Μην επισκέπτεστε το Γρ. του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. Τηλεφωνάτε!

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξαιρούνται οι ήδη προγραμματισμένες επισκέψεις, σε συνεννόηση όμως με τον Επίτροπο. Εκτελούνται εκτεταμένες εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως παρακαλεί το καταναλωτικό κοινό όπως αποφεύγει τις επισκέψεις στο Γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, λόγω εκτεταμένων εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο.

Προστίθεται ότι εξαιρούνται οι ήδη προγραμματισμένες επισκέψεις, σε συνεννόηση όμως με τον Επίτροπο.

Παράλληλα, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως διαβιβάζουν τις αιτήσεις τους μέσω τηλεομοιότυπου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και ταχυδρομικώς, μέχρι νεότερης ειδοποίησης.


Επιστροφή
στην αρχή