού και να εξετάσει άμεσα τη θεσμοθέτηση κρατικού Ασφαλιστικού Φορέα Υγείας ιδιωτικού δικαίου όπου θα μπορεί να ανταγωνίζεται τους ιδιωτικούς παρόχους υγείας.

Χρειάζεται επίσης μια πιθανή επαναξιολόγηση μιας περαιτέρω μικρής αύξησης του τέλους πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας μέχρι την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας παροχής υπηρεσιών υγείας. Εάν κάποιος επιθυμεί ένα αμιγώς μονοασφαλιστικό σύστημα, οφείλει πρώτα να οδηγηθει στην παραδοχή ότι το υπό συζήτηση μοντέλο δεν είναι βιώσιμο, παρά τις οποιες αναλογιστικές μελέτες οι οποίες ακολουθούν κατ’ ουσίαν θεωρητικά μοντέλα πρόβλεψης με πολλούς αστάθμητους παράγοντες, ιδιαίτερα πολιτισμικούς. Σημειώστε επίσης, σε ό,τι αφορά την κατανομή του εθνικού εισοδήματος, ότι το μερίδιο των εργοδοτών προσεγγίζει το 95% του συνολικού εισοδήματος των μισθωτών. Εξάλλου, δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι o δείκτης Gini αποτυπώνει την άνιση κατανομή εισοδήματος προς το χειρότερο, και από 32,4 το 2013 είχε ανέβει στο 34,8 το 2014. Με πρακτικούς όρους, το χαμηλότερο 10% των νοικοκυριών λαμβάνει το 3,3% του εισοδήματος, ενώ το υψηλότερο 10% λαμβάνει το 28,8%. Και ο κ. υπουργός Υγείας βάζει πλαφόν για την προστασία της πλουτοκρατίας. Μόνο στη βάση της συνολικής εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων (κινητής και ακίνητης) των νοικοκυριών και της ανάλογης συνεισφοράς μπορεί να εξεταστεί η πιθανότητα ενός βιώσιμου μονοασφαλιστικού ΓΕΣΥ.Μια γρήγορη ματιά στον πίνακα πιο κάτω καταγράφει τη διαχρονική πολιτική κατάντια στο νησί ως προς την υγεία, τόσο ως ποσοστό του ΑΕΠ αλλά και ως κατά κεφαλή δαπάνη. Είμαστε στο 66% και στο 50% αντίστοιχα σε σχεση με την Ιρλανδία. Η δε ιδιωτική δαπάνη υγείας 58,5%, παραμένει αναλλοίωτη από τα φοιτητικά μου χρόνια. Σ’ ό,τι αφορά την κατά κεφαλή δημόσια δαπάνη υγείας, η ΚΔ δαπανά το 30% σε σχεση με την Ιρλανδια, ενώ η συνολική κατά κεφαλή δαπάνη υγείας βρίσκεται στο 62,3% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αυτό είναι το τίμημα της διαπλοκής μεταξύ της ολιγαρχίας και του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος.


Health Care expenditure (PPP) per capita in USD -2012

Country Health spending % of GDP Private spending on health as % of all health spending Per Capita total spending on health Per capita government spending on health Doctors per 10.000 population
Cyprus * 6 58,5 1.842 764 25,84
Ireland ** 9,2 30,8 3.704 2.562 31,72
Israel 7,6 39,7 2.186 1.319 36,5
Source:WHO
*EU Average 2010 per capita expenditure on health 2953 USD.

Απάντηση προς Ηermes

Eν συντομία δύο ερωτήματα. Πρώτον, να μας πείτε γιατί ο φόρος αεροδρομίου για τις Κυπριακές Αερογραμμές ήταν 67% ενώ των υπολοίπων κάτω απο 33%, και δεύτερον, με πόσα εκατομμύρια του φορολογούμενου σας επιχορηγεί το κράτος για να σας προστατέψει από τον «ανταγωνισμό» ενός παράνομου αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Από πότε παράνομες οντότητες θεωρούνται θεσμικοί ανταγωνιστές; Και γιατί στο κάτω-κάτω η ούτω καλούμενη «ελεύθερη» ιδιωτική πρωτοβουλία να μετατρέπεται σε επιβάρυνση για τον φορολογούμενο;

*PhD, Πολιτική Κοινωνιολογία

Oι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευσή τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.

Διαβάστε επίσης:

ΑΠΟΨΗ

Ζοππόβορτοι, ναι. Ζοππόβορτοι. Γιατί θυμώνετε;

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 17:00 (τελευταία ενημέρωση 17:00)

ΑΠΟΨΗ

Δεν επλήγη η δημοκρατία μας, διότι ούτως ή άλλως ήταν ανύπαρκτη

ΣΕΝΕΡ ΛΕΒΕΝΤ, 16:47 (τελευταία ενημέρωση 16:47)

ΑΠΟΨΗ

Η δικαιοσύνη, οι κλίκες και η Βουλή

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, 15:45 (τελευταία ενημέρωση 15:45)

Επιστροφή
στην αρχή