Μοίρασε πρόστιμα η Επίτροπος για αποστολή sms και email

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Τα πρόστιμα υποβλήθηκαν πριν την εναρμόνιση με τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, η οποία αν ίσχυε, οι ποινές θα ήταν μεγαλύτερες

Πρόστιμα συνολικού ύψους 5.000 ευρώ επέβαλε το προηγούμενο τετράμηνο το γραφείο της επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τη λήψη ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων sms και email.

Όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση της επιτρόπου Ειρήνης Λοϊζίδου Νικολαΐδου μετά από εξέταση παραπόνων που είχαν υποβληθεί στο γραφείο της κατά τους μήνες Μαρτίου, Απριλίου και Ιουνίου του 2018, εξέδωσε αποφάσεις με τις οποίες επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις:

  • Χρηματική ποινή ύψους 500 ευρώ σε πανεπιστήμιο για αποστολή μηνυμάτων sms σε φοιτητή χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα τερματισμού της αποστολής μηνυμάτων ατελώς (χωρίς δωρεάν αριθμό stopsms).
  • Χρηματική ποινή ύψους 800 ευρώ σε ιστοσελίδα που αποστέλλει ενημερωτικά δελτία με προσφορές (newsletters), για αποστολή μηνυμάτων email χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη.
  • Χρηματική ποινή ύψους 500 ευρώ σε κατάστημα για αποστολή μηνυμάτων sms χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα τερματισμού της αποστολής των μηνυμάτων ατελώς (χωρίς δωρεάν αριθμό stopsms).
  • Χρηματική ποινή ύψους 400 ευρώ σε κατάστημα για αποστολή διαφημιστικού μηνύματος sms χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη και χρηματική ποινή ύψους 1.000 ευρώ στην εταιρεία που παρείχε τις υπηρεσίες αποστολής του συγκεκριμένου μηνύματος, η οποία κατείχε τον αριθμό τηλεφώνου του παραπονούμενου χωρίς τη συγκατάθεσή του.
  • Χρηματική ποινή ύψους 500 ευρώ για αποστολή μηνύματος sms φιλανθρωπικού περιεχόμενου.
  • Τέλος σε εστιατόριο στο οποίο αρχικά επιβλήθηκε χρηματική ποινή ύψους 500 ευρώ για αποστολή μηνυμάτων sms χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα τερματισμού της αποστολής των μηνυμάτων ατελώς επιβλήθηκε και πρόσθετη χρηματική ποινή ύψους 800 ευρώ λόγω της μη συνεργασίας του για παροχή των στοιχείων που του ζητήθηκαν κατά την εξέταση του παραπόνου.

Καταληκτικά θα πρέπει να σημειωθεί πως τα πρόστιμα υποβλήθηκαν πριν την εναρμόνιση με τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, η οποία αν ίσχυε, οι χρηματικές ποινές, που καταλήγουν στο πάγιο ταμείο, θα ήταν πολύ πιο ψηλές.


Επιστροφή
στην αρχή