Κριτική ασκεί η ΟΕΒ για τις 740 νέες θέσεις εργασίας στο δημόσιο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύμφωνα με την ΟΕΒ η απόφαση της Κυβέρνησης θα αυξήσει το κόστος του κρατικού μισθολογίου πέραν των 20 ευρώ ετησίως. Υπάρχουν άλλες λύσεις...

 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (OEB) εκφράζει προβληματισμό για την χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιου που αφορά την πλήρωση 740 κενών θέσεων εργασίας πρώτου διορισμού στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η απόφαση αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε νέα άνοδο των πάγιων και ανελαστικών δαπανών και να αυξήσει το κόστος του κρατικού μισθολογίου πέραν των 20 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η ΟΕΒ αναγνωρίζει τις σοβαρές προσπάθειες που καταβάλλει η Κυβέρνηση για εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας, για μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και για βέλτιστη αξιοποίηση των ημικρατικών οργανισμών.

Ο εκσυγχρονισμός, η ψηφιοποίηση και η απλοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας του δημόσιου τομέα οδηγούν αυτοδίκαια στη μείωση του αναγκαίου εργατικού δυναμικού σε όλους τους τομείς της οικονομίας περιλαμβανομένου του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, η ΟΕΒ καλεί εκτελεστική και νομοθετική εξουσία σε επίσπευση των μεταρρυθμίσεων, εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας, αναδιοργάνωση των δομών και επαναξιολόγηση των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό πριν από την πρόσληψη οποιωνδήποτε νέων εργαζομένων.

Η ΟΕΒ καλεί, επίσης, το κράτος σε κάλυψη έκτακτων ή πιεστικών αναγκών μέσα από την αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα.


Επιστροφή
στην αρχή